Home

Ústne skúšky DSD 1 05/2016

< Foto >

Po písomnej časti čakala na našich žiakov aj ústna časť skúšky DSD 1, ktorá sa konala 22.3.2016. Ústna skúška - "Mündliche Kommunikation" pozostávala z troch častí: rozhovor s dvojčlennou skúšobnou komisiou na základné konverzačné témy, prezentácia žiaka na vybranú tému - monológ, rozhovor s komisiou na tému prezentácie. O celkovom výsledku skúšky budú žiaci informovaní až po ukončení centrálneho hodnotenia písomnej časti v Nemecku koncom školského roka. Členmi skúšobnej komisie boli Mgr. Karkošiaková Z., Mgr. Šolcová E., nemecký lektor M. Oberhaus, Mgr. Kristanová Ľ., Mgr. Bugorčíková D.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk