Postup do krajského kola vo veľkom futbale

Dňa 9. októbra 2018 sa uskutočnilo regionálne kolo vo veľkom futbale SŠ KE I – IV. Naši žiaci si poradili so súpermi v skupine a postúpili do finálovej časti.

Finále sa hralo 11. októbra 2018 na ihrisku SŠG Užhorodská. Vo finálovej skupine, ktorú sme si vylosovali boli družstvá SOŠ Bocatiova a SPŠ Dopravná. Po výbornom výkone sme sa umiestnili na II. mieste a získali krásny pohár a postup do vytúženého krajského kola, ktoré sa bude konať v apríli 2019.

Našu školu reprezentovali: Radovan Haluška a Marek Hanispal z 4.A, Matúš Pekarčík z 4.B, Boris Šaršan a Matúš Lukács z 4.C, Roland Drenko z 3.B, Brostl Johaness a Erik Laki z 2.C, Čabra Martin, Čapo Martin a Winkelmes Adrián z 1.C, Murín Sebastián a Špánik Richard z 1.D, Matis Richard a Maxim Miškov z 1.D.

Ďakujeme za reprezentáciu školy.

Mimoriadne ocenenie nášho projektu

Európska jazyková značka je vyznamenaním, ktorým sa podporujú nové iniciatívy v oblasti výučby a štúdia jazykov, oceňujú nové techniky vo výučbe jazykov a šíri informovanosť o existencii jazykov, vďaka čomu sa podporujú aj osvedčené postupy. Náš projekt Jugendkonferenz — „Europa ist hier – wo gehst du hin?“ bol touto značkou ocenený a dokázal, že projektová práca vo vyučovaní má pre žiakov a učiteľov nesmierny význam.

Toto významné ocenenie nám bolo odovzdané na slávnostnej ceremónii 16. ročníka súťaže „Európska značka pre jazyky 2018“ v Bratislave a zúčastnili sa ho naša pani riaditeľka PaedDr. Zlatica Frankovičová a zástupcovia PK NEJ Mgr. Emília Šolcová a nemecký lektor Michael Oberhaus. K úspechu PK NEJ srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších dobrých projektov!

Pridaná hodnota na Šrobárke opäť nad úrovňou očakávania!

NÚCEM vyhodnotil informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry za tri ročníky absolventov v rokoch 2016, 2017 a 2018. Naša škola dosiahla dvakrát kategóriu nad úrovňou očakávania a raz kategóriu v súlade s očakávaním. Pridaná hodnota nad úrovňou očakávania znamená nadpriemerný progres žiakov počas štúdia na strednej škole v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy v Testovaní 9 a úspešnosť tých istých žiakov v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Veľkosť pridanej hodnoty predstavuje rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. Do hodnotenia je zapojených 558 stredných škôl.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa o tento úspech zaslúžili.

Dopravná výchova na Šrobárke

Dňa 8. októbra 2018 sa žiaci druhého ročníka v rámci účelového cvičenia zúčastnili akcie zameranej na dopravnú výchovu. Vyskúšali si autotrenažér, absolvovali teoretické cvičenie a odbornú prednášku pracovníka Košickej záchranky o zásadách prvej pomoci a dokonca jazdili na motorovom vozidle, mnohí po prvýkrát. V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky, a preto je dôležité venovať sa tejto problematike.

95. ročník Medzinárodného maratónu mieru

7. októbra 2018 sa konal v Košiciach 95. ročník Medzinárodného maratónu mieru a naša škola mala opäť raz tú česť participovať na tomto podujatí. Pod dohľadom pani profesoriek Bugorčíkovej, Novotnej, Sivákovej a Melichovej podávalo 30 našich žiakov maratónskym bežcom nápoje a pochutiny na osviežovacej a občerstvovacej stanici. Všetkým žiakom patrí veľká vďaka za dobre odvedenú a hodnotnú prácu, bez ktorej by sa takéto významné podujatie nemohlo konať.

This is 21: Priprav sa na 21. storočie!

