Oznamy 2022/2023

Oznamy za školský rok 

3. júl

2023

Prajeme Vám príjemné letné prázdniny

3. júl

2023

Úradné hodiny počas prázdnin

Úradné hodiny počas letných prázdnin sú každú stredu od 10:00 do 12:00 hod.
(okrem 19.07.2023)

28. jún

2023

Nové číslo školského časopisu v predaji!

Milí Šrobárčania, naša redakčná rada pre Vás pripravila letné číslo časopisu. Nenechajte si ujsť nové číslo Študentského slova nadupané skvelými témami!

Podporte náš časopis, ktorý neodmysliteľne k Šrobárke patrí. Za cenu 0,50 € si ho môžete zakúpiť v kabinete nemeckého jazyka (č. 89). Prajeme krásne leto a príjemné čítanie.

19. jún

2023

Výsledky volieb členov školského parlamentu

Milí Šrobárčania,

vyhlasujeme výsledky doplnkových volieb do Školského parlamentu v roku 2022/2023:

 • 1. miesto — Tímea Kováčová (103)
 • 2. miesto — Petra Garančovská (82)
 • 3. miesto — Ivo Halkai (79)

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
Váš Školský parlament

19. jún

2023

9. jún

2023

Voľby zástupcov 1. ročníka do Školského parlamentu

Milí Šrobárčania!

Dňa 19. júna 2023 vyhlasujem doplnkové voľby do Školského parlamentu pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach. V parlamente sa nám uvoľnili pozície, radi by sme uvítali v parlamente zástupcov 1. ročníka. Tešíme sa na Vašu kandidatúru.

Kandidátky prosím zasielajte na mail do 14. júna 2023, aby ste sa ešte mali čas prezentovať pred spolužiakmi (predloha viď nižšie): 20b20@srobarka.sk

S pozdravom
Mikuláš Marko
predseda Školského parlamentu

Kandidátka do Školského parlamentu (DOCX — 15 kB) →

8. jún

2023

25. máj

2023

Dokumenty pre budúcich prvákov

Vážení rodičia, budúci prváci, v odkliku www.srobarka.sk/prijimacie-konanie nájdete informácie o dokumentoch, ktoré je potrebné vyplniť.

Zároveň Vás prosíme o vyplnenie Prihlášky na školský rok 2023/2024 (Evidenčný list žiaka) prostredníctvom Edupage do 2. júna 2023.

Ďakujeme za spoluprácu.

Dokumenty pre budúcich prvákov →

19. máj

2023

Výsledková listina prijímacieho konania 2023/2024

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, milí uchádzači o štúdium,

zverejňujeme výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024.

Ďakujeme za váš záujem o štúdium na našej škole.

17. máj

2023

47. Kalamajky — reportáž

Fotogaléria (47. Kalamajky — 2023) →

14. máj

2023

Zber papiera

Milí Šrobárčania,

v dňoch od 15. do 18. mája 2023 sa uskutoční zber papiera. Čakáme Vás na školskom dvore v nasledujúcich časoch:

 • 15. mája (pondelok): 14:30 – 16:00;
 • 16. mája (utorok): 7:00 – 8:00 a 14:30 – 15:30;
 • 17. mája (streda): 7:00 – 8:00 a 14:30 – 15:30;
 • 18. mája (štvrtok): 7:00 – 8:00 a 14:30 – 16:00.

10. máj

2023

Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

Na základe termínov určených MŠVVaŠ k prijímaciemu konaniu na SŠ pre školský rok 2023/2024 — bude výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 zverejnená na stránke školy 19. mája 2023.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na vzdelávanie.

Uchádzači, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí síce už boli prijatí podľa výsledkov prijímacieho konania, no nepotvrdia svoj nástup.

Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, podľa počtu bodov získaných v prijímacom konaní v prípade, že jeho zákonný zástupca podal odvolanie v zákonnej lehote.

V prípade, že máte záujem o štúdium na našej škole, je potrebné do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí zaslať odvolanie
(vzor odvolania (DOCX — 18 kB) →).

22. apr

2023

Uchádzači prijatí bez PS

Vážení rodičia, milí uchádzači,

uchádzači, ktorí v externom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9) dosiahli v každom vyučovacom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, sú prijatí bez prijímacej skúšky.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na vzdelávanie (vzor potvrdenia →).

22. apr

2023

Termín PS

Termín písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky je nasledovný:

 • 4. máj 2023 — 1. termín prijímacej skúšky,
 • 9. máj 2023 — 2. termín prijímacej skúšky.

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 je 19. máj 2023.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na vzdelávanie (vzor potvrdenia →).

Informácie k prijímaciemu konaniu →

Viac informácií o prijímacom konaní na SŠ →

10. apr

2023

S florbalkami opäť do školy!

V stredu 12. apríla oslavujeme na Slovensku ďalší skvelý Medzinárodný deň florbalu — aj tentoraz unikátnym spôsobom. Všetci chlapci a dievčatá si môžu priniesť do školy svoje florbalky alebo si ich požičať od svojich kamarátov a zahrať si počas dňa florbal v telocvični, či na školskom dvore. Oslávme tento deň pohybom a radosťou zo športu v akejkoľvek podobe. Viac športových zážitkov vám na konci školského roka prinesie celoslovenské školské finále SUPER FLORBAL s čistou energiou Ekofondu SPP.

Váš Slovenský zväz florbalu a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Všetci s florbalkami do školy (PDF — 151 kB) →

6. apr

2023

Príjemné prežitie Veľkej noci

Vážení rodičia, milí žiaci,

prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

3. apr

2023

Modelové testy pre uchádzačov

Otestujte si svoje vedomosti!

