Archív — dôležité informácie

30. jún

2020

Prajeme Vám príjemné letné prázdniny

18. jún

2020

Zber papiera

Milí Šrobárčania,
aj v čase koronakrízy buďte ohľaduplní k životnému prostrediu!

Do školy síce v tejto mimoriadnej situácii nakoniec nepôjdeme, veríme však, že ste zodpovedne nakladali s odpadom a vo vašich domovoch sa nahromadili časopisy, noviny, letáky…

Neviete, čo s nimi?

Naša žiacka rada organizuje v dňoch 22. – 24. júna 2020 zber papiera, ktorý bude prebiehať v čase od 9:00 – 12:00 hod. na veľkom školskom dvore.

Opäť máte možnosť získať za 20 kg environmentálnu jednotku do budúceho školského roka.

Neváhajte a zapojte sa! Šetriť prírodu znamená vracať jej to, čo nám požičala…

12. jún

2020

Informácie pre žiakov

Dištančné vzdelávanie pokračuje

Na základe odporúčania zriaďovateľa školy budeme pokračovať v dištančnej forme vzdelávania do 29. júna 2020.

Žiaci sa 30. júna 2020 zúčastnia odovzdávania koncoročných vysvedčení v škole za podmienok určených hlavným hygienikom SR.

Školská jedáleň zostane zatvorená.

Ďalšie informácie budú uverejnené na webe a Edupage.

Dôležité termíny:

  • 19. jún 2020 — Uzavretie klasifikácie za 2. polrok
  • 23. jún 2020 — Klasifikačná porada za 2. polrok
  • 30. jún 2020 — Odovzdávanie vysvedčení

4. jún

2020

Informácie pre uchádzačov

Informácia o počte obsadených a voľných miest pre uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021:

  • Počet prihlásených uchádzačov: 345
  • Počet obsadených miest: 150
  • Počet voľných miest: 0

    Odvolania, ktorým nebolo vyhovené, budú postúpené zriaďovateľovi.

Ďakujeme za Váš záujem o štúdium na našej škole.

Pre prijatých uchádzačov v školskom roku 2020/2021:

Prosíme prijatých uchádzačov, ktorí potvrdili nástup do 1. ročníka, aby vyplnili Elektronický evidenčný list žiaka pre školský rok 2020/2021.

Evidenčný list nájdete na webovej stránke srobarka.edupage.org.
(kliknite na Vyplniť novú prihlášku)

Výsledky prijímacieho konania 2020:

3. jún

2020

Obnovenie platnosti preukazu ISIC na rok 2020/2021

Milí žiaci, aby ste mohli využívať zľavy na cestovnom s použitím karty ISIC aj počas prázdnin, je nutné si predĺžiť platnosť čipu.

Školský terminál vám bude k dispozícii posledný júnový týždeň. Presný termín a jeho umiestnenie upresníme na stránke školy.

Informácie k obnoveniu platnosti ISIC preukazu →

23. apr

2020

Informácie pre maturantov

Informácie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020:

Vyučovanie sa pre posledné ročníky v SŠ končí 7. mája 2020.

Vysvedčenie posledného ročníka SŠ vydá SŠ spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách interná časť maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

Viac informácií o maturitnej skúške 2020 →

8. apr

2020

Príjemné prežitie Veľkej noci

28. mar

2020

28. marec — Deň učiteľov

26. mar

2020

Dôležité informácie pre žiakov

Školské vyučovanie v školách sa prerušuje od 30. marca 2020 do odvolania.

Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania →

25. mar

2020

Prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach do odvolania.

Opatrenia MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách →

22. mar

2020

Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci,
na základe získaných skúseností po absolvovaní prvého týždňa dištančného vzdelávania pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel.

Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre všetkých.

Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania →

21. mar

2020

Portál Učíme na diaľku

V spolupráci MŠVVaŠ SR s viacerými mimovládnymi organizáciami vznikol portál Učíme na diaľku ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu.

19. mar

2020

Podávanie prihlášok na UPJŠ — predĺženie termínu

Možnosť podania prihlášky na bakalárske štúdium na UPJŠ v Košiciach sa predlžuje do 30. apríla 2020.

19. mar

2020

Dištančné poradenstvo cez Skype

Vážení rodičia, milí žiaci,
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) na Karpatskej ul. č. 8 v Košiciach zriadilo dištančné poradenstvo študentom a rodičom cez Skype.

  • Pracovné dni: 8:00 – 16:00 hod.
  • Priamy kontakt: webstránka CPPPaP, tel. +421 55 6823204 alebo sprostredkovane na adrese: vychovnyporadca@srobarka.sk

18. mar

2020

Usmernenie k situácii o koronavíruse

Vážení rodičia a žiaci,
dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o aktualizovaných opatreniach a usmerneniach vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj Košickým samosprávnym krajom.

Usmernenie k šíreniu Koronavírusu 2019 (COVID–19) →