Archív oznamov

24. okt

2018

Literárno-historická exkurzia do Revúcej, Betliara a Mauzólea Andrássyovcov

V piatok 26. októbra 2018 sa žiaci 2.B triedy zúčastnia literárno-historickej exkurzie do Revúcej (Prvé slovenské gymnázium), Betliara (kaštieľ) a krásnohorského Mauzólea (rodinná hrobka Andrássyovcov).

Zraz účastníkov je o 7:30 hod. pred budovou Gymnázia na Šrobárovej ul. 1 v Košiciach a predpokladaný príchod na to isté miesto je okolo 15:30 hod.

Finančné výdavky sú 13 € na cestu a vstup do Prvého slovenského gymnázia a 6 € na vstup do kaštieľa a Mauzólea. Stravu si zabezpečuje každý sám. Žiaci boli poučení, že počas exkurzie platí Vnútorný poriadok školy pre žiakov.

22. okt

2018

Exkurzia do Revúcej a do Betliara

25. októbra 2018 sa 2.A, 2.C a 2.D trieda zúčastní exkurzie do Revúcej (prehliadka expozície 1. slovenského gymnázia) a do Betliara (prehliadka kaštieľa).

Zraz účastníkov je o 6:50 hod. pred Gymnáziom, Šrobárova 1 v Košiciach, odchod na plánovanú exkurziu je objednaným autobusom spred školy o 7:00 hod.

Návrat pred Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach je približne o 15:30 hod. Predpokladané výdavky sú 15 € za žiaka (cestovné + vstupy), v sume nie je započítaná strava (stravuje sa každý individuálne). Na exkurzii, ako na každej školskej akcii, platí Vnútorný poriadok školy.

10. okt

2018

Voľby do Rady školy

23. októbra 2018 (utorok) sa budú konať voľby do Rady školy spomedzi rodičov našich žiakov.

Prípadný záujem o kandidovanie do Rady školy oznámte mailom najneskôr do 22. októbra 2018 (pondelok) do 14:00 hod. na adresu: sekretariat@srobarka.sk

9. okt

2018

Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 23. októbra 2018 (utorok) od 17:00 hod. do 17:30 hod.

V čase od 17:30 hod. do 18:30 hod. bude prebiehať informačná časť (možné individuálne stretnutia s vyučujúcimi).

9. okt

2018

Festival vedy a techniky AMAVET

Súťažná prehliadka vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl pre Košický a Prešovský kraj sa uskutoční dňa 18. októbra 2018 v čase od 9:30 do 13:00 hod. v budove Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jesenná 5.

Viac informácií o festivale →

9. okt

2018

Zber papiera

Vážený profesorský zbor, milí rodičia a spolužiaci,

od 8. do 12. októbra 2018 organizujeme na našej škole zber papiera. Pridávame sa tým k ľuďom, firmám, organizáciám, ktoré vedia, že papier treba šetriť, triediť a zbierať a tým umožniť čo najviac jeho opätovné využitie.

Viac informácií o zbere papiera →

9. okt

2018

Noc na škole

Dňa 12. októbra 2018 od 19:00 hod. sa na našej škole uskutoční akcia Noc na škole pre žiakov prvého ročníka.

Akciu pripravujú študenti zo žiackej školskej rady za pomoci našich profesorov. Pre prvákov je pripravený volejbalový a pingpongový turnaj, no escape room, hádanie filmových hlášok, súťaž – Pevnosť Šrobárky a mnohé ďalšie aktivity.

Akcia končí 13. októbra 2018 o 6:00. Na všetkých našich prvákov sa tešíme.

8. okt

2018

Deň otvorených dverí (Technická univerzita v Košiciach)

16. októbra 2018 sa na Technickej univerzite v Košiciach uskutoční Deň otvorených dverí. Zúčastní sa ho výber žiakov 3. ročníka.

Odchod na podujatie je spred našej školy najneskôr o 8:45 hod. (0. a 1. hodina sa učí). Žiaci odchádzajú so svojimi triednymi učiteľmi (prípadne učiteľmi poverenými vedením školy) a v areáli TUKE sa podľa záujmu o jednotlivé fakulty rozídu.

Program DOD trvá približne do 13:00 hod. Do školy na obed sa vracajú samostatne, prípadne odídu odtiaľ domov.

8. okt

2018

Študentská kvapka krvi 2018

Na Šrobárke sa mobilný odber uskutoční dňa 23. októbra 2018 od 8:00 hod. v Aule školy. Prosíme všetkých, ktorí, nemajú naporúdzi žiadnu výhovorku, aj tých, ktorí majú výhovoriek na rozdávanie, aby prišli a darovali svoju vzácnu krv. Prvodarci, aj Vy pomôžte chrániť ľudské životy.

Prihlásiť sa môžete ihneď až do 19. októbra u p. p. Letošníkovej, kde získate aj potrebné informácie.

Viac informácií o darovaní krvi →

7. okt

2018

Regionálne kolo súťaže Shakespeare Memorial

Dňa 21. novembra 2018 (streda) sa v priestoroch našej školy uskutoční ďalší ročník regionálneho kola súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku pod názvom Shakespeare Memorial.

