Home

Podstránky

Subpage Prijímacie skúšky pre šk. rok 2017/2018

Prijímacie konanie

Na viac otázok vám radi odpovieme na adrese srobarka@srobarka.sk, alebo telefonicky na čísle 6221951

Gymnázium, Šrobárova 1
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk