• Mgr. Alena PalírováKolektív 3.B
 • Sofia Bolvanová
 • Roland Drenko
 • Tímea Korintušová
 • Šárka Kreheľová
 • Tomáš Lacko
 • Laura Lacková
 • Alexandra Mátéová
 • Dominika Mitrová
 • Karina Obrová
 • Valéria Piroško-Kiráľová
 • Tímea Popovičová
 • Ema Porubiaková
 • Peter Michal Rusnák
 • Marek Rušin
 • Daniel Sabol
 • Soňa Škovranová
 • Jakub Švehlík
 • Katarína Telepčáková
 • Viktória Than
 • Sophia Tököly
 • Aneta Ujjobágyová
 • Sophie Vulganová
 • Sabína Vysokaiová
 • Zuzana Zvirinská