Home

Podstránky

Subpage Odhlasovanie obedov
Subpage Výška platby za jeden obed
Subpage Dávkovanie potravín na 1.osobu v gramoch v hrubej hmotnosti, u najčastejšie pripravovaných druhov jedál
Subpage Zamestnanci školskej jedálne
Subpage Zásady zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania
Subpage ZÁSADY prevádzky a PORIADOK školskej jedálne

Školská jedáleň

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk