Home

Podstránky

Subpage 2000-2010
Subpage 1900-1999

Stužková

Stránky stužkových slávností

Slávnostný akt prijímania zelených stužiek nádeje sa koná každoročne v Dome umenia pre študentov 4tych tried.

Patrí k najpôsobivejším chvíľam v kolotoči všedných dní vďaka emotívne ladeným slávnostným príhovorom riaditeľky, našich štvrtákov, zástupcovi rodičov ale i vďaka príťažlivému programu.

Po oficiálnej časti pozdravia maturantov v duchu tradície svojím imatrikulačným číslom prváci.

Búrlivý potlesk je odmenou i za temperamentné vystúpenia jednotlivých maturitných tried.

Plynulý priebeh slávnosti zabezpečuje, sprievodné slovo a umelecký program za posledné roky organizačne pripravovali profesorky školy

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk