Dôležité informácie — archív

14. júl

2021

12. júl

2021

Úradné hodiny počas prázdnin

Úradné hodiny počas letných prázdnin sú každú stredu od 10:00 do 12:00 hod.

1. júl

2021

Prajeme Vám príjemné letné prázdniny

16. jún

2021

Deň narcisov na Šrobárke

Ďakujeme za vaše šľachetné gesto!

Deň narcisov 2021 (video) →

16. jún

2021

Výsledky volieb členov do Žiackej školskej rady

Dňa 15. júna 2021 sa na Šrobárke uskutočnili voľby nových členov do ŽŠR. Kandidátmi boli Mikuláš Marko a Katarína Šebáková z 1.B.

Všetky triedy navštívila volebná komisia, ktorá vyzbierala hlasy od všetkých prítomných žiakov. Dokopy bolo 377 hlasov, pričom z toho 49 ich bolo neplatných. Kandidát č. 1 — Mikuláš Marko získal 136 hlasov, čím sa stal členom ŽŠR. Kandidátka č. 2 — Katarína Šebáková získala 192 hlasov, čím sa stala víťazkou volieb, aj členkou ŽŠR. Gratulujeme!

Kandidátom aj voličom srdečne ďakujeme za ich účasť.

Zároveň sa tešíme na svieže a obohacujúce nápady, ktoré noví členovia do diania na Šrobárke prinesú.

Vaša Žiacka školská rada

12. jún

2021

Deň narcisov na Šrobárke

Deň narcisov nemôže mať pauzu! Je to každoročná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Nájdite si preto i vy čas a príďte si vziať svoj narcis 15. júna 2021 v priebehu všetkých prestávok na vrátnicu školy.

Neváhajte a pripnite si tento jedinečný kvietok nádeje, podporíte onkologicky chorých pacientov. Ďakujeme za vaše šľachetné gesto!

Deň narcisov — rádiospot →

11. jún

2021

Voľné pracovné miesta

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice informuje o voľných pracovných miestach na pozície učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciami anglický jazyk; nemecký jazyk; španielsky jazyk; fyzika.

Viac informácií o pracovných ponukách →

28. máj

2021

Vyhlásenie volieb členov do Žiackej školskej rady

Jozef Sabo, predseda Žiackej školskej rady vyhlasuje doplnkové voľby členov do Žiackej školskej rady so začiatkom v utorok dňa 15. júna 2021 o 8:00.

Bližšie informácie sú uvedené v priloženom dokumente. Žiadosť o prijatie do ŽŠR je možné odovzdať predsedníctvu najneskôr do nedele 30. mája 2021 23:59.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb členov do Žiackej školskej rady →

26. máj

2021

Voľné pracovné miesta

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice informuje o voľných pracovných miestach na pozície učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciami anglický jazyk; biológia.

Viac informácií o pracovných ponukách →

22. máj

2021

Dokumenty pre budúcich prvákov

Vážení rodičia, budúci prváci,

v odkliku www.srobarka.sk/prijimacie-konanie/#informacie nájdete informácie o dokumentoch, ktoré je potrebné vyplniť.

Ďakujeme za spoluprácu.

20. máj

2021

Vstup návštevníka do priestorov školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

Manuál MŠVVaŠ SR Návrat do škôl (účinný od 17. mája) →

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR →

20. máj

2021

Výsledky prijímacieho konania

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, milí uchádzači o štúdium,

zverejňujeme výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022:

Ďakujeme za váš záujem o štúdium na našej škole.

19. máj

2021

Zážitkový týždeň

14. máj

2021

Výsledky prijímacieho konania

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, milí uchádzači o štúdium,

zverejňujeme aktualizované výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022:

Ďakujeme za váš záujem o štúdium na našej škole.

11. máj

2021

Naši absolventi (4. časť)

Naši absolventi (listovať online) →