Home

Ekologický týždeň

Cieľom cvičenia je získať, upevniť a rozšíriť vedomosti, zručnosti a pohybové schopnosti z učiva na ochranu človeka a prírody a životného prostredia, zo zdravotnej a dopravnej výchovy, z geografie a zvýšenie telesnej zdatnosti.

Obsahu cvičenia a jeho cieľom je prispôsobená organizácia, ktorá je zameraná na prácu na jednotlivých stanovištiach. Študenti s vyučujúcimi sa presúvajú do Areálu zdravia, kde prebiehajú prednášky a praktické precvičovanie naplánovaných činnosti.

Určené úlohy a ciele sú splnené, vďaka vynikajúcej príprave vyučujúcich, ktorí majú na starosti jednotlivé stanovištia. Na záverečnom nástupe sú vyhodnotené najlepšie triedne kolektívy.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk