16. októbra 2019 sa pri pamätnej tabuli v Parčíku Jozefa Psotku uskutočnilo pietne stretnutie k 35. výročiu úmrtia Jozefa Psotku, absolventa nášho gymnázia, legendárneho československého horolezca.

Spomienkový akt usporiadal starosta MČ Juh, JUDr. Jaroslav Hlinka, spolu so sestrou Jozefa Psotku, MUDr. Evou Mathéovou, PhD. Po boku vzácnych hostí sa na spomienkovom akte zúčastnili žiačky 2.A triedy. Pani profesorke Bugorčíkovej a žiačke Sandre Vaľkovej sa na slávnosti dostalo cti prihovoriť sa a zaspomínať si na túto významnú osobnosť nášho mesta.

Jozef Psotka, najstarší horolezec svojej doby, zdolal bez doplnkového kyslíka strechu sveta Everest. Juzek, ako mu kamaráti hovorili, počas náročného zostupu z vrcholu však tragicky zahynul. Dnes sme si mohli na Juzeka zaspomínať, ako na človeka s mravnými a etickými princípmi horolezectva, vedel oceniť hodnotu skutočného priateľstva, vzájomnú podporu a solidaritu zachovával na lane lásky v extrémnych vysokohorských podmienkach.

Česť jeho pamiatke.

Fotogaléria — 35. výročie úmrtia Jozefa Psotku

Článok — Spomínali na Juzeka Psotku