Overte si svoje vedomosti zo SJL a M na interaktívnych modelových testoch a výsledok sa dozviete HNEĎ!

Modelové testy prijímacích skúšok →

30. mar

2023

Pozvánka na Rozprávkové Kalamajky

47. ročník Kalamajok, zábavno-náučného programu študentov a učiteľov Šrobárky, sa uskutoční v piatok 28. apríla 2023 o 16:00 na školskom dvore Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach.

29. mar

2023

Information for the future applicants for the IB DP

Admission criteria to International Baccalaureate Diploma Programme at Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach.

Transfer Exam for the school year 2023/2024

It is required to send the Application Form in a paper form to Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice. The Application has to be sent till June 6-th, 2023.

You can find the transfer Exam here →

You can find the Application form here →

If you have any questions, please, contact the IB coordinator Mgr. Ingrid Melichová — ibcoordinator@srobarka.sk

Pre záujemcov o štúdium v programe IB DP

Zverejňujeme podmienky výberového konania do Medzinárodného vzdelávacieho programu IB DP na Gymnáziu, Šrobárova 1, v Košiciach.

Výberové konanie pre školský rok 2023/2024

Prihlášku je potrebné zaslať v listinnej podobe na adresu: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice do 6. júna 2023.

Podmienky výberového konania nájdete tu →

Prihlášku nájdete tu →

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte IB koordinátora: Mgr. Ingrid Melichová — ibcoordinator@srobarka.sk

27. mar

2023

Z histórie Šrobárky (RTVS)

História Šrobárky siaha do roku 1891 →

26. mar

2023

Šrobárčania — Šrobárke

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti školy,

ďakujeme, že aj napriek neľahkej dobe ste si na nás našli čas a v roku 2022 prispeli sumou takmer 7500 € na účet Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky. Získané finančné prostriedky nám pomôžu zlepšiť podmienky a rozšíriť možnosti vzdelávania na Šrobárke.

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o podporu, ktorú môžete vyjadriť venovaním 2 % z dane. Potrebné tlačivo nájdete na stránke školy. Vyplnené tlačivo a potvrdenie o zaplatení dane z príjmu stačí doniesť do zbernej schránky na vrátnici školy, poslať prostredníctvom žiakov alebo poštou na adresu školy, respektíve poslať priamo na daňový úrad.

Za toto pekné gesto Vám vopred ďakujeme!

2 % z dane pre Šrobárku →

Ako poukázať 2 % z dane →

Občianske združenie PRIATELIA ŠROBÁRKY →

18. mar

2023

What is IB DP?

IB DP is for students of the last two years of a Secondary grammar school. The IB Curriculum is set and approved by International Baccalaureate Organization (IBO) and is consistent in all IB Schools in the world. IB DP is taught in English language in Gymnázium, Šrobárova 1, Košice.

Students of the second or third year of a secondary grammar school are eligible to apply for the IB DP study as well as those who are in the third or fourth year of bilingual studies. This all goes also for students of sexta or septima classes of eight-year-secondary grammar schools (or any equivalent type of studies in Slovakia or abroad).

Diploma Programme — General Information →

16. mar

2023

Do you want to be in IB?

V školskom roku 2023/24 otvárame 1. ročník štúdia medzinárodného programu IB Diploma Programme pre žiakov 3. a 4. ročníka gymnázií.

Ak sa chcete dozvedieť viac, príďte sa nás opýtať na IB DOD 30.03.2023 o 14:00 hod.

Tešíme sa na Vás!

16. mar

2023

10 reasons why the IB Diploma Programme is ideal preparation for university

14. mar

2023

Pre záujemcov o štúdium v programe IB DP

Podmienky prijatia do programu IB DP, termín podávania prihlášky a termín konania prijímacích pohovorov zverejníme čoskoro.

INFORMATION FOR THE FUTURE APPLICANTS FOR THE IB DP

Detailed conditions of the admission process, the deadline for submitting of the application form as well as the date of the entrance exams will be published soon on our website.

Viac informácií →

For more information →

13. mar

2023

Šrobárčania s karnevalom v krvi — maškarný ples 2023

Fotogaléria (Maškarný ples 2023) →

10. mar

2023

Prihláška na štúdium na strednej škole

Prihlášku na SŠ je možné podať do 20.3.2023.

Akceptujeme riadne vyplnenú, základnou školou potvrdenú a oboma zákonnými zástupcami podpísanú prihlášku.

Prihlášku je možné podať v listinnej podobe, cez portál slovensko.sk, cez portál prihlaska.iedu.sk, alebo prostredníctvom školského informačného systému Edupage.

Záujem uchádzača o vzdelávací program vyznačte v prihláške v riadku č. 24 — názov študijného odboru.

Uchádzači si môžu vybrať z týchto vzdelávacích programov:

 • všeobecné vzdelávanie,
 • rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov,
 • rozšírené vyučovanie informatiky,
 • rozšírené vyučovanie anglického jazyka,
 • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka.

10. mar

2023

Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

v školskom roku 2023/2024 otvoríme 5 tried prvého ročníka so 150 žiakmi.

Termín na doručenie prihlášky zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi strednej školy je do 20. marca 2023.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia:

 • v prvom termíne 4. mája 2023,
 • v druhom termíne 9. mája 2023.

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe: Podmienok na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 (PDF — 314 kB) →

Informácie k prijímaciemu konaniu →

Aktuálne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole →

10. mar

2023

Deň otvorených dverí 2023

Fotogaléria (DOD 2023) →

10. mar

2023