Home

Čo je nové

Súťaž Družstiev prvej pomoci mládeže

Novinka
Čo je nové | 7. jún 2016
< Foto > Dňa 31. mája 2016 sa konala v priestoroch Obchodnej akadémie Watsonova Košice, celomestská Súťaž prvej pomoci, ktorú organizoval Slovenský Červený kríž Košice - mesto. Našu školu veľmi úspešne reprezentovalo súťažné družstvo prvej pomoci v zložení: Viktória Veľková, Milka Sokolová, Šimona Weisová z 2.A, Monika Mlynáriková z 2.D a Juraj Slivka z 2.B triedy pod vedením pp Lechovej. Získali výborné šieste miesto, z celkového počtu 21 súťažiacich družstiev! Svoje vedomosti, praktickú pripravenosť a zručnosť v poskytovaní prvej pomoci šikovne prezentovali na piatich súťažných stanovištiach. Hodnotili ich inštruktori prvej pomoci a študenti - záchranári. Ďakujeme Vám za výbornú reprezentáciu školy!
Novinka
Čo je nové | 8. jún 2016
< PDF > Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach 19.5. 2016

Robotický Battle - Máme 4.miesto

Novinka
Čo je nové | 8. jún 2016
< Foto > < video > V súťaži Robotický Battle, ktorá má celoslovenský charakter súťažilo skoro 80 tímov. Naši žiaci sa umiestnili na 4.mieste v kategórii RobotRace. Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov z prváckej informatickej triedy. Žiakov pripravovali Ing. Vrabel a Ing. Poradský.

Projekt: Po stopách nemeckej menšiny: Levoča

Novinka
Čo je nové | 8. jún 2016
< Foto > Ďalším mestom, v ktorom sme pátrali po stopách nemeckej menšiny, bola Levoča (Leutschau). V 12. storočí a tiež po pustošivých nájazdoch Tatárov v roku 1241 prišli do Levoče nemeckí kolonialisti, ktorí tu našli pôvodné osady - mestečká, ktoré sa spolu s ich novými sídlami stali základom dnešného mesta. Dnes ich potomkov v malom počte ešte v Levoči nájdeme. V rámci projektu sme opäť spolupracovali s levočškým Gymnáziom J.Francisciho-Rimavského. Levočskí žiaci si pre nás pripravili prehliadku mesta formou hry. V meste je zachované množstvo kultúrno-historických pamiatok - Chrám sv. Jakuba s dreveným oltárom, ktorý vznikol v rokoch 1507-1517 v dielni sochára Majstra Pavla z Levoče, Radnica, Evanjelický kostol, stredoveký pranier - klietka hanby a viac ako 60 meštianskych domov pochádzajúcich väčšinou zo 14.-15. storočia. Prehliadka bola veľmi zaujímavá. Záver našej exkurzie patril dominante Levoče - Mariánskej hore. Je to jedno z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Kaplnka na Mariánskej hore bola výrazom vďaky Spišiakov za ich záchranu na tomto mieste počas tatárskeho vpádu v rokoch 1241 - 1242. Práve tu sa totiž mohli obyvatelia mesta zachrániť pred Tatármi v opevnenom hradisku. Mariánsku horu v Levoči navštívia každoročne tisícky pútnikov, aby tu načerpali duchovnej sily. Za ochotu spolupracovať v projekte a za prípravu žiakov ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. Jaroslavovi Kramarčíkovi, PhDr. Ingrid Kochovej a Mgr. Štefanovi Plačkovi (učitelia NJ) z levočského gymnázia. Na exkurzii sa zúčastnili žiaci DSD-tried (2.C a 3.C) a Mgr.Karkošiaková Z., Mgr. Šolcová E. a nemeckí lektori Bennet Ledwig a Michael Oberhaus.

Projekt: Po stopách nemeckej menšiny: Medzev

Novinka
Čo je nové | 8. jún 2016
< Foto > Dňa 27.5.2016 sme sa v rámci projektu Spurensuche vybrali na exkurziu do neďalekého Medzeva (Metzenseifen). Mestečko, dnes spojené z Vyšného a Nižného Medzeva, vzniklo v období medzi 1255 a 1359, kedy toto územie osídľovali pôvodom nemeckí obyvatelia. Mesto je dodnes známe baníckou a kováčskou tradíciou. Prvá zmienka o hámri pochádza z roku 1376, dodnes sa zachovali žiaľ len štyri. My sme navštívili posledný funkčný hámor, ktorý spravuje otec jednej zo žiačok, Ján Bröstl. Následne sme sa v rámci pátrania po nemeckých koreňoch vybrali do múzea bývalého prezidenta Rudolfa Schustera. V jeho rodnom dome sa nachádza technické múzeum plné filmovej techniky. Neskôr sme sa presunuli do miestnej kaviarne. Tú prevádzkuje veľmi svojský umelec Helmut Bistika, ktorý nás inšpiroval k ďalšiemu pátraniu. Na exkurzii sa zúčastnili žiaci DSD-tried (2.C a 3.C) a Mgr. Karkošiaková Z., Mgr. Šolcová E. a nemeckí lektori Bennet Ledwig a Michael Oberhaus.

Školský psychológ, Mgr. Karolína Tobiašová

Novinka
Čo je nové | 9. jún 2016
Od 1. júna 2016 je všetkým študentom, ale aj pedagogickým pracovníkom a rodičom na škole v miestnosti č. 101 k dispozícii školský psychológ, Mgr. Karolína Tobiašová. Úlohou psychológa je spolupráca na vytváraní príjemnej študijnej a pracovnej klímy na škole, podpora zdravého vývinu a osobnostného rastu študentov a podpora všetkých zúčastnených strán pri riešení osobných, študijných, profesných ťažkostí a tiež situácií, ktoré v rámci vyučovacieho procesu vznikajú. Psychológ vytvára bezpečné prostredie a pracuje v atmosfére dôvery, takže získané osobné informácie zostávajú u neho. V prípade akýchkoľvek osobných, vzťahových či študijných otázok a problémov, ktoré vás zaťažujú, si pokojne dohodnite individuálne stretnutie: telefonicky na čísle 0948 374 438 alebo emailom na 4psyche.kt@gmail.com

Odborná prax v T-Systems

Novinka
Čo je nové | 13. jún 2016
< Foto > V maturitnom týždni od 30.5.-3.6.2016 sa 20 žiakov z 3.C a 3.D zúčastnilo praktického vyučovania formou odbornej praxe vo firme T-Systems. Cieľom bolo nadobudnutie a rozšírenie teoretických vedomostí a zručností. Naši žiaci sa počas praxe oboznámili s komplexom činností podniku, prakticky ich spoznali a taktiež pod vedením povereného pracovníka - inštruktora vykonávali cvičnú prácu, počas ktorej si rozširovali svoje vedomosti a zlepšovali komunikačné kompetencie v SJ, NJ a AJ. Denná pracovná doba bola v rozsahu 6 hodín. Na záver vypracovali odbornú prácu "Správa z praxe", ktorá bola podkladom k ich hodnoteniu a získaniu certifikátu.

Projekt: Po stopách nemeckej menšiny: Katedra germanistiky UPJŠ

Novinka
Čo je nové | 13. jún 2016
< Foto > Naše pátranie po stopách nemeckej menšiny nás tentokrát zaviedlo na Katedru germanistiky UPJŠ v Košiciach. Katedra pracuje pod vedením PaedDr. Ingrid Puchalovej, PhD. Hneď v úvode nám bolo priblížené, že nemčina zohrávala významnú úlohu v dejinách dnešného východného Slovenska od neskorého stredoveku až po súčasnosť. Naši žiaci boli oboznámení so zaujímavým projektom, ktorého cieľom je systematický výskum periodika Kaschauer Zeitung, ktoré v Košiciach vychádzalo v rokoch 1872 – 1914 a dnes je cenným zdrojom informácií o nemeckom etniku žijúcom na území dnešného východného Slovenska. Pracovníci katedry si pre nás pripravili úlohy, ktoré súviseli s týmto projektom, a prispeli tak k lepšiemu poznaniu multikultúrneho charakteru mesta. Naši žiaci si mali možnosť prečítať niektoré články z historických novín, pokúsili sa čítať slová v švabachu, všímali si témy, ktoré boli v danom historickom období zaujímavé. Za ochotu spolupracovať v projekte ďakujeme pracovníkom Katedry germanistiky UPJŠ v Košiciach. Na exkurzii sa zúčastnili žiaci DSD-tried (2.C a 3.C) a Mgr. Karkošiaková Z., Mgr. Šolcová E., a nemeckí lektori Bennet Ledwig a Michael Oberhaus.

Projekt: Po stopách nemeckej menšiny: Košice

Novinka
Čo je nové | 13. jún 2016
< Foto > Naše pátranie po stopách nemeckej menšiny nás zaviedlo do nášho rodného mesta. Ani tu nemôžeme obísť fakt, že Nemci jeho históriu a kultúru významne ovplyvnili. Dôkazom ich stavebného majstrovsva a remeselnej a umeleckej zručnosti sú početné pamiatky v našom meste. Tie nám priblížil náš profesionálny turistický sprievodca pán Ing. Milan Alexy, PhD., ktorý nám veľmi zanietene porozprával o tejto téme a taktiež nás previedol centrom mesta, kde si mali možnosť pozrieť mnohé pamiatky súvisiace práve s nemeckou menšinou. Poobede sme prijali pozvanie Karpatskonemeckého spolku v Košiciach (KVD), ktorý patrí medzi najvýznamnejšie inštitúcie na Slovensku.Je to občianske združenie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú nemeckej národnosti, nemeckého pôvodu alebo ich materinský jazyk je nemecký.Bol založený 30. septembra 1990 v Medzeve. Predstavitelia spolku nás srdečne privítali v tzv. Begegnungshaus (Domov stretávania). Naši žiaci sa vo veľmi príjemnej atmosfére dozvedeli o práci a aktivitách spolku, prelistovali si Karpatenblatt (mesačník Nemcov žijúcich na Slovensku) a dokonca si vypočuli nemecké piesne v podaní speváckeho zboru Nachtigall. Za ochotu spolupracovať v projekte ďakujeme Ing. Milanovi Alexymu, PhD. a predstaviteľom KDV. Na exkurzii sa zúčastnili žiaci 3.C (DSD-trieda), Mgr. Šolcová E. a nemeckí lektori Bennet Ledwig a Michael Oberhaus.

Ponuka pracovné miesto - Zahraničný lektor

Novinka
Čo je nové | 15. jún 2016
< www.edujobs.sk > Informácie o pracovnom mieste Požiadavky na uchádzača Vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa minimum bachelor`s degree and/or teaching- related experience (English language & conversation) native speaker in English language Ďalšie požiadavky teaching english language and conversation send your CV to e-mail sekretariat@srobarka.sk Kontaktné informácie Adresa školy alebo zariadenia Gymnázium Šrobárova 1 04223 Košice-Staré Mesto www.srobarka.sk 0556221951, 0556225593, 0556225876 Kontaktná osoba Mgr. Slavomír Harabin 055/622 19 51

PK Informatika

Novinka
Čo je nové | 17. jún 2016
< www.srobarka.sk/pki > PKI sa neustále snaží o modernú výuku žiakov. Z rôznych zdrojov (krúžková činnosť, Projekt Sapere Aude, Združenie rodičov, Priatelia Šrobárky, IT VALLEY, T-Systems, Global Logic), sme získali nové výukové pomôcky, ktoré sú využívané na našej škole ako 3D tlačiareň, 3D skener, robotické systémy LEGO MINDSTORMS, CISCO Akadémia - sieťové technológie.

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 16.06.2016

Novinka
Čo je nové | 20. jún 2016
< viac > Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 16.06.2016

Výdaj obedov 24.6.-30.6.

Novinka
Čo je nové | 20. jún 2016
24.06.16 - piatok - od 11:30-13:00 hod. 27.06.16 - pondelok - od 11:30-13:00 hod. 28.06.16 - utorok - od 11:30-13:00 hod. 29.06.16 - streda - od 11:30-13:00 hod. 30.06.16 - štvrtok - od 10:30-12:00 hod.

Terasa Street Basket Cup 2016 - 3. a 4. miesto

Novinka
Čo je nové | 21. jún 2016
< tvkosice.sk > Terasa Street Basket Cup 2016 TV KOŠICE, 27.05.2016 17:07 | Šport Basketbalový turnaj Terasa Street Basket Cup 2016 pokračoval druhým dňom. Vo štvrtok sa na Terase predstavili žiaci základných škôl a v piatok o trofeje bojovali stredoškoláci. V chlapčenskej i dievčenskej kategórii dominovali študenti zo športového gymnázia na Triede SNP. Ich dominanciu narušila len kategória zmiešaných trojíc, v ktorej uspeli žiaci z gymnázia Parku mládeže. Konečné poradie: MIX: 1. Gymnázium Park mládeže, 2. SOŠ Ostrovského, 3. Gymnázium Šrobárova I., 4. Gymnázium Šrobárová 2 CHLAPCI: 1. Športové gymnázium SNP I., 2. Športové gymnázium SNP II., 3. Gymnázium Park mládeže, 4. SOŠ Automobilová, 5. SOŠ Ostrovského, 6. SOŠ Železničné, 7. Gymnázium M. R. Štefánika DIEVČATÁ: 1. Športové gymnázium SNP, 2. Gymnázium Park mládeže I., 3. Gymnázium M. R. Štefánika, 4. Gymnázium Park mládeže II., 5. SOŠ Ostrovského

Na simulovaný súdny proces pripravovali stredoškolákov študenti práva

Novinka
Čo je nové | 21. jún 2016
< skolskyservis.teraz.sk > Ako každoročne, tak aj tento rok, sa na Krajskom súde v Košiciach stretli tímy z Gymnázia Šrobárova 1 a z Gymnázia Park Mládeže 5, aby si zmerali svoje sily na súťaži v simulovanom súdnom pojednávaní. Tohtoročným predmetom simulovaného pojednávania bola žaloba na ochranu osobnosti poslanca Národnej rady SR, ktorý žaloval novinárov za výroky uverejnené v článku denníka. Simulované súdne pojednávanie stredných škôl je každoročným záverečným výstupom spolupráce medzi Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach, Krajským súdom v Košiciach a spolupracujúcimi strednými školami. Pojednávanie prebieha pod gesciou Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v priestoroch Krajského alebo Okresného súdu v Košiciach.

4. ročník Festivalu fyzikálnych filmov

Novinka
Čo je nové | 21. jún 2016
< Foto > < video> 27. mája 2016 sa v Bratislave v kine Klap konal 4. ročník Festivalu fyzikálnych filmov. Festival vznikol na podporu tvorby krátkych študentských filmov s fyzikálnou tematikou. Do troch kategórií, základné školy, stredné školy a krátky film, sa mohli zapojit žiaci základných a stredných škôl so svojimi filmami. Témy filmov boli rôzne, od svetla, vesmíru, teslovej cievky, zvuku až farieb. Do tohto festivalu sa taktiež zapojila naša žiacka Sofia Komlošová z 2.B s filmom DUALITA. Jej film bol porotou zaradený do výberu premietaných filmov počas spomínaného 4.ročníka Festivalu fyzikálnych filmov .

Finále Jugend debattiert international

Novinka
Čo je nové | 22. jún 2016
< Foto > < video> V dňoch 15.6. - 17.6.2016 sa v Bratislave konalo celoslovenské finále v nemeckej debate. Našu školu výborne reprezentovali Silvia Adamíková a Simona Absolonová z 3.C (DSD-trieda). V rámci 3-dňového programu bola zorganizovaná návšteva výstavy Strach z neznámeho a beseda s utečencom z Afganistanu. Vo svojej rezidencii prijal v predvečer finálového kola účastníkov, učiteľov a organizátorov veľvyslanec SRN Dr. Thomas Götz. Záštitu nad celým projektom prebrala obľúbená rozhlasová a televízna moderátorka Adela Banášová. Debatovalo sa na závažné témy súčasnosti - obmedzenie počtu žiakov na gymnáziách a prijatie kvót utečencov na Slovensku. Do finálovej debaty postúpila Simona Absolonová, ktorá v záverečnom hodnotení obsadila 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

Prezentácia Fachhochschule Wiener Neustadt

Novinka
Čo je nové | 22. jún 2016
< Foto > Triedy 2.C a 3.C (DSD) sa 21.6.2016 zúčastnili prezentácie Fachhochschule Wiener Neustadt. Žiakom bol predstavený model štúdia, možnosti financovania, ubytovania a voľnočasových aktivít. Podľa štatistík hodnotia študenti štúdium na tejto škole veľmi pozitívne a absolventi majú výborné uplatnenie na trhu práce. Predstavitelia FH nás v závere pozvali na návštevu ich školy.

Exkurzia Rakúsko a Nemecko

Novinka
Čo je nové | 29. jún 2016
< Foto > V dňoch 22.6 – 27.6.2016 sa 45 žiakov z 1.D, 3.B,C a D spolu s p.p. Mgr. Hudákovou A. , Mgr. Šolcovou E. a Mgr. Andrášovou T. zúčastnilo exkurzie do Rakúska a Nemecka. V rámci nej sme navštívili množstvo pozoruhodných miest a historických pamiatok. Prvý deň to bolo jazero Mondsee, Hitlerova horská chata Orlie hniezdo a mesto Salzburg s historickým mestským jadrom,zapísaným do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, a rodným domom W.A. Mozarta. Naša cesta ďalej pokračovala do tretieho najväčšieho mesta SRN - metropoly Bavorska Mníchova, kde sme si pozreli historické centrum mesta, rezidenciu, operu a BMW centrum. Mimoriadnym zážitkom bol koncert v kostole sv.Kajetána. V roku 1972 bol Mníchov hostiteľom XX. letných olympijských hier, počas ktorých palestínski teroristi spáchali atentát na izraelských športovcoch. My sme si prezreli dejisko týchto hier - Olympijský park so štadiónom. Na tretí deň sme sa ponorili do histórie a obdivovali prekrásne zámky Ľudovíta II. Bavorského – Neuschwanstein(jeden z najznámejších a najnavštevovanejších turistických cieľov Nemecka s prívlastkom rozprávkový hrad) a Linderhof. Našu exkurziu sme ukončili prehliadkou kúpeľného mesta Bad Ischl , do ktorého rada zavítala rakúska cisárovná Sissi , a plavbou po jazere Wolfgangsee.

3.miesto v celoslovenskej súťaži Essay Competition 2016

Novinka
Čo je nové | 29. jún 2016
< Foto > Essay Competition 2016 je celoslovenská súťaž, kde môžu žiaci slobodne vyjadriť svoj názor na aktuálnu tému Európy. V rámci prichádzajúceho predsedníctva Slovenskej republiky mali žiaci napísať esej k téme „Čo prinesie Slovensku predsedníctvo v Rade EÚ?“ Z našich žiakov sa do súťaže zapojili Martina B. Achimovičová z 3.C, Milan Fedorík a Pavel Kolesár z 3.D. Pavel Kolesár získal v konečnom hodnotení 3. miesto a okrem vecných cien vyhral aj zájazd do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. 28.6.2016 mu bolo v Bratislave odovzdané ocenenie zástupcami pána europoslanca Ivana Štefanca, ktorý prevzal nad touto súťažou záštitu. K oceneniu srdečne blahoželáme!

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (2)august (3)septemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk