• Mgr. Daniela SivákováKolektív 1.B
 • Ján Abosi
 • Barbora Bačová
 • Adam Bugoš
 • František Buhla
 • Nikola Bujňáková
 • Oxana Dorčáková
 • Lukáš Fuzia
 • Tomáš Fuzia
 • Gabriela Genčúrová
 • Radoslava Hanusinová
 • Tomáš Hrnčiar
 • Franciska Juhászová
 • Igor Kopsa
 • Radka Kožejová
 • Emma Kuželová
 • Anežka Mackaničová
 • Viktor Makara
 • Adam Marunič
 • Alexandra Nagyová
 • Nina Nováková
 • Matúš Pika
 • Tereza Revúcka
 • Viktória Rogosová
 • Noemi Sabová
 • Sami Saleh
 • Veronika Strompová
 • Alina Vajányi
 • Alexandra Vargová
 • Karolína Vasiľová
 • Sofia Vološinová
 • Roman Zeisel