Bezpečnosť na školách

Brožúry odboru prevencie kriminality MV SR nájdete na tejto stránke.

Prevencia kriminality — kyberšikanovanie