Home

PhDr. Ružena Šlampová

Za profesorský zbor

PhDr. Ružena Š l a m p o v á

Bola absolventkou našej školy a po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala ako profesorka slovenského jazyka, dejepisu a dejín umenia až do svojho odchodu do dôchodku. V r. 2002 získala Zlatú medailu J. A. Komenského za dlhoročnú prácu v oblasti školstva.

Venovala sa žiakom celým srdcom a celou dušou, viedla ich k poznávaniu umenia. Absolvovala so žiakmi mnoho exkurzií, jej srdcovou záležitosťou bola Praha. Práve vďaka týmto exkurziám si si mnohí naši žiaci zvolili za miesto štúdia toto očarujúce mesto.


Bola lídrom kultúrneho života, zakladateľkou a dušou benefície na Šrobárke. V tombole na benefičnej diskotéke a Kalamajkách nikdy nechýbala ňou upečená torta. Prvoradé pre ňu bolo to, čo dávala, nie to, čo dostala...

Svojimi diskusnými príspevkami o emocionálnom kvociente nás dokázala vytrhnúť z každodenného stereotypu a bola ochotnou poradkyňou v oblasti protokolu a spoločenskej etikety.

Ružka, budeš nám všetkým nesmierne chýbať!

S úctou kolegovia, ktorých si Ty milovala
a ktorí si Ťa vždy nesmierne vážili

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk