Dôležité informácie — archív

16. okt

2021

Pozvánka na rodičovské združenie (online)

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 21. októbra 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. online.

Triedne aktívy budú realizované dištančne prostredníctvom aplikácie Teams.

14. okt

2021

Školská dejepisná súťaž „Rok historických výročí“

Milí Šrobárčania,

pozývame Vás na školskú dejepisnú súťaž Rok historických výročí. Súťažia trojčlenné tímy (napr. tím z triedy).

Termín: utorok 19. októbra 2021 na 7. vyučovacej hodine v aule.

Ktoré výročia vás čakajú? Výstup človeka na Mesiac (50 rokov), útok na Dvojičky v USA (20 rokov), Magalhaes objavil ostrovy v Tichom oceáne a plavba okolo Zeme (500 rokov), Alexander Dubček (100 rokov narodenia).

Ceny: 1. miesto — poukážky do kina na ľubovoľné predstavenie, 2. miesto — usb, 3. miesto — čokoláda a všetci účastníci, jednotku do dejepisu 🙂

Súťaž nie je zameraná len na vedomosti, ale aj na tvorivosť. Tešíme sa na Vás, pp Kurcinová, pp Trnková.

6. okt

2021

Šrobárka s názorom: Diskusia o situácii v Afganistane

Milí Šrobárčania,

august 2021 všetky svetové médiá zaplnili informácie o Afganistane. Ak sa v tejto problematike strácate, tak práve pre Vás sme pripravili prednášku v online prostredí MS Teams, vo štvrtok, 7. októbra 2021, v čase od 18:00 do 19:00 s dokt. Stelou Csachovou z UPJŠ.

Účasť je dobrovoľná. Veríme, že naše pozvanie prijmete a už teraz sa na Vás tešíme, Kurcinová a Debatný klub.

3. okt

2021

GeoKos — Geografický korešpondenčný seminár

Milí študenti geografie na Šrobárke!

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave organizuje geografický korešpondenčný seminár GeoKos.

Súťaž pozostáva z 2 kôl, podrobnosti nájdete na humannageografia.sk. Tešíme sa na Vašu účasť.

27. sep

2021

Do školy na bicykli 2021

Vyrazme do školy na bicykli, kolobežke alebo pešo a zapojme našu školu do kampane Do školy na bicykli 2021 v termíne od 27. septembra 2021 do 8. októbra 2021. Vytvorme spolu prostredie, v ktorom je cesta do školy bezpečná a zábavná.

Súčasťou kampane je súťaž, v ktorej môžu školy vyhrať stojany na bicykle a vecné ceny pre žiakov.

Cieľom súťaže je:

 • zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov
 • zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl
 • povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke

Bicykle, kolobežky si môžete „zaparkovať“ na malom dvore. Podporme kampaň a zapojme sa!

26. sep

2021

Aj Ty v IT

Aby IT sektor už neprišiel ani o jednu šikovnú ženu.

IT nie je synonymom len pre programovanie. V tejto oblasti sa môžete uplatniť na množstve iných pozícií.

Vízia projektu Aj Ty v IT — aby na IT školách študovalo aspoň 30% dievčat a na IT pozíciách pracovalo aspoň 40% žien. Toto občianske združenie podporuje a motivuje dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v danom odbore. Zoznam podujatí vás prevedie jednotlivými aktivitami.

Viac informácií o projekte →

25. sep

2021

Študentské slovo hľadá nových prispievateľov

Hľadáme nových prispievateľov, redaktorov, umelcov, nadšencov, fotografov alebo aj vizionárov, ktorí budú spoločne tvoriť obsah Študentského slova.

Neváhaj, ozvi sa nám a staň sa aj ty autorom jedného z najlepších (študentských) časopisov na Slovensku!

Viac informácií v kabinete NEJ (č. 89).

11. sep

2021

Aktuálne zmeny

Dĺžka karantény:

 • Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.
 • Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

Zdroj — minedu.sk

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest od 13.09.2021:

 • Výnimky pri nosení respirátora tvoria:
  • Žiaci v škole alebo v školskom zariadení
  • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, atď.
 • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZSR, ktorá je dostupná na tomto odkaze.

10. sep

2021

Domáce samotesty — návod

Informácie k používaniu antigénových samotestov na prítomnosť COVID-19:

Návod na použitie samodiagnostického testu (PDF — 1,3 MB) →

Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť COVID-19 (PDF — 679 kB) →

10. sep

2021

Záujmové krúžky

Milí Šrobárčania,

zverejnili sme ponuku záujmových krúžkov na školský rok 2021/2022.

Viac informácií o krúžkoch →

7. sep

2021

Organizácia vyučovania v 37. týždni

V súvislosti s návštevou Svätého Otca v Košiciach bude v 37. týždni organizácia vyučovania nasledovná:

 • 13.09.2021 — dištančné vzdelávanie,
 • 14.09.2021 — riaditeľské voľno,
 • 15.09.2021 — deň pracovného pokoja,
 • 16. – 17.09.2021 — prezenčné vzdelávanie.

5. sep

2021

Rodičovské združenie pre prvý ročník

Vážení rodičia prvákov,

srdečne Vás pozývame na prvé stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční 9. septembra 2021 podľa harmonogramu.

Základnou podmienkou prítomnosti rodičov v škole je odovzdať triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.

Plán budovy školy (šk. rok 2021/2022) →

3. sep

2021

Hľadanie šrobárskeho pokladu

Milí prváci!

V pondelok, utorok a stredu budúceho týždňa si pre vás členovia Žiackej školskej rady pripravili aktivity s názvom „Hľadanie šrobárskeho pokladu“.

Poradie tried a rozpis →

31. aug

2021

Základné informácie k začiatku školského roka 2021/2022
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné odovzdať pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Odovzdáva sa prostredníctvom ASC agendy (EduPage).
 • Pri vstupe do budovy školy sa bude vykonávať ranný filter.
 • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZSR, ktorá je dostupná na tomto odkaze.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľky a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

31. aug

2021

Fotografovanie triednych kolektívov

Milí žiaci,

v dňoch 2. – 3. septembra 2021 bude prebiehať fotografovanie triednych kolektívov.

Harmonogram fotenia tried →