Viac informácií o súťaži →

5. okt

2018

Účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníka

Dňa sa uskutoční účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníka.
Zraz pre 2.A a 2.B je o 8:45 pred budovou gymnázia na Alejovej ulici č. 1.
Zraz pre 2.C a 2.D je o 8:45 pred OC Galéria.

Obsahové zameranie účelového cvičenia je dopravná výchova, autotrenažér, zdravotná príprava, autocvičisko. Stanovištia budú aj vonku, aj vo vnútri. Je potrebné primerane sa obliecť.

Predpokladaný koniec účelového cvičenia je o 13:00. Tešíme sa na Vašu účasť.

4. okt

2018

Účelové cvičenie pre žiakov 1. ročníka

Dňa 5. októbra 2018 sa uskutoční účelové cvičenie pre žiakov 1. ročníka.

Zraz je o 9:00 na zastávke Havlíčkova (Štadión Lokomotívy, konečná zastávka električiek 2, 4 a 9).

Pochodová trasa bude smerom k Ťahanovskému tunelu cez areál Aničky. Je potrebné primerane sa obliecť a obuť. Tešíme sa Vašu účasť.

1. okt

2018

Kampaň Červené stužky

Od 7. septembra do 1. decembra 2018 prebieha už 12. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Červená farba bola vybratá ako symbol života a životodarnej tekutiny – krvi.

Viac informácií o aktivitách kampane →

26. sep

2018

Imatrikulačný ples

Milé kolegyne a kolegovia, milí žiaci!

Dňa 5. októbra 2018 sa uskutoční v Dome umenia Imatrikulačný ples.
Srdečne Vás všetkých pozývame, tešíme sa na žiakov 1. ročníka, ktorí vstúpia do cechu Šrobárčanov. Začíname o 18:00, končíme o 24:00.

Lístky si môžete zakúpiť od 1. októbra 2018 na sekretariáte. Cena jedného lístka je 5 €.

Udalosť na Facebooku →

25. sep

2018

Európsky deň jazykov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov a získania ocenenia Európska značka pre jazyky sa uskutoční dňa 26. septembra 2018 o 10:00 v aule školy prezentácia projektu Jugendkonferenz.

Pozývame žiakov 9. ročníka ZŠ Staničná a Novomeského 2, gymnázium Trebišovská a Opatovská.

11. sep

2018

Európsky týždeň mobility

Šrobárčania, zapojte sa do aktivity Európskeho týždňa mobility!

Dňa 17. septembra 2018 vymeňte autá, autobusy, či električky za bicykel, kolobežky, kolieskové korčule alebo pešochody a príďte do školy v rytme hesla „Bike and walk to school“. Vašich kolieskových kamarátov môžete zaparkovať na veľkom školskom dvore.

Odfoťte sa počas Európskeho týždňa mobility (od 16. do 22. septembra 2018) akým spôsobom sa zapájate do tejto akcie a fotku na Instagrame označte ako #envirosrobarka!

Tešíme sa, že urobíte niečo pre seba a prírodu 🙂

Udalosť na Facebooku →

#envirosrobarka na Instagrame →

10. sep

2018

Študentské slovo hľadá nových prispievateľov

Hľadáme nových prispievateľov, redaktorov, umelcov, nadšencov, fotografov alebo aj vizionárov, ktorí budú spoločne tvoriť obsah Študentského slova.

Neváhaj, ozvi sa nám a staň sa aj ty autorom jedného z najlepších (študentských) časopisov na Slovensku!

Viac informácií v kabinete NEJ (č. 89).

7. sep

2018

Aktuálne projekty a podujatia

Mikrodejiny: Slovensko 100
Viac informácií o projekte  →

Vaša Európa, váš názor 2019
Viac informácií o podujatí →

6. sep

2018

Rodičovské združenie pre prvý ročník

Vážení rodičia prvákov, srdečne Vás pozývame na prvé stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční hod. Triedne schôdze budú s triednymi učiteľmi v triedach.

3. sep

2018

Pokyny k prevzatiu kníh na školský rok 2018/2019

Sklad učebníc bude otvorený k prípadným nezrovnalostiam aj v dňoch 6. a 7. septembra 2018 v čase veľkej prestávky.

Časový harmonogram preberania kníh  →

31. aug

2018

Oznamy a novinky školskej jedálne

V školskom roku 2018/2019 sme spustili elektronické odhlasovanie stravy.

Po doplnení e-mailových adries budú poštové poukazy na mesiac október zasielané e-mailom.

Novinky v školskej jedálni →

28. aug

2018

Organizácia začiatku školského roka 2018/2019

Milí žiaci,
dovoľte nám, aby sme Vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční 3. septembra 2018 o 9:00 hod. na školskom dvore Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach.

Harmonogram začiatku školského roka →

24. aug

2018

6. aug

2018

ISIC preukazy budúcich prvákov

Milí prváci, Vaše ISIC preukazy si môžete prevziať v čase úradných hodín, t.j. v stredu od 10:00 do 12:00 hod. na sekretariáte Gymnázia.