• RNDr. Marianna Prokaiová, PhD.Kolektív 4.D
 • Sofia Baffyová
 • Erika Bajusová
 • Martin Bomba
 • Katarína Alexandra Daňková
 • Mária Demková
 • Tomáš Ducár
 • Lea Gábová
 • Katarína Gubóová
 • Miriam Humeníková
 • Lucia Cholujová
 • Ladislav Imrich
 • Marek Jacko
 • Lívia Jánošíková
 • Natália Komjátiová
 • Natália Konrádyová
 • Veronika Legényová
 • Viktória Magulová
 • Lukáš Marcinčák
 • Zuzana Marková
 • Zuzana Olajošová
 • Lucia Orosová
 • Natália Petrášová
 • Radka Slebodníková
 • Matúš Šuca
 • Alexandra Urbanová
 • Viktória Valentová
 • Nikola Zagatová