Home

Čo je nové

Vyskúšajte si testy zo SJ a Matematiky

Novinka
Čo je nové | 1. máj 2016
Vyskúšajte si prijímačkové testy z matematiky < PDF-M > a slovenského jazyka < PDF-SJ > < PDF-SJ-1 >

Voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov do Rady školy

Novinka
Čo je nové | 2. máj 2016
Dňa 29.4.2016 sa uskutočnili voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach. Na základe výsledkov volieb bola na volebné obdobie rokov 2016 - 2020 zvolená Marianna Hnízdilová s počtom platných hlasov 16.

Pilotný projekt s T-Systems

Novinka
Čo je nové | 3. máj 2016
V tomto školskom roku realizujeme pre žiakov DSD-tried (Sprachdiplom) pilotný projekt T-Systems Slovakia a nášho gymnázia pod názvom JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov. Projekt nadväzuje na tradíciu podpory vzdelávacích programov v T-Systems Slovakia, napĺňa stratégiu dostať jadro vzdelávania z firmy do škôl a univerzít, kam patrí. Po absolvovaní projektu získa absolvent pohľad do moderného pracovného sveta, bude lepšie pripravený pre súčasné požiadavky trhu a zvýši svoju konkurencieschopnosť na trhu práce. Aktívnym používaním nemeckého a anglického jazyka (dokumenty, diskusia, prezentácie v cudzom jazyku) si žiaci zlepšujú svoje jazykové znalosti a ústne komunikačné schopnosti a zároveň je praktikum výbornou prípravou na jazykovú skúšku Sprachdiplom (DSD II, B2/C1).

Pilotný projekt s T-Systems: Pracovné pohovory

Novinka
Čo je nové | 3. máj 2016
< Foto > Po prípravnej fáze žiakov (písanie životopisov a žiadostí o zamestnanie v nemčine) sa žiaci pripravovali na pracovné pohovory v nemčine, ktoré sa uskutočnili 29.4.2016 v priestoroch našej školy. Na škole sme privítali pani Corinnu Grafe spolu s pani Lovackou z T-Systems, ktoré s každým žiakom v príjemnej atmosfére absolvovali autentický pracovný pohovor. Tieto pohovory sa našim žiakom páčili a boli pre nich príležitosťou získať cenné skúsenosti z reálnej praxe.

Projekt: Po stopách nemeckej menšiny

Novinka
Čo je nové | 4. máj 2016
Od apríla do júna 2016 sa v DSD-triedach (Sprachdiplom) bude realizovať projekt Po stopách nemeckej menšiny v Košiciach, Medzeve a okolí Podieľa sa na ňom 35 žiakov II. a III. ročníka, dobrovoľník Bennet Ledwig Mgr. Šolcová Emília, Mgr. Karkošiaková Zlatica a nemecký lektor Michael Oberhaus. Na projektové aktivity a exkurzie je naplánovaných 5 dní. Počas nich budú žiaci pracovať v škole, v Košiciach, Medzeve, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. Projekt je financovaný z prostriedkov ZfA Bonn(Centrálna agentúra pre školy v zahraničí, Spolková republika Nemecko. Cieľom projektu je rozvoj komunikačných kompetencií žiakov a schopnosti vzájomnej spolupráci a zároveň posilnenie tímového ducha. Tento projekt zároveň podporuje vyučovanie nemeckého jazyka a je tiež prípravou na jazykové skúšky DSD.

Sme prví na Slovensku!

Novinka
Čo je nové | 10. máj 2016
< Foto > V dňoch 27.4. - 29.4.2016 sa v Bratislave uskutočnil 38. ročník celoštátnej prehliadky SOČ. V kategórii Pedagogika, psychológia a sociológia nás reprezentoval Milan Fedorik z 3.D s témou Nové prvky výučby - debata (konzultant Mgr. Hudáková Adriana), s ktorou po obhajobe obsadil 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

