Home

Podstránky

Subpage Klasifikačný poriadok
Subpage Klasifikačný poriadok pokračovanie
Subpage Vnútorný poriadok školy
Subpage Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov platná od 03/2017

Vnútorný poriadok

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk