Dôležité informácie — archív

28. feb

2021

Chat na webovej stránke

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na našej škole,

ak chcete získať podrobnejšie informácie ohľadom štúdia na našej škole, máte možnosť využiť aj chat na našej webovej stránke (červená bublina v ľavom dolnom rohu).

Stačí vyplniť formulár, napísať správu (Vašu otázku) a odoslať. Budeme sa snažiť odpovedať čo najskôr. Ďakujeme za Váš záujem.

27. feb

2021

Naši absolventi (2. časť)

Naši absolventi (listovať online) →

26. feb

2021

Pre uchádzačov o štúdium

Vážení rodičia, milí uchádzači,

kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 nájdete tu.

Termín na doručenie prihlášky zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je do 8. apríla 2021.

Aktuálne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole →

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Termín na rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na našom webovom sídle školy je do 20. mája 2021.

26. feb

2021

Kritériá prijímacích skúšok boli zverejnené!

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 nájdete tu.

25. feb

2021

SROBARKA – the lesson of English

SROBARKA – the lesson of English (video) →

23. feb

2021

Naši absolventi (1. časť)

Naši absolventi (listovať online) →

20. feb

2021

Názory našich žiakov

Názory našich žiakov (video) →

17. feb

2021

Prírodné vedy na Šrobárke

Prírodné vedy na Šrobárke (video) →

12. feb

2021

Poď so mnou na Šrobárku!

Poď so mnou na Šrobárku! (video) →

9. feb

2021

Escape room na Šrobárke

Vedeli ste, že aj slovenčina môže byť u nás zábavná? Nudiť sa nebudete ani vo svete umenia.

Neváhajte a užite si rozplietanie záhad šrobárskej ESCAPE ROOM.

Escape room na Šrobárke →

5. feb

2021

Šrobárka Vám virtuálne otvára svoje brány…

Šrobárka Vám virtuálne otvára svoje brány (video) →

4. feb

2021

Dištančná forma vzdelávania pokračuje

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK budú pokračovať po 8. februári 2021 v dištančnej forme vzdelávania.

Zriaďovateľ školy tak rozhodol z dôvodu zlej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch, o čom informuje správou na svojom webovom sídle.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa otvoria najskôr 1. marca 2021.

Župné stredné školy budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní →

3. feb

2021

2 % z dane pre Šrobárku

Vážení rodičia, absolventi a priatelia našej školy, venujte nám 2 % z dane a pomôžte tak Šrobárke!

Pomocou získaných prostriedkov zlepšujeme podmienky a rozširujeme možnosti pre vzdelávanie, výchovu a aktivity žiakov našej školy.

Občianske združenie PRIATELIA ŠROBÁRKY →
Ako poukázať 2 % z dane →

29. jan

2021

Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

kritériá na prijatie do 1. ročníka (šk. r. 2021/22) budú zverejnené na našej stránke do 26. februára 2021.

Termín na doručenie prihlášky zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je do 8. apríla 2021.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Termín na rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na našom webovom sídle školy je do 20. mája 2021.

Aktuálne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole →

Viac informácií o rozhodnutí ministra z 26. januára 2021 →

Rozhodnutie ministra zo 4. januára 2021 →
Najčastejšie otázky k rozhodnutiu →

25. jan

2021

PHF EU — informačný deň

Milí študenti,

dňa 11. februára 2021 o 10:00 organizuje Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach online informačný deň pre uchádzačov o 1. stupeň štúdia. Živé vysielanie oficiálneho programu sa uskutoční v prostredí Microsoft Teams.

Svoju účasť je potrebné potvrdiť registráciou do 8. februára 2021 prostredníctvom registračného formulára.