Home

Čo je nové

Organizácia začiatku školského roka 2017/2018

Novinka
Čo je nové | 3. september 2017
< Harmonogram > Vážení rodičia, milí žiaci, dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozvala na slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018, ktoré sa uskutoční 4. septembra 2017 o 9.00 hod. na školskom dvore Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach (v prípade nepriaznivého počasia sa slávnosť zrealizuje prostredníctvom školského rozhlasu).

Rodičovské združenie pre prvý ročník.

Novinka
Čo je nové | 8. september 2017
Vážení rodičia prvákov, srdečne Vás pozývame na prvé stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční v stredu 13. septembra o 17:00 hod. Triedne schôdze budú s triednymi učiteľmi v triedach.

KOŽAZ

Novinka
Čo je nové | 11. september 2017
< Foto > V dňoch 6. – 8. 9. sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili KOŽAZu pod vedením našich profesorov: p. prof. Novotnej, Bugorčíkovej, Sivákovej, Letošníkovej a Coroniča. Profesorský tím pre nich pripravil bohatý a pestrý športový program. Hneď v úvodný deň sme sa chopili pádiel, s rozvahou sa vyhýbali plytčinám, kameňom a konárom, ktoré nám miestami poriadne spestrili splav na inak pokojnom toku Hornádu. Neskôr už na suchej zemi nás každý zásah do čierneho posunul o krok bližšie k víťazstvu. Tí najšikovnejší dostali sladkú odmenu. Presvedčili sme sa, že streľba z luku a vzduchovky si vyžaduje naozaj presnú mušku. Popoludní nás turistické topánky zaviedli lesným chodníkom na Jánošíkovu baštu. Úvodné stúpanie nás veru poriadne potrápilo, avšak naše úsilie neostalo bez odmeny. Malebný výhľad na pokojnú krajinku sme mali z Jánošíkovej bašty ako na dlani. Niektorí z nás vďaka silnému odhodlaniu, pevnej vôli a túžbe siahnuť až na vrchol úspešne zdolali skalnú stenu pod odborným dozorom inštruktorov lezenia. Len čo noc všetko zahalila tmou, vybrali sme sa za svetla bateriek po stopách „kešiek“, ktoré ukrývali matematické úlohy, logické hádanky a indície. Nejedenkrát sme ostali preľaknutí, keď sa pred nami znenazdajky vynorili tmavé postavy z tieňov stromov. Aby žiadna z voľných chvíľ nevyšla nazmar, krátili sme si čas hrou volejbalu, futbalu, ale i stolného tenisu na ihriskách v areáli. Pre niektorých zostane peknou spomienkou aj jazda na koni. Z troch dní strávených na KOŽAZe, plných zaujímavých aktivít, sme si odniesli mnoho nezabudnuteľných zážitkov. Úprimne ďakujeme našim profesorom za celú organizáciu.

Deň obetí holokaustu a rasového násilia – 9. september

Novinka
Čo je nové | 13. september 2017
V utorok 12. 9. 2017 a v stredu 13. 9. 2017 sme si návštevou židovskej synagógy a Galérie Ľudovíta Felda na Puškinovej ulici pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Prednášku o holokauste, židovskej synagóge a živote i tvorbe Ľudovíta Felda si vypočuli všetci žiaci 3. ročníka. Zaujímavé informácie im poskytla odborná lektorka a bývalá riaditeľka nášho gymnázia, PhDr. Jana Teššerová, ktorá s veľkým zanietením odpovedala na všetky otázky zvedavých žiakov.

Android Akadémia

Novinka
Čo je nové | 25. september 2017
< FB > Chceš sa stať programátorom aplikácií pre Android? Sprav prvý krok a zúčastni sa Android akadémie 2017/2018. Akadémia je určená pre študentov, budúcich programátorov a vhodná ako úvod do vývoja aplikácií pre Android. Ďalšie info

Nový dobrovoľník zo SRN

Novinka
Čo je nové | 25. september 2017
< Harmonogram >„Kulturweit“, projekt Nemeckej komisie UNESCO v spolupráci s Ministerstvom zahraničia, je určený pre mladých nemeckých dobrovoľníkov, ktorí pôsobia v krajinách východnej a strednej Európy. Naše gymnázium už niekoľko rokov s projektom dobrovoľnej služby spolupracuje. V tomto školskom roku sme privítali Markusa Walpera z mesta Brunsbüttel , ktorého úlohou bude podpora vyučovania nemčiny na našej škole - účasť na vyučovacích hodinách, pomoc s prípravou skúšok DSD 1 a 2, príprava prezentácií, debaty v nemeckom jazyku a pomoc pri projektoch PK NJ. Markus sa na spoluprácu s našimi žiakmi teší a dúfa, že spozná slovenskú kultúru a naučí sa aj po slovensky.

Európsky deň jazykov

Novinka
Čo je nové | 26. september 2017
< Video > 26. septembra si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov . Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi, 24 úradnými jazykmi EÚ, približne 60 regionálnymi a menšinovými jazykmi a mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných častí sveta. Oslava tohto dňa je príležitosťou zvýšiť povedomie o veľkej rozmanitosti jazykov v Európe, podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť, podporiť ľudí všetkých vekových kategórií, aby sa učili jazyky. Znalosť viacerých jazykov zvyšuje šance nájsť si zamestnanie a pomáha podnikom rásť. Európsky deň jazykov bol vyhlásený Radou Európy, ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47 krajín. Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy. Po prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2001 – Európskom roku jazykov – a odvtedy si ho pripomíname každoročne.

Zber papiera - aj BUDÚCI týždeň

Novinka
Čo je nové | 28. september 2017
Zber papiera. Tento týždeň prebieha na našej škole zber papiera. Kontajner sa nachádza na veľkom školskom dvore a bude sprístupnený každé ráno pred 1.vyučovacou hodinou (7:30 - 8:00) a počas veľkej prestávky (10:30 - 10:50). Trieda, ktorá vyzbiera najviac papiera dostane 1 deň voľna v júni navyše ku školskému výletu. Zapoj sa a pomôž škole a svojej triede.

Školská psychologička

Novinka
Čo je nové | 28. september 2017
Od 19. septembra 2017 je všetkým študentom, ale aj pedagogickým pracovníkom a rodičom na škole v miestnosti č. 103 k dispozícii školská psychologička Mgr. Stanislava Hučková. V prípade akýchkoľvek osobných, vzťahových či študijných otázok a problémov, ktoré vás zaťažujú, si pokojne dohodnite individuálne stretnutie: telefonicky na čísle 0948 157 168 alebo emailom na huckovastanka@gmail.com

Camp Šrobárky 2017* (*s podporou spoločnosti GlobalLogic Slovensko a Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky)

Novinka
Čo je nové | 29. september 2017
< Foto > V dňoch 9. – 11. 9. 2017 sa v penzióne Pod lesom v Dolnom Smokovci uskutočnil 10. ročník sústredenia Camp Šrobárky. Na sústredení sa zúčastnilo spolu 34 žiakov gymnázia, pracujúcich v matematickom, informatickom, zdravotníckom a kalamajkovom krúžku. Vedúcim sústredenia (p. prof. Spišiak, p. prof. Labunová, p. prof. Letošníková) pri zabezpečovaní programu sústredenia a činnosti krúžkov pomáhali 2 inštruktori spomedzi absolventov našej školy, ktorí v minulosti pracovali v týchto krúžkoch. Počas sústredenia sa vo vyhradenom čase jednotlivé krúžky venovali oddelene svojej odbornej činnosti a zvyšný čas mali vyplnený spoločnými aktivitami – celodenná turistika (Hrebienok – Zamkovského chata – Téryho chata – Priečne sedlo (2352 m n. m.) – Zbojnícka chata – Hrebienok), vychádzka, večerné programy, grilovačka. Všetci účastníci sústredenia sa pričinili o pracovnú a pritom veľmi priateľskú atmosféru a odmenou im sú pevnejšie kamarátstva a neopakovateľné dojmy a zážitky, ktoré si zo sústredenia (s tradične neskorými večierkami...) odniesli a o ktorých sa viac dozviete v nasledujúcich číslach školského časopisu. Veľké poďakovanie patrí spoločnosti GlobalLogic Slovensko a Občianskemu združeniu Priatelia Šrobárky, ktoré podporili sústredenie finančným príspevkom na úhradu väčšiny nákladov.

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (2)august (3)septemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk