Archív — dôležité informácie

27. jún

2022

Nové číslo Študentského slova

Milí čitatelia!

Naša redakčná rada pre Vás pripravila letné číslo časopisu. Nájdete v ňom zaujímavé čítanie o živote na Šrobárke. Pozornosť sme venovali aj udalostiam na Ukrajine a vyspovedali sme spolužiakov, ktorí pre hrôzami vojny zakotvili práve v Košiciach.

Prítomné sú aktuálne témy ako cestovanie, letné festivaly či tipy na čítanie. Na stránky nášho časopisu sa vracia aj téma štúdia v zahraničí a rozhovory so zaujímavými a šikovnými ľuďmi. Záverečné rubriky sú tradične vyhradené vlastnej tvorbe žiakov.

Prajeme krásne leto a príjemné čítanie.

24. jún

2022

Noc na Šrobárke

23. jún

2022

Medzinárodné projektové stretnutie Erasmus+

21. jún

2022

Juniáles — sunset party

Milí Šrobárčania,

príďte sa ešte raz v tomto školskom roku so spolužiakmi zabaviť na JUNIÁLES!

Školský parlament si pre vás večer pred koncom školského roka pripravil jedinečnú akciu plnú zábavy, ktorá sa bude niesť v znamení dobrej nálady a večernej pohody na našom malom školskom dvore.

Už budúcu stredu, 29. júna 2022 o 18:00 sa môžete tešiť na rôzne spevácke a hudobné vystúpenia a zakončíme to diskotékou pod holým nebom.

Tešíme sa na vás!

Váš Školský parlament

16. jún

2022

Voľné pracovné miesto

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka akademických predmetov s aprobáciou biológia.

Viac informácií o pracovnej ponuke →

14. jún

2022

Open Creative Doors II — Studio Trip

Podujatie je naplánované na 23. júna 2022 v čase od 8:30 do cca 10:30.

Vzhľadom k charakteru podujatia je počet účastníkov obmedzený na 12.

Miesto konania: Štúdio RTVS Košice, Rastislavova 13, Košice – Juh

Termín ukončenia prihlasovania: 20. júna 2022 do 24.00 h

Viac informácií o podujatí (PDF — 282 kB) →

Prihlasovací formulár →

29. máj

2022

Imatrikulačný ples

26. máj

2022

Dokumenty pre budúcich prvákov

Vážení rodičia, budúci prváci, v odkliku www.srobarka.sk/prijimacie-konanie nájdete informácie o dokumentoch, ktoré je potrebné vyplniť.

Zároveň Vás prosíme o vyplnenie Prihlášky na školský rok 2022/2023 (Evidenčný list žiaka) prostredníctvom Edupage do 5. júna 2022.

Ďakujeme za spoluprácu.

Dokumenty pre budúcich prvákov →

25. máj

2022

Rozlúčka so štvrtákmi

18. máj

2022

Výsledková listina prijímacieho konania 2022/2023

Vážení rodičia, milí uchádzači,

v súlade s Usmernením MŠVVaŠ k prijímaciemu konaniu na SŠ pre školský rok 2022/2023 — zverejňujeme výsledkovú listinu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

Ďakujeme za váš záujem o štúdium na našej škole.

13. máj

2022

Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

na základe Usmernenia MŠVVaŠ k prijímaciemu konaniu na SŠ pre školský rok 2022/2023 — bude výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 zverejnená na stránke školy 18. mája 2022.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na vzdelávanie (vzor potvrdenia (DOCX — 15 kB) →).

Uchádzači, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí nepotvrdia nástup.

V prípade, že máte záujem o štúdium na našej škole, je potrebné do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí zaslať odvolanie (vzor odvolania (DOCX — 18 kB) →).

Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podal odvolanie v zákonnej lehote.

Informácie k prijímaciemu konaniu →

Usmernenia MŠVVaŠ k prijímaciemu konaniu na SŠ pre školský rok 2022/23 (PDF — 148 kB) →

Viac informácií o prijímacom konaní na SŠ →

12. máj

2022

Usmernenie MŠVVaŠ SR

Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie:

Usmernenie MŠVVaŠ SR v celom znení (PDF — 742 kB) →

12. máj

2022

Výsledky volieb členov školského parlamentu

Dňa 12. mája 2022 sa uskutočnili voľby do školského parlamentu. Bolo vydaných 510 hlasovacích lístkov. Z odovzdaných 510 hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.

Výsledky hlasovania:

 1. STRÁŇAI René, 3.C, s počtom hlasov 301
 2. MARKO Mikuláš, 2.B, s počtom hlasov 280
 3. ŠEBÁKOVÁ Katarína, 2.B, s počtom hlasov 253
 4. PALLAS Daniel, 2.D, s počtom hlasov 229
 5. SARKOVICS Gabriel, 3.C, s počtom hlasov 225
 6. ŠOLCOVÁ Daniela, 1.E, s počtom hlasov 224
 7. KUBIŠ Adam, 2.D, s počtom hlasov 221
 8. GAJA Tomáš, 2.A, s počtom hlasov 204
 9. KOPOLOVETS Ivan, 2.D, s počtom hlasov 204
 10. PALLAS Lea, 1.E, s počtom hlasov 159
 11. HAŽLINSKÁ Nina, 1.A, s počtom hlasov 149
 12. KOHOUTKOVÁ Karin, 1.B, s počtom hlasov 130
 13. DŽADŽOVSKÝ Lukáš, 1.B, s počtom hlasov 123
 14. KUCHTA Alex, 2.C, s počtom hlasov 123
 15. TYMUSOVÁ Radka, 1.B, s počtom hlasov 114
 16. BALOGHOVÁ Lucia, 1.A, s počtom hlasov 110
 17. FERKOVÁ Zuzana, 1.B, s počtom hlasov 110
 18. PETROVÁ Ema Mária, 1.A, s počtom hlasov 106
 19. ŠMÍDOVÁ Alexandra, 1.D, s počtom hlasov 98
 20. LINHARTOVÁ Katarína, 1.E, s počtom hlasov 96
 21. PASTULOVÁ Alexandra, 1.A, s počtom hlasov 96
 22. ŠUĽOVÁ Miriam, 1.C, s počtom hlasov 92
 23. PETRÍK Jakub, 1.C, s počtom hlasov 91
 24. TRUHAN Adam, 1.B, s počtom hlasov 89
 25. SUČKO Martin, 1.E, s počtom hlasov 86

Členmi školského parlamentu sa stali kandidáti, ktorí sa umiestnili na prvých 15-tich miestach.

Kandidátom aj voličom srdečne ďakujeme za ich účasť.

Zároveň sa tešíme na svieže a obohacujúce nápady, ktoré noví členovia do diania na Šrobárke prinesú.

8. máj

2022

8. máj — Deň víťazstva nad fašizmom

Naši starí a prastarí rodičia museli so zbraňou v ruke bojovať za tak posvätnú vec akou je mier a sloboda. Sme im za to vďační.

7. máj

2022

Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

uchádzači, ktorí v externom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9) dosiahnu v každom vyučovacom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, budú prijatí bez prijímacej skúšky.

Termín písomnej prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry je nasledovný:

 • — 1. termín prijímacej skúšky
 • — 2. termín prijímacej skúšky

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. máj 2022.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na vzdelávanie (vzor potvrdenia →).

Informácie k prijímaciemu konaniu →

Viac informácií o prijímacom konaní na SŠ →