Archív — dôležité informácie

12. máj

2022

Výsledky volieb členov školského parlamentu

Dňa 12. mája 2022 sa uskutočnili voľby do školského parlamentu. Bolo vydaných 510 hlasovacích lístkov. Z odovzdaných 510 hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.

Výsledky hlasovania:

 1. STRÁŇAI René, 3.C, s počtom hlasov 301
 2. MARKO Mikuláš, 2.B, s počtom hlasov 280
 3. ŠEBÁKOVÁ Katarína, 2.B, s počtom hlasov 253
 4. PALLAS Daniel, 2.D, s počtom hlasov 229
 5. SARKOVICS Gabriel, 3.C, s počtom hlasov 225
 6. ŠOLCOVÁ Daniela, 1.E, s počtom hlasov 224
 7. KUBIŠ Adam, 2.D, s počtom hlasov 221
 8. GAJA Tomáš, 2.A, s počtom hlasov 204
 9. KOPOLOVETS Ivan, 2.D, s počtom hlasov 204
 10. PALLAS Lea, 1.E, s počtom hlasov 159
 11. HAŽLINSKÁ Nina, 1.A, s počtom hlasov 149
 12. KOHOUTKOVÁ Karin, 1.B, s počtom hlasov 130
 13. DŽADŽOVSKÝ Lukáš, 1.B, s počtom hlasov 123
 14. KUCHTA Alex, 2.C, s počtom hlasov 123
 15. TYMUSOVÁ Radka, 1.B, s počtom hlasov 114
 16. BALOGHOVÁ Lucia, 1.A, s počtom hlasov 110
 17. FERKOVÁ Zuzana, 1.B, s počtom hlasov 110
 18. PETROVÁ Ema Mária, 1.A, s počtom hlasov 106
 19. ŠMÍDOVÁ Alexandra, 1.D, s počtom hlasov 98
 20. LINHARTOVÁ Katarína, 1.E, s počtom hlasov 96
 21. PASTULOVÁ Alexandra, 1.A, s počtom hlasov 96
 22. ŠUĽOVÁ Miriam, 1.C, s počtom hlasov 92
 23. PETRÍK Jakub, 1.C, s počtom hlasov 91
 24. TRUHAN Adam, 1.B, s počtom hlasov 89
 25. SUČKO Martin, 1.E, s počtom hlasov 86

Členmi školského parlamentu sa stali kandidáti, ktorí sa umiestnili na prvých 15-tich miestach.

Kandidátom aj voličom srdečne ďakujeme za ich účasť.

Zároveň sa tešíme na svieže a obohacujúce nápady, ktoré noví členovia do diania na Šrobárke prinesú.

8. máj

2022

8. máj — Deň víťazstva nad fašizmom

Naši starí a prastarí rodičia museli so zbraňou v ruke bojovať za tak posvätnú vec akou je mier a sloboda. Sme im za to vďační.

7. máj

2022

Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

uchádzači, ktorí v externom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9) dosiahnu v každom vyučovacom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, budú prijatí bez prijímacej skúšky.

Termín písomnej prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry je nasledovný:

 • — 1. termín prijímacej skúšky
 • — 2. termín prijímacej skúšky

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. máj 2022.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na vzdelávanie (vzor potvrdenia →).

Informácie k prijímaciemu konaniu →

Viac informácií o prijímacom konaní na SŠ →

4. máj

2022

Vyhlásenie volieb členov do Školského parlamentu

Rada školy vyhlasuje voľby členov do Školského parlamentu Gymnázia Šrobárova 1, Košice v súlade s novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 26, platnej od 1.1.2022.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb členov do Školského parlamentu (PDF — 111 kB) →

Vzor žiadosti o prijatie do Školského parlamentu (DOCX — 18 kB) →

1. máj

2022

Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne aktívy RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 5. mája 2022 (štvrtok) o 17:00 hod. prezenčnou formou.

V čase od 17:30 hod. do 18:30 hod. bude prebiehať informačná časť (možné individuálne stretnutia s vyučujúcimi).

29. apr

2022

Pozvánka na Župné dni KSK

Košický samosprávny kraj Vás pozýva na svoje ŽUPNÉ DNI, v rámci ktorých sa bude prezentovať aj naša škola.

