• Ing. Ján Poradský, CSc.Kolektív 4.B (2018)
 • Miroslav Bugorčík
 • Peter Čabra
 • Dávid Dančík
 • Marek Grega
 • Dávid Habina
 • Viktor Kačeňák
 • Tomáš Kiss
 • Emma Knoteková
 • Sofia Komlošová
 • Daniel Košč
 • Tomáš Krajník
 • Marián Lipták
 • Ema Liptáková
 • Marek Moyzes
 • Richard Necela
 • Juraj Slivka
 • Matúš Smolko
 • Katarína Spišáková
 • Tomáš Šoltés
 • Kristína Vantuchová
 • Patrik Vodila