Home

Výška platby za jeden obed

1. Výška platby za jeden obed :

Kategória 15-18 roč. : 1 obed = 1,00 €
Zamestnanci: 1 obed = 1,00 €
/ 0,73 = zamest.0,11 = SF,0,16 = réžia/

Spôsob platby :
- trvalým príkazom cez bankový účet mesiac dopredu, vždy do 15.dňa v mesiaci, paušálne - študenti : 20,00 € /priemer 20 obedov /
dospelí stravníci - 15,00 €
- pri platení PP /internetom a cez bankomaty/ zadať v poznámke pre príjemcu – priezvisko a triedu
- dospelí zamestnanci : do piatich prac. dní od prevzatia šeku
- študenti - poštovou poukážkou dopredu, vždy do 1., ak je strava zaplatená, stravník predloží ústrižok zloženky vedúcej šj a dostane stravné lístky

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk