Home

Podstránky

Subpage Kritériá Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach na prijatie do 1. ročníka

Prijímacie konanie

Na viac otázok vám radi odpovieme na adrese srobarka@srobarka.sk, alebo telefonicky na čísle 6221951

Gymnázium, Šrobárova 1
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk