Archív — dôležité informácie

11. sep

2021

Aktuálne zmeny

Dĺžka karantény:

 • Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.
 • Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

Zdroj — minedu.sk

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest od 13.09.2021:

 • Výnimky pri nosení respirátora tvoria:
  • Žiaci v škole alebo v školskom zariadení
  • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, atď.
 • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZSR, ktorá je dostupná na tomto odkaze.

10. sep

2021

Domáce samotesty — návod

Informácie k používaniu antigénových samotestov na prítomnosť COVID-19:

Návod na použitie samodiagnostického testu (PDF — 1,3 MB) →

Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť COVID-19 (PDF — 679 kB) →

10. sep

2021

Záujmové krúžky

Milí Šrobárčania,

zverejnili sme ponuku záujmových krúžkov na školský rok 2021/2022.

Viac informácií o krúžkoch →

7. sep

2021

Organizácia vyučovania v 37. týždni

V súvislosti s návštevou Svätého Otca v Košiciach bude v 37. týždni organizácia vyučovania nasledovná:

 • 13.09.2021 — dištančné vzdelávanie,
 • 14.09.2021 — riaditeľské voľno,
 • 15.09.2021 — deň pracovného pokoja,
 • 16. – 17.09.2021 — prezenčné vzdelávanie.

5. sep

2021

Rodičovské združenie pre prvý ročník

Vážení rodičia prvákov,

srdečne Vás pozývame na prvé stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční 9. septembra 2021 podľa harmonogramu.

Základnou podmienkou prítomnosti rodičov v škole je odovzdať triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.

Plán budovy školy (šk. rok 2021/2022) →

3. sep

2021

Hľadanie šrobárskeho pokladu

Milí prváci!

V pondelok, utorok a stredu budúceho týždňa si pre vás členovia Žiackej školskej rady pripravili aktivity s názvom „Hľadanie šrobárskeho pokladu“.

Poradie tried a rozpis →

31. aug

2021

Základné informácie k začiatku školského roka 2021/2022
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné odovzdať pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Odovzdáva sa prostredníctvom ASC agendy (EduPage).
 • Pri vstupe do budovy školy sa bude vykonávať ranný filter.
 • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZSR, ktorá je dostupná na tomto odkaze.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľky a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

31. aug

2021

Fotografovanie triednych kolektívov

Milí žiaci,

v dňoch 2. – 3. septembra 2021 bude prebiehať fotografovanie triednych kolektívov.

Harmonogram fotenia tried →

30. aug

2021

Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka

Milí žiaci,

v týždni od 6. do 10. septembra 2021 sa bude konať účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

Zraz je za každého počasia. Obuv a oblečenie si zoberte ako na turistiku (vhodná turistická obuv, pršiplášť), jedlo a pitie si vezmite so sebou. Predpokladaný koniec akcie je cca o 14:30 hod., triedy končia ÚC na mieste určenia.

Viac informácií o účelovom cvičení →

28. aug

2021

Organizácia začiatku školského roka 2021/2022

Milí Šrobárčania,

dovoľte nám, aby sme vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9:30 hod.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné odovzdať pri prvom nástupe do školy a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). Tlačivá odovzdajte elektronicky prostredníctvom EduPage.

Harmonogram začiatku školského roka 2021/2022 →

28. aug

2021

Oznam pre žiakov a rodičov

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Školský semafor v školskom roku 2021/2022 →

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti →

26. aug

2021

Vstup návštevníka do priestorov školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby.

Školský semafor v školskom roku 2021/2022
(zverejnený 17.8.2021, účinný od 1.9.2021) →

26. aug

2021

Oznam pre budúcich prvákov — EduPage

Milí žiaci prvého ročníka,

poslali sme Vám prihlasovacie údaje na EduPage, kde nájdete svoje zaradenie do tried.

Prihlasovacím menom žiaka do školského konta je obvykle MenoPriezvisko a heslo je reťazec znakov, ktorý vygeneroval systém. Žiak alebo rodič sa môže do systému prihlásiť buď cez školskú webstránku www.srobarka.sk alebo cez mobilnú aplikáciu (stiahnuť si ju môžete cez Google Play alebo iTunes).

Rodičom a žiakom odporúčame vytvoriť si tzv. osobné konto, kde prihlasovacím menom bude e-mailová adresa. Výhodou osobného konta je, že ak používateľ zabudne heslo, systém EduPage mu pošle emailom link pre obnovenie hesla. Osobné konto si vytvoríte podľa tohto návodu.

23. aug

2021

Záujem o domáce samotesty — zadarmo

Vážení rodičia, milí žiaci,

s najväčšou pravdepodobnosťou aj nový školský rok bude v tieni pandémie. Preto sa musíme na toto ťažké obdobie pripraviť. Jednou z prvých úloh je najneskôr do štvrtka, 26.08.2021 do 12:00 hod., prostredníctvom nášho ŠIS Edupage zistiť váš záujem o domáce samotesty, ktoré ponúkajú možnosť dobrovoľného testovania v domácom prostredí sadou 25 testov Ag testov. Samotesty 25 kusov/1 žiaka sú zadarmo.

Záujem o uvedené testy nájdete v časti PRIHLASOVANIE. Prosíme o dodržanie uvedeného termínu, nakoľko práve k nemu sa viaže termín objednávania i následnej distribúcie testov.

O presnom termíne distribúcie testov rodičom (zákonným zástupcom) budeme informovať prostredníctvom ŠIS Edupage. Rodičia (zákonní zástupcovia) našich budúcich prvákov už dostali prihlasovacie údaje do ŠIS Edupage formou notifikačného e-mailu a preto prosíme aj ich o vyjadrenie sa.

Prajeme vám všetkým veľa síl a pevné zdravie.

14. júl

2021