Archív — dôležité informácie

15. jan

2022

Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

kritériá na prijatie do 1. ročníka (šk. r. 2022/23) budú zverejnené na našej stránke do 28. februára 2022.

Termín na doručenie prihlášky zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je do 20. marca 2022.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 2. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2022,
  • v druhom termíne 9. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. mája 2022.

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. máj 2022.

Informácie k prijímaciemu konaniu →

Aktuálne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole →

Viac informácií o prijímacom konaní na SŠ →

15. jan

2022

Šrobárske klzisko

14. jan

2022

Nové knihy v školskej knižnici

Ježiško zavítal aj do školskej knižnice a nadelil nám voňavé knihy z batôžka krimi, fantasy aj romantiky.

Začnite nový rok s novou knihou. Tešíme sa na Vašu návštevu.

13. jan

2022

Šrobárske klzisko

9. jan

2022

Pozvánka na rodičovské združenie (online)

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 13. januára 2022 (štvrtok) o 17:00 hod. online.

Triedne aktívy budú realizované dištančne prostredníctvom aplikácie Teams.

8. jan

2022

Vstup návštevníka do priestorov školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Podrobnosti o vstupe návštevníka do priestorov školy →

7. jan

2022

Prezenčné vyučovanie

Od pondelka 10. januára 2022 prebieha prezenčné vyučovanie.

Riadime sa Školským semaforom (verzia 1.6) →

  • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič/plnoletý žiak predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka — prostredníctvom Edupage.
  • Rodič/plnoletý žiak má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole prostredníctvom Edupage.
  • Žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
  • Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa školy.

31. dec

2021

Šťastný nový rok 2022

21. dec

2021

Vianoce na Šrobárke

Vážení rodičia, milí žiaci, prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a krásne chvíle s ľuďmi, na ktorých Vám najviac záleží.

Vianoce na Šrobárke 2021 (video) →

21. dec

2021

Pokojné prežitie vianočných sviatkov

13. dec

2021

Šrobársky turnaj v Rocket League

11. dec

2021

Dištančné vzdelávanie

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od pondelka 13. decembra 2021 prechádzame na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín.

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (PDF — 151 kB) →

10. dec

2021

Vianočné prázdniny — zmena

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

9. dec

2021

Olympiáda kritického myslenia

Olympiáda kritického myslenia je súťaž pre študentov stredných škôl. Uskutoční sa online, 15. decembra 2021.

Je rozdelená do troch častí: Prvá časť sa zameriava na overovanie a vyhľadávanie informácií. Druhá časť sa venuje identifikácii logických chýb v texte a interpretácií dát z grafov a štatistík. Zadaním v tretej časti je sformulovať argumenty na určené témy.

Koordinátor: Mgr. Ľ. Kurcinová

7. dec

2021

Šrobárka s názorom: Diskusia s Matejom Tóthom

Milí Šrobárčania,

Matej Tóth, olympijský víťaz, prijal naše pozvanie na decembrovú diskusiu. Okrem iného sa budeme venovať motivácii — ako si ju udržať, ako s ňou pracovať.

V druhej časti diskusie sa budeme venovať odpovediam na Vaše otázky. Pokojne ich vyplňte anonymne a my sa opýtame.

Stretneme sa v online prostredí MS Teams (kanál Ziaci gymnazia teams) vo štvrtok, 9. decembra 2021, v čase od 18:00 do 19:00.

Účasť je dobrovoľná. Veríme, že naše pozvanie prijmete a už teraz sa na Vás tešíme, Kurcinová a Debatný klub.