Home

Čo je nové

Pozrite si stužkovú slávnosť 2017

Novinka
Čo je nové | 4. apríl 2018
< Foto > Pozrite si fotografie zo stužkovej slávnosti, ktorá sa konala v Dome Umenia 9. decembra 2017.

Tretí na Slovensku!

Novinka
Čo je nové | 5. apríl 2018
Dňa 27.3.2018 sa uskutočnilo celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali: Petra Jankurová (4.D), ktorá sa umiestnila na skvelom 3. mieste v kategórii 2C1 a Sofia Komlošová (4.B), ktorá je úspešnou riešiteľkou v kategórii 2B. K obrovskému úspechu srdečne blahoželáme!

Ocenenie Ing. Poradského, CSc. pri príležitosti Dňa učiteľov

Novinka
Čo je nové | 5. apríl 2018
< KSK > < Foto > Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil KSK dvadsaťdva pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorí sa významnou mierou podieľali na výchove a vzdelávaní študentov. Ďakovný list za zodpovednú pedagogickú, ale aj manažérsku a organizačnú prácu si prevzal aj profesor nášho Gymnázia, Ing. Ján Poradský, CSc.

Postup do celoslovenského finále Ekonomickej olympiády

Novinka
Čo je nové | 6. apríl 2018
< Foto > < EO > Do celoslovenského finále Ekonomickej olympiády postúpili Dominika Jusková 4.A a Adam Šoffa 4.C. Finále sa uskutoční 26. apríla v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Srdečne blahoželáme a držíme palce.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Novinka
Čo je nové | 10. apríl 2018
V dňoch 5.- 6. apríla 2018 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo vedomostnej súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu a celý Košický kraj v B-kategórii( žiaci 1. a 2. roč. SŠ)reprezentoval Tomáš Jusko, žiak 2.C triedy. Umiestnenie na stupňoch víťazov mu uniklo doslova o vlások, obsadil pekné 4. miesto. K vzácnemu úspechu Tomášovi blahoželáme!

Deň frankofónie

Novinka
Čo je nové | 10. apríl 2018
< Foto > Dňa 28.3.2018 sa v priestoroch Gymnázia Milana Rastislava Štefánika uskutočnil Deň frankofónie. Ani naši prváci francúzštinári nechýbali a spolu s pani profesorkou Mgr. Horváthovou sa dňa zúčastnili. Čakal ich bohatý program, ktorý si nepochybne užili. Súčasťou programu boli interaktívne kvízy, francúzska ulička so živými sochami, francúzska kaviareň a nemohli chýbať ani palacinky. Merci

Postup do celoštátneho kola SOČ

Novinka
Čo je nové | 11. apríl 2018
Dňa 6.apríla 2018 sa konalo v Košiciach Krajské kolo SOČ. Našu školu úspešne reprezentovali: Radka Slebodníková z III.D, ktorá obsadila 1. miesto v odbore Životné prostredie, geografia, geológia a Sofia Baffyová z III.D, ktorá sa umiestnila na 2. mieste v odbore História, filozofia, právne vedy. Obidve žiačky postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať od 25.04 do 27.04.2018 v Žiline. Srdečne blahoželáme a držíme palce!

Projekt Film vo vyučovaní NEJ

Novinka
Čo je nové | 12. apríl 2018
< Foto > V spolupráci s Katedrou germanistiky FF UPJŠ v Košiciach sa v DSD-triedach uskutočnil projekt, ktorý bol zameraný na využitie filmu vo vyučovaní NEJ. Žiaci pracovali pod vedením Dr. rer. pol. Michaely Kováčovej s nemeckými filmami Das fliegende Klassenzimmer, Die Welle und Almanya – Willkommen in Deutschland a prehĺbili si vedomosti z krajinovedy a svoje jazykové zručnosti. Projekt mal presahy do mediálnej výchovy, boli vyskúšané inovatívne metódy vo vyučovaní (divadlo, analýza obrazu, analýza filmu). Výsledky projektu budú vyhodnotené vedeckými metódami. Spolupráca s fakultou sa konala v rámci projektu KEGA, ktorý podporilo Ministerstvom školstva.

Pozvánka na rodičovské združenie

Novinka
Čo je nové | 20. apríl 2018
Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 17. 05. 2018 (štvrtok) od 17:00 hod. do 17:30 hod. Triedne schôdze budú s triednymi učiteľmi v triedach. V čase od 17:30 hod. do 18:30 hod. bude prebiehať informačná časť. (možné individuálne stretnutia s vyučujúcimi)

Regionálne kolo stredných škôl v orientačnom behu

Novinka
Čo je nové | 20. apríl 2018
Klub orientačného behu ATU v spolupráci so ZŠ Bukovecká 17 usporiadali 19.04.2018 regionálne kolo SŠ v orientačnom behu. Naše gymnázium reprezentovali dve družstvá žiakov a družstvo žiačok. Družstvo žiakov "A" v zložení: Lacko Tomáš 2.B, Dulina Samuel 2.C, Jusko Tomáš 2.C, Jurčo Filip 2.A sa umiestnilo na krásnom III. mieste a vybojovalo si postup do krajského kola. Družstvo žiačok v zložení: Strompová Alexandra 4.D, Veľká Alexandra 2.A, Doláková Daniela 2.A, Zajacová Veronika 1.D síce nezískalo umiestnenie na stupni víťazov, ale aj tak si vybojovalo postup do krajského kola. Krajské kolo sa uskutoční 23.05.2018 počas svetového dňa orientačného behu v Kysaku. Držíme palce.

Termín prijímacej skúšky je 14. máj 2018 alebo 17. máj 2018.

Novinka
Čo je nové | 20. apríl 2018
< PDF > HARMONOGRAM PS nájdete v PDF súbore

Projekt europa: meinewahl (Európa: moja voľba)

Novinka
Čo je nové | 20. apríl 2018
< Foto > V rámci projektu "europa: meinewahl" (Európa: moja voľba) sa v pondelok 23. apríla uskutočnila v Košiciach konferencia pre učiteľov nemeckého jazyka a ich študentov. Cieľom projektu bolo posilniť dôveru mladých ľudí v prácu Európskeho parlamentu pri riešení aktuálnych problémov európskej politiky, pôsobiť proti antieurópskej propagande niektorých politických strán a iniciatív a pripraviť prvovoličov na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019. Podujatie pripravila SUNG - Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska v spolupráci s organizáciou Bürger Europas e.V. V rámci tohto európskeho projektu si naši žiaci na druhý deň na pôde našej školy mali možnosť otestovať svoje vedomosti o Európskej únii.

Prax v T-Systems - Pracovné pohovory

Novinka
Čo je nové | 20. apríl 2018
< Foto > Po prípravnej fáze žiakov (písanie životopisov a žiadostí o zamestnanie v nemčine)sa žiaci pripravovali na pracovné pohovory v nemčine, ktoré sa uskutočnili 19.4. a 20.4.2018 v priestoroch firmy T-Systems. Každý žiak absolvoval v príjemnej atmosfére autentický pracovný pohovor, ktorý bol pre nich príležitosťou získať cenné skúsenosti z reálnej praxe.

Program pre žiakov 1. – 4.ročníka 14.5.-18.5. 2018

Novinka
Čo je nové | 20. apríl 2018
< PDF > HARMONOGRAM aktivít nájdete v PDF súbore

Divadelné predstavenie Draußen vor der Tür

Novinka
Čo je nové | 20. apríl 2018
27.4.2018 si naši žiaci pozreli inscenáciu drámy Wolfganga Borcherta "Zostal pred dverami" v nemeckom jazyku. Predstavenie pripravil divadelný útvar "kunstatelier". Dej drámy sa odohráva po skončení druhej svetovej vojny. Zobrazuje návrat mladého muža z vojny, ktorý prišiel o všetko a ocitá sa v panoptiku rozvrátených hodnôt.

Úspechy našich atlétov

Novinka
Čo je nové | 20. apríl 2018
< Foto >Dňa 26.04.2018 sa na Atletickom štadióne TU v Košiciach konalo regionálne kolo v atletike. Naši žiaci úspešne reprezentovali školu a zabezpečili si postup do krajského kola v týchto disciplínach: Samuel Dulina 2.C, 200m - I. miesto, Samuel Dulina, 2.C - 400m - I. miesto, Jozef Širotník - 2.C, 400m - III. miesto, Alex Gajdoš 3.D - 800m - II. miesto, Viktor Kačeňák 4.B - skok do výšky - III. miesto, Alexandra Veľká 2.A - skok do výšky - I. miesto, Dominika Géciová 1.B - 400m - II. miesto, Júlia Janočková 3.C - III. miesto, Samuel Sedlák 1.B - skok do diaľky - I. miesto. Štafeta žiakov 4x100m / Dulina, Sedlák, Jusko, Lukács / - I. miesto Štafeta žiačok 4x100m / Veľká, Doláková, Medvecká, Géciová / - II. miesto. Krajské kolo sa koná 04.05.2018 a našim reprezentantom držíme palce.

Úspechy debatného krúžku

Novinka
Čo je nové | 20. apríl 2018
Naši debatéri sa zúčastnili 4 východoslovenských regionálnych kôl súťaží v debate, ktoré organizuje Slovenská debatná asociácia. V 1. regionálnej súťaži získali krásne 3. miesto za najlepší tím: Nicol Filipová 4.C, Lenka Lukáčová 4.C a Karolína Morvayová 4.D. Do finále debatnej ligy, ktoré sa uskutoční v dňoch 28.- 29.4. 2018 postúpili Soňa Nemčoková 1.D, Laura Priatková 1.C a Ján Trenčák 2.C. Držíme palce a prajeme veľa šťastia!

Modelové testy a kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

Novinka
Čo je nové | 20. apríl 2018
< Mat > < AJ >< Nej > < SJL > < kritériá > Kritériá Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

Projekt La place dans le monde

Novinka
Čo je nové | 23. apríl 2018
< Foto > Tento mesiac sa skončil dvojročný francúzsky projekt Miesto vo svete. Bol určený žiakom tretieho ročníka s cieľom zamyslieť sa nad výberom svojho povolania, lepšie spoznať sám seba, svoje nadanie, životné hodnoty, nájsť si svoje miesto vo svete a to formou rôznych kreatívnych cvičení a hier vo francúzskom jazyku. Autorkou projektu je belgická lektorka Larissa Joachim spolupracujúca s Francúzskou Alianciou.

GirlsDay - FOTOSÚŤAŽ „Môj skvelý IT deň“

Novinka
Čo je nové | 25. apríl 2018
< Foto > Počas GrirlsDay prebiehala fotosúťaž na tému *Môj skvelý IT deň*. Z našej školy sa GD zúčastnili žiačky 1.B Patrícia Koleničová, Viktória Barnová, Alžbetka Strompová a Barbora Rusznáková z 3.A. GirlsDay je určený pre všetky stredoškoláčky a jej hlavným cieľom je prezentovať im, ako funguje práca v IT sektore. Na celom Slovensku sa do projektu zapojilo 40 spoločností, ktoré u seba prijmú dievčatá a formou workshopov, diskusií, prehliadok priestorov, im sprostredkujú blízky kontakt s ich každodenným fungovaním. Záštitu nad tohtoročným Girl’s Day prevzal prezident Slovenskej republiky, p. Andrej Kiska.

Zápis prijatých uchádzačov

Novinka
Čo je nové | 25. apríl 2018
Zápis prijatých uchádzačov sa koná dňa 22. mája 2018 (utorok) v čase od 14:00 do 17:00 alebo 23. mája 2018 (streda) v čase od 14:00 do 17:00. Riaditeľka školy na požiadanie umožní dňa 22.mája 2018 od 14:00 do 17:00 nazrieť do písomných prác uchádzača jeho zákonnému zástupcovi.

Prvé miesto! Mladý Európan - súťaž

Novinka
Čo je nové | 26. apríl 2018
Prvé miesto v regionálnom kole súťaže Mladý Európan, ktorá sa konala dňa 25.apríla 2018 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, získalo družstvo našej školy v zložení Bibiána Bernátová 3.A, Mária Demková 3.D a Kristián Vassay 3.A. Víťazstvom si zabezpečili účasť na celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 13. a 14. júna 2018 vo Vysokých Tatrách. K dosiahnutému úspechu im blahoželáme a prajeme im veľa zdaru v ďalšom kole.

1. miesto v súťaži o najlepšiu esej

Novinka
Čo je nové | 26. apríl 2018
< Foto > < INFO > Katedra filozofie Filozofickej fakulty TU v Trnave udelila našej žiačke Márii Demkovej diplom za 1. miesto o najlepšiu esej na tému: To, čo nás ženie dopredu, sú predstavy. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme.

Študentské slovo opäť úspešné!

Novinka
Čo je nové | 27. apríl 2018
< Video > < Foto > V dňoch 20. a 21. apríla 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie 24. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2018. Tento rok sa súťaže zúčastnilo spolu 72 časopisov Náš časopis Študentské slovo opäť zabodoval a  na základe kvality a úrovne bol zaradený medzi laureátov Ceny Televízie Markíza 1. stupňa, čo je v danej kategórii najvyššie ocenenie. Zapojili sme sa aj do súťaže, ktorú organizuje NADÁCIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE. Tu sa odmeňujú stredoškolské časopisy, ktoré sa aspoň v jednej rubrike venovali oblasti finančného vzdelávania. Porota v zložení ekonómov a PR zástupcov Slovenskej sporiteľne hodnotila témy, štýl a formu spracovania článkov. Naša finančná rubrika získala 1. miesto za spracovanie rôznych ekonomických tém. Celej redakčnej rade a prispievateľom (Simona Hisirová - šéfredaktorka, Erik Žiak, Patrik Früštök, Marek Bomba - grafika,  Veronika Mlynská, Dominika Varšová, Zuzana Rajčanová, Barbara Hüblerová, Miroslav Serej, Maroš Šimko, Kamila Vargová, Veronika Kalaposová, Kristína Korytková, Monika Mlynáriková, Samuel Tomášu) a autorom finančnej prílohy (Tatiana Buzová, Antónia Kalapošová, Noemi Prokopová, Martina Zeleňáková) pod vedením Mgr. E.Šolcovej E., PaedDr. Z.Frankovičovej Z. a PhDr.J. Kobulského blahoželáme a do ďalšej práce prajeme veľa dobrých nápadov!

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (2)august (3)septemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk