Home

Odhlasovanie obedov

2. Odhlasovanie obedov :

Výňatok zo Stravovacieho poriadku školskej jedálne :
Bod 3 – V prípade plánovanej návštevy lekára a hromadných školských akcií- /návšteva divadla, kina, exkurzie, ekologické cvičenia, školské výlety a pod. / - je stravník povinný odhlásiť sa 24 hodín vopred. Len v prípade náhleho ochorenia sa môžu stravníci odhlásiť mimoriadne ráno do 7:30 hod.
Bod 5 – Pri nepredložení stravného lístku, stravník dostane obed po 14:30 hod.

V súčasnej dobe nie je možné odhlasovanie zo stravy cez internet
- stravu je možné odhlásiť telefonicky na t.č. 6221952

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje!

Celú triedu pri hromadných školských akciách odhlásime len so zoznamom stravníkov a príslušným počtom stravných lístkov na daný deň – vždy aspoň dva dni vopred
*
Odhlasovanie z dôvodov, ako je napríklad nechuť k určitému jedlu alebo v dňoch, keď sa podávajú bezmäsité jedlá, sa nepovažujú za oprávnené dôvody na odhlásenie.


Vyrovnanie preplatkov :
- pri trvalých príkazoch ŠJ vraciajú preplatky na účet v júli,
- pri poštových poukážkach odrátame preplatok zo stravného v druhom nasledujúcom mesiaci.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk