Home

Čo je nové

Pozvánka na rodičovské združenie

Novinka
Čo je nové | 2. november 2017
Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 09. 11. 2017 (štvrtok) od 17:00 hod. do 17:30 hod. V čase od 17:30 hod. do 18:30 hod. bude prebiehať informačná časť. (možné individuálne stretnutia s vyučujúcimi)

Výsledky hlasovania hlasovania výtvarnej súťaže

Novinka
Čo je nové | 3. november 2017
< Foto > Po skončení hlasovania výtvarnej súťaže Červené stužky, do slovenského kola v Žiline, postúpili tieto tri výtvarné návrhy, autorov: Igor Poliakov II.C Ema Šišková I.B Olívia Olhová I.A

Náš prvý humanoidný žiak Šrobko mal na výstave úspech

Novinka
Čo je nové | 6. november 2017
< Foto > V dňoch 24.10. a 25.10.2017 sa na SOŠ Ostrovského konala výstava stredných škôl Správna voľba povolania, na ktorej naši učitelia a žiaci zanietene reprezentovali našu školu. Stánok našej školy sa stretol s veľkým záujmom, úspech zožala najmä 3D tlačiareň a náš prvý humanoidný žiak Šrobko.

Šrobárčania úspešne darovali krv

Novinka
Čo je nové | 6. november 2017
< Foto >Na našom Gymnáziu sa mobilný odber krvi uskutočnil dňa 24.októbra 2017 v Aule školy. Ochotných „dať 4 deci“ bolo spolu 31 darcov, z toho až 27 úspešných. Najviac nás teší 16 prvodarcov! Ďakujeme všetkým pravidelným darcom a prvodarcom za odvahu, ktorú týmto humánnym činom preukázali a možno tou svojou "kvapkou krvi" zachránili ľudský život. Zároveň ďakujeme Krúžku prvej pomoci a všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na úspešnom priebehu Študentskej kvapky krvi 2017. Vidíme sa na Valentína!

Regionálne finále v bedmintone - 2. miesto

Novinka
Čo je nové | 7. november 2017
< Foto > Regionálne finále v bedmintone- 2. miesto Marián Lipták zo IV.B a Daniel Dzurňák z II.D získali 2. miesto v bedmintone na regionálnom finále DŠS KSK 2017/18. Blahoželáme!

Reportáž o našom projekte na RTVS

Novinka
Čo je nové | 8. november 2017
< video > Reportáž o našom projekte na RTVS

VIII. ročník projektu Staromestský turnaj v basketbale - I. miesto

Novinka
Čo je nové | 9. november 2017
< Foto > Dňa 09.11.2017 sa v Angels Aréne Košice uskutočnil "Staromestský turnaj v basketbale". Naše zmiešané družstvo v zložení: Martin Mičieta (IV.A), Patrik Vodila (IV.B), Dominik Novotný (III.C), Peter Tomko (III.B), Igor Poliakov (II.C), Sohpia Tokoly (II.B), Emília Kipikašová (I.A) a Diana Čavarová (I.B) získalo prvé miesto a Pohár starostu MČ Staré Mesto Košice. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Výstava BODY THE EXHIBITION

Novinka
Čo je nové | 14. november 2017
Dňa 8.11.2017 sa vybraná skupina 40 žiakov tretích a štvrtých ročníkov, pod vedením pp. Prokaiovej a Letošníkovej zúčastnila na výstave fascinujúcim svetom nášho tela, s detailným pohľadom hlboko pod kožu od hlavy až k pätám. Na výstave sme mali možnosť vidieť kostrový systém, svalstvo, reprodukčné orgány, dýchacie orgány, krvný obeh a ďalšie časti ľudského tela. Špeciálna galéria bola venovaná detailnému vývoju ľudského plodu. Galérie sú doplnené veľkoplošnými obrazovkami s 3D animáciami a dokumentmi. Exponáty výstavy sú v rôznych pozíciách a umožnia tak návštevníkom odhaliť všetko to, čo sa deje v ich tele pri pohybe, športe i odpočinku. V každej galérii sme mali sprievodcu a odborný výklad k jednotlivým exponátom, ktorý nám zodpovedal aj na laické otázky. Výstava presahuje svojím rozsahom všetko, čo bolo doposiaľ možné vidieť v Európe. Na viac ako 2000 m² sa návštevníci zoznámia so stovkami dokonale pripravených exponátov. Výstava BODY THE EXHIBITION je neuveriteľným zdrojom poznania a má zároveň veľký vplyv na životný štýl návštevníkov. Vidieť na vlastné oči čierne pľúca fajčiara alebo pečeň napadnutú rakovinou je pre mnohých ľudí nielen šokujúce, ale najmä vedie k zamysleniu. Ďakujeme pánom vodičom za príjemnú a najmä bezpečnú prepravu autobusom.

