Dôležité informácie — archív

8. mar

2019

Kritériá na prijatie do 1. ročníka

Pre uchádzačov o štúdium sme zverejnili kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020.

Kritériá na prijatie do 1. ročníka →

Viac informácií o vzdelávacích programoch →

7. mar

2019

Vyhlásenie verejnej zbierky

Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach a Občianske združenie PRIATELIA ŠROBÁRKY vyhlasujú verejnú zbierku na zhotovenie pamätnej tabule venovanej nášmu významnému absolventovi Jozefovi Urbanovi.

Viac informácií o verejnej zbierke →

7. mar

2019

Maturitná skúška 2019

Milí štvrtáci, na stránke Maturita 2019, sa aktualizovali informácie pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS). Preštudujte si ich pozorne. Dozviete sa z nich všetko o časovom harmonograme, hodnotení, vypĺňaní hárkov a podobne. Maturantom držíme palce!

Prehľadný priebeh maturitnej skúšky →

6. mar

2019

Organizácia vyučovania počas EČ a PFIČ MS 2019 pre 1. až 3. ročník

Z dôvodu konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sú v dňoch 12.—13. 03. 2019 pripravené náhradné aktivity pre žiakov.

Organizácia vyučovania a výdaj stravy počas maturitnej skúšky →

15. feb

2019

Vzdelávací program – matematika

Milí žiaci, v školskom roku 2019/2020 rozširujeme naše vzdelávacie programy o vzdelávací program so zameraním na matematiku. Tento program je pripravený tak, aby vytváral priestor a možnosti pre rozvíjanie talentu, záujmu o matematiku, vzťahu k matematike a matematických kompetencií žiakov.

Viac informácií o novom vzdelávacom programe →

14. feb

2019

14. feb

2019

Valentínska kvapka krvi 2019

Láska má veľa podôb. Pod týmto heslom odštartuje Slovenský Červený kríž tohtoročnú Valentínsku kvapku krvi. Darovať krv a zapojiť sa do kampane môžete aj na našej Šrobárke.

Mobilný odber sa bude konať 4. marca 2019 v aule od 8:00. Ak máte viac ako 18 rokov a 50 kíl, ste zdraví a chcete podporiť dobrú vec, príďte dokázať svoju lásku k životu a jeho záchrane.

Darcovia aj prvodarcovia nech sa hlásia u p. p. Fabriciovej v kabinete chémie.

Viac informácií o darovaní krvi →

13. feb

2019

46. Kalamajky 2019

Neváhajte a príďte sa zabaviť na 46. ročník Kalamajok („Kalamajky, čo nás držia nad vodou“) — zábavno-náučný program študentov a učiteľov Šrobárky v piatok 3. mája 2019 o 16:00 na školskom dvore Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach.

Podujatie na Facebooku  →

13. feb

2019

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Milí žiaci, katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre organizuje súťaž, do ktorej sa môžete zapojiť. Svätoplukovo kráľovstvo ožíva je literárna, výtvarná a elektronická súťaž.

Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. Je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky.

Termín uzávierky súťaže je 15. apríl 2019.

Bližšie informácie o súťaži →

13. feb

2019

IT – krúžok

Milí žiaci, v spolupráci s T-Systems sa môžete zapojiť do krúžku, ktorý je určený nie len pre programátorov.

Krúžok bude lektorovať pani Anna Volcková, zamestnankyňa T-Systems, dvakrát do mesiaca (po 90 minút). Obsahom stretávania bude: všeobecný úvod do práce v IT a priblíženie práce vo vnútri IT firmy.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť prostredníctvom online formuláru.

12. feb

2019

Stredoškoláci do sveta

Nadácia Tatra banky pripravila grantový program Stredoškoláci do sveta, ktorým podporuje vynikajúcich študentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe, či podujatí. Prihlásiť sa môžete do 15. marca 2019.

Viac informácií o grantovom programe →

11. feb

2019

Národný program CERN

Milí žiaci, ústav časticovej fyziky v CERN-e organizuje dvojtýždňový študijný pobyt stredoškolských študentov zameraný na získanie skúseností v oblasti prírodných a technických vied v autentickom prostredí medzinárodnej vedeckej inštitúcie CERN.

Program sa uskutoční od 15. do 28. septembra 2019 v CERN-e. Prihlasovať sa môžete cez elektronický prihlasovací formulár zverejnený na web stránkach CERN-u. Posledný termín na podávanie prihlášok je 15. apríl 2019.

Viac informácií o študijnom pobyte →

11. feb

2019

Astronomická olympiáda

Milí Šrobárčania, záujemcovia o astronómiu. Otvára sa 13. ročník Astronomickej olympiády na Slovensku.

Na stránke Slovenskej astronomickej spoločnosti nájdete úlohy 1. kola v kategórii stredné školy. Riešenia príkladov prvého kola je potrebné odoslať do 31. marca 2019.

Viac informácií o olympiáde →

4. feb

2019

Deň otvorených dverí – 8. február 2019

Srdečne pozývame žiakov deviateho ročníka na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 8. februára 2019 – dopoludnia o 9:00 a 11:00, popoludní o 16:00 pre rodičov.

Záujemcovia o štúdium majú príležitosť prezrieť si priestory školy, získať informácie o možnostiach štúdia, zoznámiť sa s našimi tradíciami a bohatými mimoškolskými aktivitami. S našimi učiteľmi a žiakmi zažijú netradičné vyučovacie hodiny. Súčasťou programu je aj možnosť vyskúšať si prijímacie skúšky „nanečisto“.

Viac informácií o aktivitách pre uchádzačov →

31. jan

2019

Oznam o polročných prázdninách

Polročné prázdniny sú tento školský rok 1. februára 2019 (piatok).
Vyučovanie začína 4. februára 2019 (pondelok) podľa rozvrhu hodín.