• Mgr. Jana LabunováKolektív 1.A
 • Kristína Bačová
 • Filip Béreš
 • Petra Bodnárová
 • Nikola Cinkaničová
 • Matej Daňko
 • Richard Jasovský
 • Patrícia Kačmárová
 • Michaela Kalinácsová
 • Kiara Knoteková
 • Stela Kovácsová
 • Andrej Kráľovský
 • Lýdia Kušnírová
 • Gabriela Lörincová
 • Aneta Ľubčiková
 • Andrea Macková
 • Timotej Maszkáľ
 • Richard Matis
 • Sebastián Murín
 • Valentína Nagyová
 • Natália Nováčková
 • Kristína Nováková
 • Barbora Petričková
 • Richard Sokol
 • Laura Sokolová
 • Natália Straková
 • Dávid Szászi
 • Samuel Škodi
 • Filip Špánik
 • Ema Tkáčová
 • Erik Tolin
 • Miriam Tomášová
 • Sandra Vaľková
 • Dominika Žličařová