Noc na Šrobárke - fotoreportáž

Novinka
Čo je nové | 15. november 2017
< Foto > Noc na Šrobárke - fotoreportáž

Úvodné stretnutie Turnaja mladých fyzikov

Novinka
Čo je nové | 15. november 2017
< Foto > V dňoch od 5.11 do 7.11 sa zúčastnili naši žiaci Samuel Paľo, Alex Poráč a Tomáš Sanislo úvodného stretnutia Turnaja mladých fyzikov v Bratislave. Obsahom stretnutia bola príprava na súťaž a objasnenie úloh, ktoré si žiaci majú pripraviť. Stretnutie prebiehalo formou prednášok, ktorými prezentovali pracovníci Slovenskej akadémie vied svoje riešenie úloh. Prednášky boli interaktívne a súčasťou boli aj experimenty na dôkaz fyzikálnych fenoménov. Aj týmto spôsobom sa snažíme na našej škole zvýšiť záujem o štúdium fyziky.

Spoznávame Slovensko

Novinka
Čo je nové | 15. november 2017
< Foto > Jeseň na Šrobárke každoročne patrí aj vzdelávacej literárno-dejepisnej exkurzii. S vyučujúcimi SJL a DEJ ju absolvovali študenti 2. a 3. ročníka. V zrekonštruovaných priestoroch 1. slovenského gymnázia v Revúcej sme si prezreli vzácnu expozíciu, dozvedeli sme sa veľa zaujímavého, posedeli si v dobových laviciach. Plní dojmov sme sa z Veľkej Revúcej presunuli do Betliara. Kaštieľ Andrássyovcov nás uchvátil svojím prepychom, zbierkou obrazov či poľovníckych trofejí. Príjemne unavení sme cestou domov skonštatovali, že naše Slovensko nás stále má čím zaujať a určite stojí za to ho detailnejšie spoznávať.

Krajské kolo v aerobiku - postup do celoslovenského kola

Novinka
Čo je nové | 20. november 2017
< Foto > Dňa 16.11.2017 sa žiačky Koleničová Patrícia, Hrinková Monika a Petrová Adela z 1.A zúčastnili krajského kola v aerobiku jednotlivcov, ktorého usporiadateľom bolo Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice. Súťaž pozostávala z troch kôl po 50 minút. V konkurencii 40 súťažiacich sa Patrícia Koleničová z 1.A prebojovala do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme, držíme palce a všetkým dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy.

Máme 1. miesto v nohejbale chlapcov

Novinka
Čo je nové | 20. november 2017
< Foto > Dňa 15.11.2017 sa v SOŠ Šaca uskutočnila súťaž v nohejbale chlapcov, naši žiaci - Samuel Kozák (1.A), Patrik Čmil a Filip Tchir (1.C) v ňom vybojovali 1. miesto a postúpili do ďalšieho kola. Gratulujeme a držíme im palce

Shakespeare´s Memorial

Novinka
Čo je nové | 21. november 2017
< Foto > Dňa 20. 11. 2017 prebehol pod organizačným vedením nášho gymnázia a p. profesorky I. Melichovej, učiteľky anglického jazyka, ďalší ročník regionálneho kola súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku pod názvom Shakespeare´s Memorial. Súťaže sa zúčastnilo 37 študentov z gymnázií v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a Kráľovského Chlmca. Podujatie slávnostne otvorila a všetkých srdečne privítala pani riaditeľka PaedDr. Zlatica Frankovičová. Slávnostné ukončenie a vyhlásenie výsledkov dalo bodku za týmto ročníkom súťaže, ktorý mal opäť hladký priebeh. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na celorepublikové finále, ktoré sa uskutoční dňa 7. 12. 2017 v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.

Naše víťazstvo v súťaži Matematický viacboj

Novinka
Čo je nové | 22. november 2017
Dňa 16. novembra 2017 sa uskutočnila súťaž družstiev košických gymnázií Matematický viacboj, ktorú pri príležitosti Dňa študentstva každoročne organizuje Gymnázium na Alejovej ulici v Košiciach. Naše gymnázium príkladne a veľmi úspešne reprezentovalo družstvo v zložení Patrik Vodila (4.B), Jakub Fedor (2.D), Tomáš Jusko (2.C), ktoré v silnej konkurencii najúspešnejších košických gymnázií vybojovalo cenné víťazstvo. Gratulujeme!

Roxana Rajtáková postúpila na krajské kolo v programovaní Zenit

Novinka
Čo je nové | 23. november 2017
Roxana Rajtáková zo 4.A postúpila na krajské kolo v programovaní Zenit.

Červená stužka na Šrobárke sa bude nosiť 28. novembra 2017

Novinka
Čo je nové | 27. november 2017
Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS, je značkou pre upevňovanie povedomia o tejto chorobe medzi ľuďmi. Počas Svetového dňa boja proti AIDS (1. december) si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku. Hovoria tým, že sa zaujímajú o túto tému, venujú sa vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo, snažia sa pomôcť ľuďom, ktorí žijú s takýmto ochorením. Ani my nechceme zabudnúť na jej odkaz a posolstvo, a preto sa v utorok 28. novembra 2017 pripojíme k tým, ktorí nosia tento symbol. Počas tretej vyučovacej hodiny budú dobrovoľníci navštevovať jednotlivé triedy a pripínať nám červenú stužku. Ukážeme tak, že sa dokážeme postaviť za dobrú vec a spoločne ťahať za červenú stužku.

Získali sme ocenenie v celoslovenskej výtvarnej súťaži Červené stužky 2017

Novinka
Čo je nové | 27. november 2017
< Foto > Naša prváčka Ema Šišková (1.B) získala cenu v celoslovenskej výtvarnej súťaži pre kampaň Červené stužky 2017. Predmetom súťaže bolo navrhnúť motív pohľadnice pre Deň boja proti AIDS (1. december). Do tejto súťaže sa zapojili viacerí žiaci našej školy. Najlepšie práce školského kola prešli potom naším hlasovaním, ktoré rozhodlo o troch najlepších návrhoch. Tie postúpili do celoslovenského kola v Žiline, kde naša žiačka zabodovala. Blahoželáme!

Živá Červená stužka na Šrobárke bude 1. decembra 2017

Novinka
Čo je nové | 27. november 2017
V piatok 1. decembra 2017 si pripomenieme Svetový deň boja proti AIDS tým, že na Šrobárke vytvoríme živú červenú stužku svojím oblečením. Príďte teda v tento deň oblečení v červenom tričku, svetri či mikine, aby sme tak spoločne podporili tých, ktorí žijú s HIV alebo AIDS.

Ocenenie KSK pre najlepších študentov získala Petra Jankurová zo 4.D

Novinka
Čo je nové | 27. november 2017
< Foto > < Korzár > Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva získali vybraní študenti zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK symbolické ocenenie. Medzi 22 ocenenými jednotlivcami bola aj naša žiačka Petra Jankurová. Petra patrí k najvšestrannejším a najtalentovanejším žiačkam školy. V Olympiáde zo slovenského jazyka dvakrát postúpila do celoštátneho kola, získala druhé a prvé miesto. Školu reprezentovala aj v krajskom kole chemickej olympiády a olympiády v anglickom jazyku. Do povedomia učiteľov a žiakov školy sa zapísala moderovaním školských slávností, kultúrnych podujatí či Kalamajok.

Školské kolo olympiády v AJ

Novinka
Čo je nové | 29. november 2017
V týchto dňoch sa na škole uskutočnilo školské kolo olympiády v AJ. V kategórii 2A postupuje do okresného kola Karla Šimková z 2. D, v kategórii 2 B postupuje Sofia Komlošová zo 4.B. V kategórii 2C1 postupuje rovno do krajského kola Petra Jankurová zo 4.D. Všetkým blahoželáme!

ZENIT - krajské kolo. Roxana Rajtáková sa umiestnila na 12. mieste

Novinka
Čo je nové | 29. november 2017
< Foto > < Zenit >Roxana Rajtáková zo 4.A sa umiestnila na 12. mieste v krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní.

Školské kolo Olympiády NJ

Novinka
Čo je nové | 30. november 2017
Podľa pokynov organizátorov ONJ sa na našej škole uskutočnilo školské kolo ONJ v kategórii 2A,2B a 2C. Spolu sa tejto súťaže zúčastnilo 10 žiakov. Postúpili Františka Dolinská zo 4.C (kategória 2C), Ladislav Imrich z 3.D (kategória 2B), Gabriel Meder z 2.C a Johannes Bröstl z 1.C (obidvaja kategória 2A). Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme, víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

Písomná časť DSD 2

Novinka
Čo je nové | 30. november 2017
< Foto > 28.11.2017 sa na našej škole uskutočnila písomná časť skúšky DSD 2. Žiaci písali náročný test, ktorý sa skladal z posluchu s porozumením, čítania s porozumením a slohu na tému Digitalizácia. Ústna časť skúšky čaká žiakov v polovici decembra. Držíme im palce!

Otvorená hodina NEJ pre ZŠ - (video)

Novinka
Čo je nové | 30. november 2017
< Foto > < Video > 14.4.2017 sme na našej škole privítali žiakov zo ZŠ, Novomeského 2, ktorí mali možnosť zúčastniť sa otvorenej hodiny nemeckého jazyka v 3.C (DSD) triede pod vedením nemeckého lektora pána Michaela Oberhausa a nášho dobrovoľníka Markusa Walpera. Po predstavení školy a programu DSD si pozreli simulované mikrodebaty našich žiakov v nemčine, ktorí neskôr odpovedali na ich zvedavé otázky.

Nohejbal chlapcov - 1. miesto

Novinka
Čo je nové | 30. november 2017
< Foto > Žiaci Samuel Kozák I.A , Filip Tchir I.C, Patrik Čmil I.C, opäť vybojovali v nohejbale prvé miesto v regionálnom finále. Blahoželáme!

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (1)augustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk