Oznamy 2021/2022

Oznamy za školský rok 

24. júl

2022

23. júl

2022

Prajeme Vám príjemné letné prázdniny

18. júl

2022

Úradné hodiny počas prázdnin

Úradné hodiny počas letných prázdnin sú každú stredu od 10:00 do 12:00 hod.

27. jún

2022

Nové číslo Študentského slova

Milí čitatelia!

Naša redakčná rada pre Vás pripravila letné číslo časopisu. Nájdete v ňom zaujímavé čítanie o živote na Šrobárke. Pozornosť sme venovali aj udalostiam na Ukrajine a vyspovedali sme spolužiakov, ktorí pre hrôzami vojny zakotvili práve v Košiciach.

Prítomné sú aktuálne témy ako cestovanie, letné festivaly či tipy na čítanie. Na stránky nášho časopisu sa vracia aj téma štúdia v zahraničí a rozhovory so zaujímavými a šikovnými ľuďmi. Záverečné rubriky sú tradične vyhradené vlastnej tvorbe žiakov.

Prajeme krásne leto a príjemné čítanie.

24. jún

2022

Noc na Šrobárke

23. jún

2022

Medzinárodné projektové stretnutie Erasmus+

21. jún

2022

Juniáles — sunset party

Milí Šrobárčania,

príďte sa ešte raz v tomto školskom roku so spolužiakmi zabaviť na JUNIÁLES!

Školský parlament si pre vás večer pred koncom školského roka pripravil jedinečnú akciu plnú zábavy, ktorá sa bude niesť v znamení dobrej nálady a večernej pohody na našom malom školskom dvore.

Už budúcu stredu, 29. júna 2022 o 18:00 sa môžete tešiť na rôzne spevácke a hudobné vystúpenia a zakončíme to diskotékou pod holým nebom.

Tešíme sa na vás!

Váš Školský parlament

16. jún

2022

Voľné pracovné miesto

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka akademických predmetov s aprobáciou biológia.

Viac informácií o pracovnej ponuke →

14. jún

2022

Open Creative Doors II — Studio Trip

Podujatie je naplánované na 23. júna 2022 v čase od 8:30 do cca 10:30.

Vzhľadom k charakteru podujatia je počet účastníkov obmedzený na 12.

Miesto konania: Štúdio RTVS Košice, Rastislavova 13, Košice – Juh

Termín ukončenia prihlasovania: 20. júna 2022 do 24.00 h

Viac informácií o podujatí (PDF — 282 kB) →

Prihlasovací formulár →

29. máj

2022

Imatrikulačný ples

26. máj

2022

Dokumenty pre budúcich prvákov

Vážení rodičia, budúci prváci, v odkliku www.srobarka.sk/prijimacie-konanie nájdete informácie o dokumentoch, ktoré je potrebné vyplniť.

Zároveň Vás prosíme o vyplnenie Prihlášky na školský rok 2022/2023 (Evidenčný list žiaka) prostredníctvom Edupage do 5. júna 2022.

Ďakujeme za spoluprácu.

Dokumenty pre budúcich prvákov →

25. máj

2022

Rozlúčka so štvrtákmi

18. máj

2022

Výsledková listina prijímacieho konania 2022/2023

Vážení rodičia, milí uchádzači,

v súlade s Usmernením MŠVVaŠ k prijímaciemu konaniu na SŠ pre školský rok 2022/2023 — zverejňujeme výsledkovú listinu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

Ďakujeme za váš záujem o štúdium na našej škole.

13. máj

2022

Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

na základe Usmernenia MŠVVaŠ k prijímaciemu konaniu na SŠ pre školský rok 2022/2023 — bude výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 zverejnená na stránke školy 18. mája 2022.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na vzdelávanie.

Uchádzači, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí nepotvrdia nástup.

V prípade, že máte záujem o štúdium na našej škole, je potrebné do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí zaslať odvolanie (vzor odvolania (DOCX — 18 kB) →).

Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podal odvolanie v zákonnej lehote.

Informácie k prijímaciemu konaniu →

Usmernenia MŠVVaŠ k prijímaciemu konaniu na SŠ pre školský rok 2022/23 (PDF — 148 kB) →

Viac informácií o prijímacom konaní na SŠ →

12. máj

2022

Usmernenie MŠVVaŠ SR

Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie:

Usmernenie MŠVVaŠ SR v celom znení (PDF — 742 kB) →

12. máj

2022

Výsledky volieb členov školského parlamentu

Dňa 12. mája 2022 sa uskutočnili voľby do školského parlamentu. Bolo vydaných 510 hlasovacích lístkov. Z odovzdaných 510 hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.

