Archív — dôležité informácie

24. okt

2020

Zmena termínu jesenných prázdnin

Milí žiaci,

jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

22. okt

2020

Výsledky volieb do Rady školy

Vážení rodičia,

opakovanej voľby do rady školy z rodičov žiakov sa zúčastnilo 49 z 550 oprávnených voličov.

V tajných voľbách boli do rady školy zvolení:

  1. MVDr. Marcinčáková Dana, PhD. (26 hlasov)
  2. Ing. Kyselová Michaela (21 hlasov)
  3. PaedDr. Blanárová Mária (20 hlasov)

Ďalšie poradie kandidátov:

  1. RNDr. PhDr. Ištóková Jana (18 hlasov)
  2. Ing. Turyová Mária (18 hlasov)
  3. MUDr. Gajová Alena (8 hlasov)

Zvoleným členom rady školy gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu. Ďakujeme za Vašu účasť vo voľbách.

22. okt

2020

Pozvánka na rodičovské združenie (online)

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 28. októbra 2020 (streda) o 17:00 hod. online.

Triedne aktívy budú realizované dištančne prostredníctvom aplikácie Teams. Rodičovské prístupy na Teams Vám pošleme e-mailom.

21. okt

2020

Voľby do Rady školy

Vážení rodičia,

ďakujeme pekne všetkým za dnešnú účasť vo voľbách do rady školy z rodičov žiakov školy. Vzhľadom na to, že sa dnes volieb nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy určila termín opakovanej voľby na štvrtok 22.10.2020 od 15.30 h. do 17.30 h. na veľkom školskom dvore (vstup z Kuzmányho ulice). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu Vás prosíme, aby ste si priniesli vlastné pero.

Chceme Vás požiadať o Vašu účasť vo voľbách, aby zloženie rady školy zodpovedalo prejavu vôle väčšiny rodičov. Vopred ďakujeme.

21. okt

2020

Kontaktný psychológ

Vážení rodičia, milí žiaci,

počas dištančného vzdelávania môžete využiť pomoc našej kontaktnej psychologičky Mgr. Natálie Krokavcovej z CPPPaP na Karpatskej ulici 8 v Košiciach. Na čase a forme konzultácií sa môžete dohodnúť e-mailom alebo telefonicky:

  • e-mail — krokavcova@kpppke.eu, skola@pppke.svcmi.sk
  • tel. — 055/6823212; 055/6226615; 055/6252981

19. okt

2020

Exhibičná debata pre prvákov

Milí prváci,

v stredu 21. októbra 2020 sa o 19:30 uskutoční v online priestoroch aplikácie Teams exhibičná debata.

Pripravili sme si pre Vás napínavú debatu s našimi úspešnými debatérmi — spríjemnite si s nami karanténny večer. Tešíme sa na Vás!

16. okt

2020

Voľné pracovné miesto

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice informuje o voľnej pracovnej pozícii školský psychológ (100% úväzok na dobu určitú) s nástupom od 01.11.2020.

Viac informácií o pracovnej ponuke →

15. okt

2020

Voľby do Rady školy

Voľby do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice z rodičov žiakov, sa uskutočnia v stredu 21.10.2020 na veľkom školskom dvore (vstup z Kuzmányho ulice) v čase od 15.30 h. do 17.30 h. Rodič, ktorý má v škole viac detí, si svoje volebné právo uplatňuje v triede najmladšieho z nich.

V prípade, že sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, opakovaná voľba sa uskutoční vo štvrtok 22.10.2020 od 15.30 h. do 17.30 h. na veľkom školskom dvore (vstup z Kuzmányho ulice). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu Vás prosíme, aby ste si priniesli vlastné pero.

Chceme Vás požiadať o Vašu účasť vo voľbách, aby zloženie rady školy zodpovedalo prejavu vôle väčšiny z rodičov.

Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť všetkých v tejto neľahkej situácii.

13. okt

2020

Vstup návštevníka do priestorov školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

Viac informácií o opatreniach →

13. okt

2020

Voľby do Rady školy

Vážení rodičia,

touto cestou Vám oznamujeme, že uskutočnené prvé kolo volieb do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice z rodičov žiakov sa anuluje. Viacerí oprávnení voliči nám po zverejnení informácie, že nehlasovala nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, oznámili, že si nemohli uplatniť svoje právo voliť pre technické problémy.

O ďalšom postupe a termíne konania volieb do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice z rodičov žiakov Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage, e-mailom a web stránky školy.

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu a ďakujeme za pochopenie a súčinnosť všetkých v tejto neľahkej situácii.

12. okt

2020

Voľby do Rady školy

Vážení rodičia,

ako sme Vás dnes informovali voľby do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice z rodičov žiakov sa vzhľadom na nové skutočnosti (zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb, platný od utorka 13.10.2020) konali elektronicky prostredníctvom Edupage.

Ďakujeme pekne všetkým za dnešnú účasť vo voľbách do rady školy z rodičov žiakov školy. Vzhľadom na to, že dnes nehlasovala nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy určila termín opakovanej voľby prostredníctvom Edupage na utorok (13.10.2020) od 15.30 h. do 17.00 h.

Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť všetkých v tejto neľahkej situácii.

12. okt

2020

Dištančné vzdelávanie

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od pondelka 12.10.2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

O usmerneniach a podrobnostiach k dištančnému vzdelávaniu Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage, e-mailu a webovej stránky školy.

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR →

Manuál pre stredné školy →

2. okt

2020

Voľby do Rady školy

Voľby do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice z rodičov žiakov, sa uskutočnia v pondelok 12.10.2020 na veľkom školskom dvore (vstup z Kuzmányho ulice) v čase od 16.00 h. do 17.00 h. Rodič, ktorý má v škole viac detí, si svoje volebné právo uplatňuje v triede najmladšieho z nich. V prípade, že sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, opakovaná voľba sa uskutoční v utorok 13.10.2020 od 15.30 h. do 17.00 h. na veľkom školskom dvore (vstup z Kuzmányho ulice). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu Vás prosíme, aby ste si priniesli vlastné pero.

Zasadnutia triednych aktívov sa v súlade s protiepidemickými opatreniami neuskutočnia. Učiteľov môžete kontaktovať prostredníctvom správy EduPage, emailom a telefonicky. Emailovú adresu tvorí priezvisko učiteľa bez interpunkčných znamienok @srobarka.sk.

Chceme Vás požiadať o Vašu účasť vo voľbách, aby zloženie rady školy zodpovedalo prejavu vôle väčšiny z rodičov.

1. okt

2020

Korešpondenčný seminár z biológie

Milé študentky a študenti,

neváhajte sa zapojiť do korešpondenčného seminára z biológie, ktorý ponúka v piatich kolách množstvo zaujímavých tém.

Vyhrať môžete zaujímavé ceny a sústredenie na vedeckom inštitúte v Rakúsku. Viac informácií Vám poskytnú Vaše vyučujúce biológie alebo ich nájdete na stránke v nasledujúcom odkaze.

Viac informácií o súťaži →