Archív — dôležité informácie

16. jan

2021

Konferencia IT v praxi

Milí žiaci,

pozývame vás zapojiť sa do nového ročníka Konferencie IT v praxi — určenej pre žiakov stredných škôl zapojených do projektu IT Akadémia.

Prihlasovanie sa na konferenciu prebieha do 31. januára 2021 na stránke dotazniky.itakademia.sk.

Veríme, že aj takéto podujatie pomôže oživiť túto náročnú dobu pre vás a vašich žiakov.

Tešíme na všetky projekty.

Viac informácií o podujatí, prepozície a popis →

9. jan

2021

Pozvánka na rodičovské združenie (online)

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 14. januára 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. online.

Triedne aktívy budú realizované dištančne prostredníctvom aplikácie Teams.

5. jan

2021

Zmeny v maturitných skúškach a prijímacích pohovoroch

Maturitné skúšky:

 • V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky.
 • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí MŠ do 31. marca 2021.
 • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Prijímacie skúšky:

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

 • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
 • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

 • v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021.

Viac informácií o rozhodnutí →

Rozhodnutie ministra zo 4. januára 2021 →
Najčastejšie otázky k rozhodnutiu →

5. jan

2021

Návrat žiakov do škôl

MŠVVaŠ SR zverejnilo 4. januára 2021 tieto informácie:

Viac informácií o pláne otvárania škôl →

17. dec

2020

Vianočný pozdrav

Milí Šrobárčania,

predvianočný čas patrí príjemným chvíľam a milým stretnutiam. Preto teraz myslíme na Vás a posielame Vám náš vianočný a novoročný pozdrav.

Vianočný pozdrav (video) →

17. dec

2020

Pokojné prežitie vianočných sviatkov

14. dec

2020

Zmena termínu prázdnin

Vianočné prázdniny sa uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.
Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

Rozhodnutie ministra z 11. decembra 2020 →

14. dec

2020

Školská psychologička

Milé študentky a milí študenti,

od decembra pôsobí na našom Gymnáziu nová školská psychologička Mgr. Michaela Pokrivčáková.

Kým sa neobnoví prezenčná výuka, je dostupná v online priestore, a to na e-mailovej adrese: psycholog@srobarka.sk, cez EduPage a na Teamsoch, každý pracovný deň.

V prípade potreby ju neváhajte kontaktovať.

Viac informácií o konzultáciách →

12. dec

2020

43. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu je vyhlásený 43. ročník SOČ dištančne, resp. kombináciou dištančnej a prezenčnej formy.

Spôsob vypracovania práce sa nemení, rešpektujeme metodický postup zverejnený na stránke ŠIOV.

Termín konania školských kôl v jednotlivých odboroch sa bude konať koncom februára. Postupujúce práce sa nahrajú do systému a žiaci majú novú povinnosť pripraviť a vložiť link na 2 – 3 min. video prezentáciu práce.

Prehliadka súťažných prác v krajskom kole sa uskutoční 31. marca 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. prof. Prokaiovú (koordinátor SOČ) alebo vedúceho svojej práce.

Veľa úspechov pri vedeckej činnosti aj napriek sťaženým podmienkam.

11. dec

2020

Predsudky a duševné zdravie (online webinár)

9. dec

2020

Šrobárska tehla

Vážený pedagogický zbor, milí študenti,

obdobie Vianoc, pokoja a lásky, sa nezadržateľne blíži, a preto aj Vy môžete podať pomocnú ruku a spestriť tieto sviatky ľuďom v núdzi.

Od 9. do 15. decembra 2020 sa na našej škole uskutoční 3. ročník charitatívnej výpomoci s názvom Šrobárska tehla. Táto forma pomoci je určená pre centrum Dorka v Košiciach. Prispieť môžete trvanlivými potravinami, drogériou či hrncami. Vítané sú aj deky a paplóny v dobrom stave. Vaše veci, ktoré sa rozhodnete darovať, môžete odovzdávať každý pracovný deň od 7:00 do 16:00 na vrátnici.

Vopred ďakujeme každému z Vás, pretože aj malé kroky vedú k veľkému cieľu.

Žiacka školská rada

8. dec

2020

Online schránka dôvery

Vážení rodičia, milí žiaci, naše Gymnázium Vám chce v tejto náročnej dobe pomôcť zriadením online schránky dôvery. Schránka bude fungovať od 10. decembra 2020.

Odosielateľ všetkých príspevkov ostane v anonymite. Ak máte problém, s ktorým si neviete poradiť, neváhajte sa kedykoľvek obrátiť na našu novozriadenú schránku dôvery.

Online schránka dôvery →

6. dec

2020

Oznam

Vyučovanie žiakov Gymnázia, Šrobárova 1, Košice pokračuje dištančnou formou. O možnom otváraní školy Vás budeme včas informovať na základe pokynov zriaďovateľa školy.

Aktuálne usmernenia k otváraniu škôl sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR.

6. dec

2020

Finančná olympiáda

Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy: Finančná olympiáda Vám ponúka možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre školu.

Časový harmonogram súťaže:

 • otvorené kolo súťaže
 • od 2. novembra 2020 o 12.00 hod. do 2. februára 2021 o 23.59 hod.
 • uzavreté kolo súťaže
 • od 23. februára 2021 o 00.00 hod. do 6. apríla 2021 o 23.59 hod.
 • finálové kolo súťaže
 • koniec mesiaca apríl 2021, presný termín finalistom oznámime prostredníctvom e-mailovej správy.

Viac informácií o olympiáde →

5. dec

2020

Študentská súťaž

Viac informácií o súťaži →