Home

Organizácia školského roka

Prázdniny v školskom roku 2017/2018
Jesenné 30.10.2017 - 31.10.2017
Vianočné 23.12.2017 - 5.1.2018
Polročné 2.2.2018
Jarné 26.2.2018 - 2.3.2018
Veľkonočné 29.3.2018 - 3.4.2018
Letné 2.7.2018 - 31.8.2018

Organizácia školského roka 2017/2018
4.9.2017 Slávnostné otvorenie školského roka
6.- 8.9.2017 KOŽAZ pre 3. ročník
13.9.2017 Združenie rodičov pre 1. ročník
6.10.2017 Imatrikulačný ples
10/2017 Zber papiera
10/2017 Ekologické účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník (podľa počasia)
30.- 31.10.2017 Jesenné prázdniny 9.11.2017 Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov 14.11.2017 Štvrťročná hodnotiaca porada
9.12.2017 Stužková slávnosť
19.12.2017 Deň Šrobárky
19.12.2017 Deň otvorených dverí
20.12.2017 Kapustnica
23.12.2017 -5.1.2018 Vianočné prázdniny
11.1.2018 Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov
22.1. – 26.1.2018 Komisionálne skúšky
26.1.2018 Uzavretie klasifikácie za I. polrok
29.1.2018 Klasifikačná porada za I. polrok
31.1.2018 Vydávanie výpisov vysvedčení
2.2.2018 Polročné prázdniny
26.2.-2.3.2018 Jarné prázdniny
13.3. – 15.3.2018 Maturitné skúšky – EČ a PFIČ
- Slovenský jazyk a literatúra – 13.3.2018 (utorok)
- Cudzí jazyk – 14.3.2018 (streda)
- Matematika – 15.3.2018 (štvrtok)
29.3.- 3.4.2018 Veľkonočné prázdniny 10.4.2018 Trištvrťročná hodnotiaca porada
10.4. – 13.4.2018 Náhradný termín EČ a PFIČ MS 27.4.2018 45. Kalamajky, 25. Kalavečer
14.5.2018 Prijímacie skúšky – 1. termín – SJL, MAT 15.5.2018 Uzavretie klasifikácie pre 4. ročník
17.5.2018 Prijímacie skúšky – 2. termín – SJL, MAT
17.5.2018 Klasifikačná porada pre 4. ročník 17.5.2018 Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov 18.5.2018 Rozlúčka so štvrtákmi 21.5. – 25.5.2018 Akademický týždeň
28.5. – 1.6.2018 Maturitný týždeň
05/2018 Ekologické účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník (podľa počasia)
18.6. – 21.6.2018 Komisionálne skúšky
21.6.2018 Uzavretie klasifikácie za II. polrok
22.6. – 24.6.2018 Školské výlety
25.6.2018 Klasifikačná porada za II. polrok
25.6. – 28.6.2018 Protidrogové aktivity
29.6.2018 Vydávanie vysvedčení
2.7.-31.8.2018 Letné prázdniny
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk