Dôležité informácie — archív

14. júl

2019

My sme Šrobárka

1. júl

2019

Prajeme Vám príjemné letné prázdniny

28. jún

2019

Oznam pre budúcich prvákov – ISIC

Vaše ISIC preukazy si môžete prevziať počas letných prázdnin v čase úradných hodín, teda v stredu od 10:00 do 12:00 hod., na sekretariáte nášho Gymnázia.

V dňoch od 15. júla 2019 do 26. júla 2019 bude škola zatvorená.

27. jún

2019

Nové číslo školského časopisu v predaji!

Redakčná rada pred letnými prázdninami pripravila nové číslo školského časopisu Študentské slovo. Podporte náš časopis, ktorý neodmysliteľne k Šrobárke patrí. Za cenu 0,50 € si ho môžete zakúpiť v kabinete NEJ (č. 89).

Krásne prázdniny, veľa slnka, veselých a nezabudnuteľných zážitkov prajeme všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priaznivcom Študentského slova. Dovidenia v septembri!

26. jún

2019

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Milí žiaci,

slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v piatok 28. júna 2019 o 9:00 hod. na školskom dvore Gymnázia na Šrobárovej ul. 1 v Košiciach. Po ukončení školskej slávnosti budú v triedach na triednických hodinách odovzdané vysvedčenia.

Výdaj obedov v školskej jedálni bude v čase od 10:45 do 12:00 hod.

13. jún

2019

Skrátené vyučovanie

Milí žiaci, z dôvodu vysokých teplôt bude 14. júna 2019 (piatok) skrátené vyučovanie:

0. hodina: 7:20 – 7:55
1. hodina: 8:00 – 8:35
2. hodina: 8:40 – 9:15
3. hodina: 9:25 – 10:00
4. hodina: 10:15 – 10:50
5. hodina: 11:00 – 11:35
6. hodina: 11:45 – 12:20
7. hodina: 12:25 – 13:00

Obedy sa budú vydávať v čase od 11:00 do 12:45.

3. jún

2019

Predĺženie platnosti ISIC preukazu na dopravu

Milí žiaci,

s blížiacim sa koncom školského roka je potrebné, aby ste si predĺžili platnosť ISIC preukazu na dopravu prostredníctvom prolongácie v aplikácii UBIAN alebo poslaním SMS na číslo 8844.

Na číslo 8844 pošlite SMS v tvare: TC medzera priezvisko (na preukaze, bez diakritiky) medzera číslo čipu. Príklad: TC Hrasko 0123456789

V priebehu chvíľky príde potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Po úspešnej platbe dostanete SMS s pokynom: Pre aktiváciu dopravy pre školský rok 2019/2020 priložte svoju kartu k terminálu v učebni informatiky.

Postup prolongácie karty cez UBIAN alebo SMS →

Informácie k platnosti ISIC preukazu →

31. máj

2019

Zľavová známka ISIC pre študentov

Milí žiaci,

s blížiacim sa koncom školského roka si môžete objednať aj zľavovú známku za 10 € prostredníctvom školy po predložení zoznamu záujemcov za triedu a vyzbieranej sumy za celú triedu na sekretariáte do 12. júna 2019.

Informácie k platnosti ISIC preukazu →

19. máj

2019

Letný IT tábor 2019

Milí záujemcovia o šrobársky letný IT tábor, v termíne od 8. do 12. júla 2019 opäť organizujeme letný tábor s dennou dochádzkou pre žiakov 6. – 8. ročníka ZŠ. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online formulára.

Viac informácií o IT tábore →

18. máj

2019

Organizácia vyučovania počas ÚFIČ MS 2019 pre 1. až 3. ročník

Z dôvodu konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sú v dňoch od 27. do 30. mája 2019 pripravené náhradné aktivity pre žiakov.

Organizácia vyučovania a výdaj stravy počas maturitnej skúšky →

18. máj

2019

Letný zber papiera

Milí Šrobárčania,

žiacka školská rada sa v spolupráci s vedením školy rozhodla zorganizovať letný zber papiera. Zberateľská horúčka vypukne v dňoch od 3. do 7. júna 2019.

Kontajner bude pristavený na veľkom školskom dvore a papier sa bude preberať vždy ráno od 7:00 do 8:00 a poobede od 14:15 do 15:00 hod.

Viac informácií o letnom zbere papiera →

17. máj

2019

O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Naša partnerská škola — Základná škola, Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach sa zúčastnila celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha (odborné vedenie jednej 20-člennej skupiny na celý školský rok zadarmo).

Ak sa vám tento projekt páči, podporte dobrú vec a hlasujte za Základnú školu, Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach. Ďakujeme!

Hlasovať za základnú školu →
Webstránka základnej školy →

16. máj

2019

Zápis žiakov do prvého ročníka

Zápis prijatých uchádzačov sa koná dňa 20. mája 2019 (pondelok) v čase od 14:00 do 17:00 alebo 21. mája 2019 (utorok) v čase od 14:00 do 17:00. Prosíme priniesť zápisný lístok a občiansky preukaz. Žiakom, ktorí boli prijatí, bude rozhodnutie odovzdané priamo pri zápise. Zákonný zástupca vyberie zameranie triedy pre uchádzača pri zápise.

Riaditeľka školy na požiadanie umožní dňa 20. mája 2019 od 14:00 do 17:00 nazrieť do písomných prác uchádzača jeho zákonnému zástupcovi.

Ďakujeme Vám všetkým za prejavený záujem o štúdium na našej škole. Všetkým žiakom želáme veľa úspechov.

Výsledková listina prijímacieho konania →

16. máj

2019

Postup v prípade neprijatia na štúdium pre nedostatok miesta

V prípade, že sa zápisu nezúčastnia všetci prijatí žiaci, bude riaditeľka školy v rámci autoremedúry „posúvať“ čiaru.

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor odvolania voči rozhodnutiu o neprijatí →

16. máj

2019

ISIC preukaz pre budúcich prvákov

Na zápise je možné požiadať o vybavenie preukazu žiaka ISIC/EURO26. Doneste si, prosím, 20 €. Táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2019/2020 a poplatok za výrobu čipového preukazu.

Viac informácií o ISIC preukaze →
Výhody ISIC preukazu pre študentov →
Žiadosť o vydanie ISIC preukazu →