• Mgr. Dana BugorčíkováKolektív 2.D
 • Nina Barbušová
 • Adriana Belušárová
 • Izabela Čonková-Skybová
 • Patrik Fujda
 • Michaela Gasparová
 • Daniela Haki
 • Hugo Holéczy
 • Patrícia Horňáková
 • Radka Hudáková
 • Viktor Huňady
 • Kornel Jochman
 • Oliver Kováč
 • Matej Kukľa
 • Filip Lábaj
 • Sophia Lengyelová
 • Veronika Ločová
 • Lilla Lukácsová
 • Lívia Matyiová
 • Lukáš Mihok
 • Dominik Miško
 • Soňa Nemčoková
 • Martina Palková
 • Michaela Poradová
 • Laura Prokopová
 • Miroslav Serej
 • Michal Sopoliga
 • Sophia Sara Šafárová
 • Adam Šolc
 • Veronika Ucekajová
 • Alexandra Uháľová
 • Michaela Vaľková
 • Veronika Zajacová
 • Kristína Zavodníková