Výsledky hlasovania:

 1. STRÁŇAI René, 3.C, s počtom hlasov 301
 2. MARKO Mikuláš, 2.B, s počtom hlasov 280
 3. ŠEBÁKOVÁ Katarína, 2.B, s počtom hlasov 253
 4. PALLAS Daniel, 2.D, s počtom hlasov 229
 5. SARKOVICS Gabriel, 3.C, s počtom hlasov 225
 6. ŠOLCOVÁ Daniela, 1.E, s počtom hlasov 224
 7. KUBIŠ Adam, 2.D, s počtom hlasov 221
 8. GAJA Tomáš, 2.A, s počtom hlasov 204
 9. KOPOLOVETS Ivan, 2.D, s počtom hlasov 204
 10. PALLAS Lea, 1.E, s počtom hlasov 159
 11. HAŽLINSKÁ Nina, 1.A, s počtom hlasov 149
 12. KOHOUTKOVÁ Karin, 1.B, s počtom hlasov 130
 13. DŽADŽOVSKÝ Lukáš, 1.B, s počtom hlasov 123
 14. KUCHTA Alex, 2.C, s počtom hlasov 123
 15. TYMUSOVÁ Radka, 1.B, s počtom hlasov 114
 16. BALOGHOVÁ Lucia, 1.A, s počtom hlasov 110
 17. FERKOVÁ Zuzana, 1.B, s počtom hlasov 110
 18. PETROVÁ Ema Mária, 1.A, s počtom hlasov 106
 19. ŠMÍDOVÁ Alexandra, 1.D, s počtom hlasov 98
 20. LINHARTOVÁ Katarína, 1.E, s počtom hlasov 96
 21. PASTULOVÁ Alexandra, 1.A, s počtom hlasov 96
 22. ŠUĽOVÁ Miriam, 1.C, s počtom hlasov 92
 23. PETRÍK Jakub, 1.C, s počtom hlasov 91
 24. TRUHAN Adam, 1.B, s počtom hlasov 89
 25. SUČKO Martin, 1.E, s počtom hlasov 86

Členmi školského parlamentu sa stali kandidáti, ktorí sa umiestnili na prvých 15-tich miestach.

Kandidátom aj voličom srdečne ďakujeme za ich účasť.

Zároveň sa tešíme na svieže a obohacujúce nápady, ktoré noví členovia do diania na Šrobárke prinesú.

8. máj

2022

8. máj — Deň víťazstva nad fašizmom

Naši starí a prastarí rodičia museli so zbraňou v ruke bojovať za tak posvätnú vec akou je mier a sloboda. Sme im za to vďační.

7. máj

2022

Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

uchádzači, ktorí v externom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9) dosiahnu v každom vyučovacom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, budú prijatí bez prijímacej skúšky.

Termín písomnej prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry je nasledovný:

 • — 1. termín prijímacej skúšky
 • — 2. termín prijímacej skúšky

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. máj 2022.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na vzdelávanie.

Informácie k prijímaciemu konaniu →

Viac informácií o prijímacom konaní na SŠ →

4. máj

2022

Vyhlásenie volieb členov do Školského parlamentu

Rada školy vyhlasuje voľby členov do Školského parlamentu Gymnázia Šrobárova 1, Košice v súlade s novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 26, platnej od 1.1.2022.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb členov do Školského parlamentu (PDF — 111 kB) →

Vzor žiadosti o prijatie do Školského parlamentu (DOCX — 18 kB) →

1. máj

2022

Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne aktívy RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 5. mája 2022 (štvrtok) o 17:00 hod. prezenčnou formou.

V čase od 17:30 hod. do 18:30 hod. bude prebiehať informačná časť (možné individuálne stretnutia s vyučujúcimi).

29. apr

2022

Pozvánka na Župné dni KSK

Košický samosprávny kraj Vás pozýva na svoje ŽUPNÉ DNI, v rámci ktorých sa bude prezentovať aj naša škola.

Program a viac informácií →

25. apr

2022

International Baccalaureate Diploma Programme

25. apr

2022

Zber papiera

20. apr

2022

20. apr

2022

BARS 2022 — súťaž pre stredoškolákov o vedeckú expedíciu pod strechu sveta — pod Himaláje

MŠVVaŠ SR a Slovenská akadémia vied vyhlasuje vedeckú súťaž pod záštitou UNESCO pre trojčlenné tímy stredoškolákov, ktoré budú plniť viaceré teoretické a praktické úlohy z logiky, filozofie, medicíny i umenia a budú sa týkať predovšetkým prírody. Víťazný tím sa zúčastní mesačnej expedície pod strechu sveta — do lesov na úpätiach Himalájí.

Viac informácií o súťaži BARS 2022 →

Informácie o BARS 2021 →

15. apr

2022

Príjemné prežitie Veľkej noci

6. apr

2022

Všetci s florbalkami do školy!

Slovenský zväz florbalu vyzýva všetkých žiakov, žiačky, učiteľov, učiteľky, riaditeľov, riaditeľky škôl na Slovensku, aby si v utorok dňa 12. apríla 2022, kedy si pripomíname Medzinárodný deň florbalu, priniesli do škôl florbalky a florbalové loptičky. Chceme, aby si žiaci v škole počas hodín telesnej výchovy, počas veľkej prestávky alebo po vyučovaní, alebo v telocvični, vonku na dvore, s chuťou zabehali, zahrali si florbal, pretože šport a pohyb sú skvelé v akejkoľvek podobe.

Keďže hráme vždy fair-play, myslíme aj na žiakov, žiačky, ktoré florbal ešte nehrali alebo florbalku jednoducho nemajú. Budeme sa tešiť, ak im florbalku aspoň na chvíľu požičajú ich kamaráti a spolužiaci. Šport totiž spája a pekné gesto nás robí lepšími. Aj preto nerátame počet prinesených florbaliek do škôl ani počet zapojených žiakov, žiačok, pretože veríme, že v tento deň si florbal vyskúšajú všetci…

DÁTUM REALIZÁCIE: Dňa 12. apríla 2022 (utorok) hromadne cez veľkú prestávku na multifunkčnom ihrisku (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični)

4. apr

2022

Šrobárska kvapka krvi

Vzhľadom na zlepšenú pandemickú situáciu na Slovensku a veľmi zložitú situáciu na Ukrajine, Národná transfúzna služba SR uvoľnila opatrenia a povoľuje organizáciu mobilných odberov krvi. Naša škola sa do týchto odberov zapája už roky a preto sa veľmi tešíme, že sa táto tradícia po dvojročnej pauze môže obnoviť.

Oznamujeme teda všetkým darcom aj prvodarcom, že 25. apríla 2022 sa v aule našej školy uskutoční Šrobárska kvapka krvi.

Všetkých záujemcov prosíme, aby sa hlásili u pani profesorky Fabriciovej osobne (kabinet BIO vo veži) alebo správou na Edupage či mailom: fabriciova@srobarka.sk Nebojte sa uvedené kontakty využiť aj v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností v súvislosti s darcovstvom krvi.

Šrobárska kvapka krvi 2022 →

Ako prebieha darovanie krvi? →

Bližšie informácie o darcovstve →

27. mar

2022

Vyhlásenie volieb členov do Žiackej školskej rady

Vážení žiaci,

Jozef Sabo, predseda Žiackej školskej rady, vyhlasuje voľby členov do Žiackej školskej rady so začiatkom v stredu dňa 27. apríla 2022 o 8:00. Bližšie informácie sú uvedené v priloženom dokumente. Žiadosť o prijatie do ŽŠR je možné odovzdať predsedníctvu najneskôr do pondelka 11. apríla 2022 23:59. V prílohe je taktiež vzor žiadosti.

Záujemcom o členstvo si dovoľujeme uviesť do pozornosti paragrafy z Štatútu žiackej školskej rady Gymnázia Šrobárova 1, 040 23 Košice s účinnosťou od 26. mája 2021 a to najmä podmienky vzniku členstva uvedené v § 7 a postupy pri konaní volieb uvedené v § 17 a § 18. Ďalšie informácie o fungovaní ŽŠR je možné nájsť v uvedenom štatúte. Online verzia je dostupná tu.

Volebná komisia bude chodiť po jednotlivých triedach, kde budú žiaci môcť odovzdať svoje hlasovacie lístky.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať ŽŠR na mailovej adrese ziackarada@srobarka.sk alebo predsedu ŽŠR na mailovej adrese 18c22@srobarka.sk, resp. osobne v 4.C triede.

S pozdravom a prianím pekného dňa Vaša ŽŠR.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb členov do Žiackej školskej rady (PDF — 147 kB) →

Vzor žiadosti o prijatie do Žiackej školskej rady (DOCX — 21 kB) →