Archív — dôležité informácie

16. apr

2021

Pre uchádzačov o štúdium

Vážení rodičia, milí uchádzači,

prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 3. mája 20214. mája 2021,
  • v druhom termíne 10. mája 202111. mája 2021.

Pozvánky na prijímacie skúšky v zmysle školskej legislatívy budeme posielať najneskôr 5 dní pred ich konaním.

Termín na rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na našom webovom sídle školy je do 20. mája 2021.

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 →

14. apr

2021

Šrobárčania — Šrobárke

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti školy,

ďakujeme, že aj napriek neľahkej dobe ste si na nás našli čas a v roku 2020 prispeli sumou 6 500€ na účet Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky. Získané finančné prostriedky nám pomôžu zlepšiť podmienky a rozšíriť možnosti vzdelávania na Šrobárke.

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o podporu, ktorú môžete vyjadriť venovaním 2 % z dane. Potrebné tlačivo nájdete na stránke školy. Vyplnené tlačivo a potvrdenie o zaplatení dane z príjmu stačí doniesť do zbernej schránky na vrátnici školy, poslať prostredníctvom žiakov alebo poštou na adresu školy, respektíve poslať priamo na daňový úrad.

Za toto pekné gesto Vám vopred ďakujeme!

Občianske združenie PRIATELIA ŠROBÁRKY →
Ako poukázať 2 % z dane →

11. apr

2021

Obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov 4. ročníka

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/11929:1-A1810 z 8. apríla 2021 a s Uznesením vlády SR č. 160/2021 zo 17. marca 2021 v znení neskorších predpisov 169/2021 a 176/2021 sa od 12. apríla 2021 obnovuje prezenčná forma vzdelávania vo štvrtom ročníku.

Ostatné ročníky pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti →

Súvisiace predpisy:
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR →
Manuál MŠVVaŠ SR Návrat do škôl →

1. apr

2021

Príjemné prežitie Veľkej noci

31. mar

2021

Súťaž Krok za krokom

Milí Šrobárčania!

V rámci podpory pohybu žiakov a profesorov sme si pre Vás pripravili novú súťaž s názvom Krok za krokom.

Princíp súťaže spočíva v tom, že každý žiak alebo profesor počas mesiaca apríl zbiera kroky v ľubovoľnej mobilnej aplikácii. Započítavajú sa aj kroky z domácej úlohy z telesnej výchovy.

Osoba s najvyšším počtom prejdených kilometrov za toto obdobie získa cenu.

Podmienkou je zaslať screenshot obrazovky za celé súťažné obdobie do 30. apríla 2021 na email: krokzakrokom@srobarka.sk.

Tešíme sa na Vaše výsledky! Vaša ŽŠR

28. mar

2021

28. marec — Deň učiteľov

15. mar

2021

Deň otvorených dverí

DOD 2021 (video) →

28. feb

2021

Chat na webovej stránke

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na našej škole,

ak chcete získať podrobnejšie informácie ohľadom štúdia na našej škole, máte možnosť využiť aj chat na našej webovej stránke (červená bublina v ľavom dolnom rohu).

Stačí vyplniť formulár, napísať správu (Vašu otázku) a odoslať. Budeme sa snažiť odpovedať čo najskôr. Ďakujeme za Váš záujem.

26. feb

2021

Pre uchádzačov o štúdium

Vážení rodičia, milí uchádzači,

kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 nájdete tu.

Termín na doručenie prihlášky zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je do 8. apríla 2021.

Aktuálne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole →

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Termín na rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na našom webovom sídle školy je do 20. mája 2021.

26. feb

2021

Kritériá prijímacích skúšok boli zverejnené!

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 nájdete tu.

25. feb

2021

SROBARKA – the lesson of English

SROBARKA – the lesson of English (video) →

24. feb

2021

Šrobárka Vám virtuálne otvára svoje brány…

Šrobárka Vám virtuálne otvára svoje brány (video) →

18. feb

2021

Naši absolventi (2. časť)

Naši absolventi (listovať online) →

17. feb

2021

Naši absolventi (1. časť)

Naši absolventi (listovať online) →

15. feb

2021

Názory našich žiakov

Názory našich žiakov (video) →