Aktualizácia Školského semaforu MŠVVaŠ

Manuál je aktualizovaný k 25. 1. 2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky ÚVZ k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a ku karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény.

Aktualizovaný Školský semafor (verzia 1.8) →