Home

Organizácia školského roka

Prázdniny v školskom roku 2016/2017

Jesenné 28.10.2016 - 31.10.2016
Vianočné 23.12.2016 - 05.01.2017
Polročné 03.02.2017
Jarné 06.03.2017 - 10.03.2017
Veľkonočné 13.04.2017 - 18.04.2017
Letné 03.07.2017 - 31.08.2017

Organizácia školského roka 2016/2017

05.09.2016 Slávnostné otvorenie školského roka
5.-9.9.2016 KOŽAZ pre 3. ročník
13.09.2016 Združenie rodičov pre 1. ročník
07.10.2016 Imatrikulačný ples
10/2016 Zber papiera
10/2016 Ekologické účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník (podľa počasia)
28.-31.10.2016 Jesenné prázdniny
10.11.2016 Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov
15.11.2016 Štvrťročná hodnotiaca porada
10.12.2016 Stužková slávnosť
20.12.2016 Deň Šrobárky
20.12.2016 Deň otvorených dverí
20.12.2016 Kapustnica
23.12.2016-5.1.2017 Vianočné prázdniny
12.01.2017 Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov
16.01. – 20.01.2017 Komisionálne skúšky
24.01.2017 Uzavretie klasifikácie za I. polrok
26.01.2017 Klasifikačná porada za I. polrok
31.01.2017 Vydávanie výpisov vysvedčení
03.02.2017 Polročné prázdniny
06.3.-10.3.2017 Jarné prázdniny
14.03. – 16.03.2017 Maturitné skúšky – EČ a PFIČ
- Slovenský jazyk a literatúra – 14.03.2017 (utorok)
- Cudzí jazyk – 15.03.2017 (streda)
- Matematika – 16.03.2017 (štvrtok)
04.04. – 07.04.2017 Náhradný termín EČ a PFIČ MS
11.04.2017 Trištvrťročná hodnotiaca porada
13.04.- 18.04.2017 Veľkonočné prázdniny
28.04.2017 44. Kalamajky, 24. Kalavečer
09.05.2017 Prijímacie skúšky – 1. termín – SJL, MAT
11.05.2017 Prijímacie skúšky – 2. termín – SJL, MAT
16.05.2017 Uzavretie klasifikácie pre 4. ročník
18.05.2017 Klasifikačná porada pre 4. ročník
18.05.2017 Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov
19.05.2017 Rozlúčka so štvrtákmi
22.05. – 26.05.2017 Akademický týždeň
29.05. – 02.06.2017 Maturitný týždeň
05/2017 Ekologické účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník (podľa počasia)
20.06. – 23.06.2016 Komisionálne skúšky
23.06.2017 Uzavretie klasifikácie za II. polrok
24.06. – 26.06.2017 Školské výlety
27.06.2017 Klasifikačná porada za II. polrok
27.06. – 29.06.2017 Protidrogové aktivity
30.06.2017 Vydávanie vysvedčení
1.7.-2.9.2017 Letné prázdniny

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk