Oznamy 2020/2021

Oznamy za školský rok 

14. júl

2021

12. júl

2021

Úradné hodiny počas prázdnin

Úradné hodiny počas letných prázdnin sú každú stredu od 10:00 do 12:00 hod.

1. júl

2021

Prajeme Vám príjemné letné prázdniny

16. jún

2021

Deň narcisov na Šrobárke

Ďakujeme za vaše šľachetné gesto!

Deň narcisov 2021 (video) →

16. jún

2021

Výsledky volieb členov do Žiackej školskej rady

Dňa 15. júna 2021 sa na Šrobárke uskutočnili voľby nových členov do ŽŠR. Kandidátmi boli Mikuláš Marko a Katarína Šebáková z 1.B.

Všetky triedy navštívila volebná komisia, ktorá vyzbierala hlasy od všetkých prítomných žiakov. Dokopy bolo 377 hlasov, pričom z toho 49 ich bolo neplatných. Kandidát č. 1 — Mikuláš Marko získal 136 hlasov, čím sa stal členom ŽŠR. Kandidátka č. 2 — Katarína Šebáková získala 192 hlasov, čím sa stala víťazkou volieb, aj členkou ŽŠR. Gratulujeme!

Kandidátom aj voličom srdečne ďakujeme za ich účasť.

Zároveň sa tešíme na svieže a obohacujúce nápady, ktoré noví členovia do diania na Šrobárke prinesú.

Vaša Žiacka školská rada

12. jún

2021

Deň narcisov na Šrobárke

Deň narcisov nemôže mať pauzu! Je to každoročná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Nájdite si preto i vy čas a príďte si vziať svoj narcis 15. júna 2021 v priebehu všetkých prestávok na vrátnicu školy.

Neváhajte a pripnite si tento jedinečný kvietok nádeje, podporíte onkologicky chorých pacientov. Ďakujeme za vaše šľachetné gesto!

Deň narcisov — rádiospot →

11. jún

2021

Voľné pracovné miesta

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice informuje o voľných pracovných miestach na pozície učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciami anglický jazyk; nemecký jazyk; španielsky jazyk; fyzika.

Viac informácií o pracovných ponukách →

28. máj

2021

Vyhlásenie volieb členov do Žiackej školskej rady

Jozef Sabo, predseda Žiackej školskej rady vyhlasuje doplnkové voľby členov do Žiackej školskej rady so začiatkom v utorok dňa 15. júna 2021 o 8:00.

Bližšie informácie sú uvedené v priloženom dokumente. Žiadosť o prijatie do ŽŠR je možné odovzdať predsedníctvu najneskôr do nedele 30. mája 2021 23:59.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb členov do Žiackej školskej rady →

26. máj

2021

Voľné pracovné miesta

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice informuje o voľných pracovných miestach na pozície učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciami anglický jazyk; biológia.

Viac informácií o pracovných ponukách →

22. máj

2021

Dokumenty pre budúcich prvákov

Vážení rodičia, budúci prváci,

v odkliku www.srobarka.sk/prijimacie-konanie/#informacie nájdete informácie o dokumentoch, ktoré je potrebné vyplniť.

Ďakujeme za spoluprácu.

20. máj

2021

Vstup návštevníka do priestorov školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

Manuál MŠVVaŠ SR Návrat do škôl (účinný od 17. mája) →

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR →

19. máj

2021

Zážitkový týždeň

11. máj

2021

Naši absolventi (4. časť)

Naši absolventi (listovať online) →

11. máj

2021

Výsledky prijímacieho konania

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, milí uchádzači o štúdium,

zverejňujeme výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022:

Dôležité informácie o ďalšom postupe →

Prevod slovného hodnotenia na vyjadrenie hodnotenia klasifikačným stupňom →

Ďakujeme za váš záujem o štúdium na našej škole.

11. máj

2021

DOD 2021 — megamix

Deň otvorených dverí 2021 na Šrobárke: Čo sa nám (ne)podarilo…

DOD 2021 – megamix (video) →

Deň otvorených dverí 2021 →

10. máj

2021

Naši absolventi (3. časť)

Naši absolventi (listovať online) →

9. máj

2021

Debatný klub na Šrobárke

Debatný klub (video) →

6. máj

2021

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1 oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje dňa 10. mája 2021 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

6. máj

2021

Obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov 1. – 3. ročníka

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021 a Covid školským automatom sa pre žiakov 1. až 3. ročníka od 10. mája 2021 obnovuje prezenčná výučba.

Pokyny k obnoveniu prezenčnej výučby nájdete tu.

Viac informácií (COVID školský automat) nájdete tu.

Súvisiace predpisy:
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR →
Manuál MŠVVaŠ SR Návrat do škôl →

30. apr

2021

Informácia pre uchádzačov — prijímacia skúška

Vážení rodičia, milí uchádzači,

priebeh prijímacej skúšky 3. mája 2021 (1. termín) a 10. mája 2021 (2. termín) je zverejnený na tejto stránke:

30. apr

2021

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1 oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje dňa 3. mája 2021 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

30. apr

2021

Pre uchádzačov o štúdium

Vážení rodičia, milí uchádzači,

prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 3. mája 2021,
  • v druhom termíne 10. mája 2021.

Pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania), sa uchádzač ani jeho zákonný zástupca testom nepreukazuje.

Termín na rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na našom webovom sídle školy je do 20. mája 2021.

19. apr

2021

Pozvánka na rodičovské združenie (online)

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 29. apríla 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. online.

Triedne aktívy budú realizované dištančne prostredníctvom aplikácie Teams.

15. apr

2021

Zapojte sa do celoslovenského online EkoKvízu

Na webe ekokviz.eu sa v dňoch 22. apríla až 21. mája 2021 môžete zapojiť do kvízu zameraného na ekologické témy.

Najúspešnejší žiaci budú odmenení ekologickými cenami. Veríme, že aj touto aktivitou vás motivujeme k diskusii a záujmu o tieto témy. Aktivita je realizovaná pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríla).

Viac informácií o aktivite →

14. apr

2021

Šrobárčania — Šrobárke

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti školy,

ďakujeme, že aj napriek neľahkej dobe ste si na nás našli čas a v roku 2020 prispeli sumou 3731 € na účet Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky. Získané finančné prostriedky nám pomôžu zlepšiť podmienky a rozšíriť možnosti vzdelávania na Šrobárke.

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o podporu, ktorú môžete vyjadriť venovaním 2 % z dane. Potrebné tlačivo nájdete na stránke školy. Vyplnené tlačivo a potvrdenie o zaplatení dane z príjmu stačí doniesť do zbernej schránky na vrátnici školy, poslať prostredníctvom žiakov alebo poštou na adresu školy, respektíve poslať priamo na daňový úrad.

Za toto pekné gesto Vám vopred ďakujeme!

Občianske združenie PRIATELIA ŠROBÁRKY →
Ako poukázať 2 % z dane →

11. apr

2021

Obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov 4. ročníka

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/11929:1-A1810 z 8. apríla 2021 a s Uznesením vlády SR č. 160/2021 zo 17. marca 2021 v znení neskorších predpisov 169/2021 a 176/2021 sa od 12. apríla 2021 obnovuje prezenčná forma vzdelávania vo štvrtom ročníku.

Ostatné ročníky pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti →

Súvisiace predpisy:
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR →
Manuál MŠVVaŠ SR Návrat do škôl →

1. apr

2021

Príjemné prežitie Veľkej noci

31. mar

2021

Súťaž Krok za krokom

Milí Šrobárčania!

V rámci podpory pohybu žiakov a profesorov sme si pre Vás pripravili novú súťaž s názvom Krok za krokom.

Princíp súťaže spočíva v tom, že každý žiak alebo profesor počas mesiaca apríl zbiera kroky v ľubovoľnej mobilnej aplikácii. Započítavajú sa aj kroky z domácej úlohy z telesnej výchovy.

Osoba s najvyšším počtom prejdených kilometrov za toto obdobie získa cenu.

Podmienkou je zaslať screenshot obrazovky za celé súťažné obdobie do 30. apríla 2021 na email: krokzakrokom@srobarka.sk.

Tešíme sa na Vaše výsledky! Vaša ŽŠR

28. mar

2021

28. marec — Deň učiteľov