5. októbra 2018 sa na našej škole konala beseda s absolventkou Šrobárky Barborou Ruščin, brand manažérkou firmy Deutsche Telekom. Počas jednodňového podujatia, ktoré organizuje nadácia Pontis spolu so SAPIE, sa na svoje bývalé stredné školy na Slovensku vrátilo 50 inšpirujúcich slovenských lídrov zo sveta podnikania a biznisu, aby žiakov motivovali prostredníctvom vlastných príbehov. Barbora Ruščin na vlastnom životnom príbehu ukázala potrebu rozvoja zručností nevyhnutných pre život v 21. storočí. Podnetnej a zaujímavej diskusie sa zúčastnil výber žiakov 4. ročníka a žiaci 3.B triedy.

Dôležité informácie

10. okt

2018

Voľby do Rady školy

23. októbra 2018 (utorok) sa budú konať voľby do Rady školy spomedzi rodičov našich žiakov.

Prípadný záujem o kandidovanie do Rady školy oznámte mailom najneskôr do 22. októbra 2018 (pondelok) do 14:00 hod. na adresu: sekretariat@srobarka.sk

9. okt

2018

Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 23. októbra 2018 (utorok) od 17:00 hod. do 17:30 hod.

V čase od 17:30 hod. do 18:30 hod. bude prebiehať informačná časť (možné individuálne stretnutia s vyučujúcimi).

9. okt

2018

Festival vedy a techniky AMAVET

Súťažná prehliadka vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl pre Košický a Prešovský kraj sa uskutoční dňa 18. októbra 2018 v čase od 9:30 do 13:00 hod. v budove Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jesenná 5.

Viac informácií o festivale →

8. okt

2018

Deň otvorených dverí (Technická univerzita v Košiciach)

16. októbra 2018 sa na Technickej univerzite v Košiciach uskutoční Deň otvorených dverí. Zúčastní sa ho výber žiakov 3. ročníka.

Odchod na podujatie je spred našej školy najneskôr o 8:45 hod. (0. a 1. hodina sa učí). Žiaci odchádzajú so svojimi triednymi učiteľmi (prípadne učiteľmi poverenými vedením školy) a v areáli TUKE sa podľa záujmu o jednotlivé fakulty rozídu.

Program DOD trvá približne do 13:00 hod. Do školy na obed sa vracajú samostatne, prípadne odídu odtiaľ domov.

8. okt

2018

Študentská kvapka krvi 2018

Na Šrobárke sa mobilný odber uskutoční dňa 23. októbra 2018 od 8:00 hod. v Aule školy. Prosíme všetkých, ktorí, nemajú naporúdzi žiadnu výhovorku, aj tých, ktorí majú výhovoriek na rozdávanie, aby prišli a darovali svoju vzácnu krv. Prvodarci, aj Vy pomôžte chrániť ľudské životy.

Prihlásiť sa môžete ihneď až do 19. októbra u p. p. Letošníkovej, kde získate aj potrebné informácie.

Viac informácií o darovaní krvi →

          

Košický samosprávny kraj


O škole

Gymnázium na Šrobárovej ulici v Košiciach je stabilnou školou s vysokou prestížou a dlhodobou tradíciou. Poslaním školy je poskytnúť kvalitné všeobecné vzdelanie a pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium. Vo výchove a vzdelávaní presadzujeme tvorivo humanistickú koncepciu a kladieme dôraz na mravné kvality žiakov. Našou prioritou je predovšetkým spokojný žiak, ktorému náš vzdelávací program umožní vyprofilovať sa v príjemnej pracovnej atmosfére a ponúkne mu kvalitnú prípravu pre štúdium na vysokej škole doma i v zahraničí. Za 127 rokov existencie sa naša škola stala úspešnou a konkurencieschopnou vďaka mnohým generáciám kvalitných pedagógov, pre ktorých sú najlepšou vizitkou ich absolventi. Škola je zároveň aj odrazovým mostíkom pre mnohých, ktorí sa úspešne uplatňujú v živote a dokážu sa presadiť na trhu práce.

Zaujímavé čísla

12800

Absolventov (od roku 1949)

346

Učiteľov (od roku 1949)

127

Rokov bohatej histórieTop

Pre viac informácií:

KONTAKT