Program a viac informácií →

25. apr

2022

International Baccalaureate Diploma Programme

25. apr

2022

Zber papiera

20. apr

2022

20. apr

2022

BARS 2022 — súťaž pre stredoškolákov o vedeckú expedíciu pod strechu sveta — pod Himaláje

MŠVVaŠ SR a Slovenská akadémia vied vyhlasuje vedeckú súťaž pod záštitou UNESCO pre trojčlenné tímy stredoškolákov, ktoré budú plniť viaceré teoretické a praktické úlohy z logiky, filozofie, medicíny i umenia a budú sa týkať predovšetkým prírody. Víťazný tím sa zúčastní mesačnej expedície pod strechu sveta — do lesov na úpätiach Himalájí.

Viac informácií o súťaži BARS 2022 →

Informácie o BARS 2021 →

15. apr

2022

Príjemné prežitie Veľkej noci

6. apr

2022

Všetci s florbalkami do školy!

Slovenský zväz florbalu vyzýva všetkých žiakov, žiačky, učiteľov, učiteľky, riaditeľov, riaditeľky škôl na Slovensku, aby si v utorok dňa 12. apríla 2022, kedy si pripomíname Medzinárodný deň florbalu, priniesli do škôl florbalky a florbalové loptičky. Chceme, aby si žiaci v škole počas hodín telesnej výchovy, počas veľkej prestávky alebo po vyučovaní, alebo v telocvični, vonku na dvore, s chuťou zabehali, zahrali si florbal, pretože šport a pohyb sú skvelé v akejkoľvek podobe.

Keďže hráme vždy fair-play, myslíme aj na žiakov, žiačky, ktoré florbal ešte nehrali alebo florbalku jednoducho nemajú. Budeme sa tešiť, ak im florbalku aspoň na chvíľu požičajú ich kamaráti a spolužiaci. Šport totiž spája a pekné gesto nás robí lepšími. Aj preto nerátame počet prinesených florbaliek do škôl ani počet zapojených žiakov, žiačok, pretože veríme, že v tento deň si florbal vyskúšajú všetci…

DÁTUM REALIZÁCIE: Dňa 12. apríla 2022 (utorok) hromadne cez veľkú prestávku na multifunkčnom ihrisku (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični)

4. apr

2022

Šrobárska kvapka krvi

Vzhľadom na zlepšenú pandemickú situáciu na Slovensku a veľmi zložitú situáciu na Ukrajine, Národná transfúzna služba SR uvoľnila opatrenia a povoľuje organizáciu mobilných odberov krvi. Naša škola sa do týchto odberov zapája už roky a preto sa veľmi tešíme, že sa táto tradícia po dvojročnej pauze môže obnoviť.

Oznamujeme teda všetkým darcom aj prvodarcom, že 25. apríla 2022 sa v aule našej školy uskutoční Šrobárska kvapka krvi.

Všetkých záujemcov prosíme, aby sa hlásili u pani profesorky Fabriciovej osobne (kabinet BIO vo veži) alebo správou na Edupage či mailom: fabriciova@srobarka.sk Nebojte sa uvedené kontakty využiť aj v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností v súvislosti s darcovstvom krvi.

Šrobárska kvapka krvi 2022 →

Ako prebieha darovanie krvi? →

Bližšie informácie o darcovstve →

27. mar

2022

Vyhlásenie volieb členov do Žiackej školskej rady

Vážení žiaci,

Jozef Sabo, predseda Žiackej školskej rady, vyhlasuje voľby členov do Žiackej školskej rady so začiatkom v stredu dňa 27. apríla 2022 o 8:00. Bližšie informácie sú uvedené v priloženom dokumente. Žiadosť o prijatie do ŽŠR je možné odovzdať predsedníctvu najneskôr do pondelka 11. apríla 2022 23:59. V prílohe je taktiež vzor žiadosti.

Záujemcom o členstvo si dovoľujeme uviesť do pozornosti paragrafy z Štatútu žiackej školskej rady Gymnázia Šrobárova 1, 040 23 Košice s účinnosťou od 26. mája 2021 a to najmä podmienky vzniku členstva uvedené v § 7 a postupy pri konaní volieb uvedené v § 17 a § 18. Ďalšie informácie o fungovaní ŽŠR je možné nájsť v uvedenom štatúte. Online verzia je dostupná tu.

Volebná komisia bude chodiť po jednotlivých triedach, kde budú žiaci môcť odovzdať svoje hlasovacie lístky.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať ŽŠR na mailovej adrese ziackarada@srobarka.sk alebo predsedu ŽŠR na mailovej adrese 18c22@srobarka.sk, resp. osobne v 4.C triede.

S pozdravom a prianím pekného dňa Vaša ŽŠR.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb členov do Žiackej školskej rady (PDF — 147 kB) →

Vzor žiadosti o prijatie do Žiackej školskej rady (DOCX — 21 kB) →