• Mgr. Marek CoroničKolektív 3.C
 • Sofia Bočeva
 • Jaroslav Bugorčík
 • Samuel Dulina
 • Daniel Ďurian
 • Matúš Fečko
 • Sandra Ficzere
 • Martin Hádi Gharaibeh
 • Radovan Hodor
 • Tomáš Jusko
 • Bruno Kočik
 • Natália Kollová
 • Martin Kuľka
 • Tomáš Ličák
 • Ján Pavol Luby
 • Gabriel Meder
 • Lenka Nalevanková
 • Nicolas Nerantzakis
 • Gabriela Nižňanská
 • Zuzana Onufráková
 • Alex Papoušek
 • Ján Pleceník-Gašpar
 • Igor Poliakov
 • Samuel Sentpétery
 • Kristián Šafranko
 • Jozef Širotník
 • Michal Šmajda
 • Barbora Štecová
 • Ján Trenčák
 • Vanessa Vargová
 • Sofia Výrostková
 • Kristián Zsigó