Jugend debattiert international - východoslovenské finále

Novinka
Čo je nové | 10. máj 2016
< Foto > 5.5.2016 sa na našej škole konala súťaž v debatovaní v nemeckom jazyku medzi školami východného Slovenska. V náročnej súťaži postúpili naše žiačky Simona Absolonová a Silvia Adamíková (obidve z 3.C) do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať v júni v Bratislave. Prípravou na finále bude týždňový intenzívny tréning v SRN v meste Drážďany. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Projekt: Po stopách nemeckej menšiny: Kežmarok

Novinka
Čo je nové | 11. máj 2016
< Foto > Po projektových aktivitách v škole sme sa 9.5.2016 v rámci projektu Spurensuche vybrali na exkurziu do Kežmarku - historického centra regiónu Spiš (Zips). Mesto vzniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva s osadou nemeckých kolonistov. Títo sem prichádzali už od 12.storočia ako vyspelí remeselníci i baníci. A práve stopy, ktoré tu zanechali, nás sem priviedli. Na projekte sme spolupracovali s učiteľmi a žiakmi z kežmarského Gymnázia P.O.Hviezdoslava, ktorí nás v úvode srdečne privítali na pôde ich školy. Potom sme si prezreli budovu Evanjelického lýcea s najväčšou školskou historickou knižnicou v strednej Európe. Okrem iného sme tu obdivovali aj prvotlače z r. 1468 – 1500 a niektoré z titulov germaník z r. 1470 – 1944. Nasledovali prehliadky evanjelických kostolov a po obedňajšej pauze sa naši žiaci spolu so žiakmi kežmarského gymnázia vybrali v skupinách hľadať v meste stopy po nemeckej menšine, ktoré budú neskôr dokumentovať. Za ochotu spolupracovať v projekte a za prípravu žiakov ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Daniele Mihókovej a Mgr.Márii Krempaskej (učiteľka NJ) z kežmarského gymnázia. Na exkurzii sa zúčastnili žiaci DSD-tried (2.C a 3.C) a Mgr. Karkošiaková Z., Mgr. Šolcová E., PhDr.Kobulský J. a nemeckí lektori Bennet Ledwig a Michael Oberhaus.

Skúšky DSD 1 na STV (Národnostný magazín)

Novinka
Čo je nové | 11. máj 2016
< video > Skúšky DSD 1 na RTVS (Národnostný magazín, archív 11.04.2016)

Výsledky prijímacích skúšok na šk. r. 2016/2017

Novinka
Čo je nové | 13. máj 2016
do Všeobecnej |Informaticko-Nemeckej| Anglickej triedy(pdf). Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční v dňoch 16.5.2016, 17.5.2016 a 18.5.2016 v čase od 15,00 hod. do 17,00 hod. na sekretariáte Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach, prípadne je možné telefonicky dohodnúť náhradný termín na tel. čísle 055/622 19 51. Keďže je na Slovensku v súčasnosti pri prijímaní na stredné školy tzv. dvojkolový systém, t.j. každý žiak si môže podať prihlášku na dve stredné školy, je úplne prirodzený jav, že čiara ktorá oddeľuje prijatých žiakov od neprijatých sa posúva smerom nadol.

Zápis prijatých uchádzačov

Novinka
Čo je nové | 16. máj 2016
Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční v dňoch 16.5.2016, 17.5.2016 a 18.5.2016 v čase od 15,00 hod. do 17,00 hod. na sekretariáte Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach, prípadne je možné telefonicky dohodnúť náhradný termín na tel. čísle 055/622 19 51. Keďže je na Slovensku v súčasnosti pri prijímaní na stredné školy tzv. dvojkolový systém, t.j. každý žiak si môže podať prihlášku na dve stredné školy, je úplne prirodzený jav, že čiara ktorá oddeľuje prijatých žiakov od neprijatých sa posúva smerom nadol.

Máme našu prvú 3D tlačiareň

Novinka
Čo je nové | 17. máj 2016
< Foto > Tlačiareň plánujeme využívať v procese výučby našich žiakov v informatickej triede, ale aj v ostatných triedach. Naším cieľom je predovšetkým pripravovať žiakov v oblasti tvorby 3D modelov s využitím grafických prostredí OpenSCAD, 123D_Design, Blender a pod. Žiaci tak získajú zručnosti pre stále viac v praxi sa uplatňujúcu oblasť 3D modelov a zariadení pracujúcich s využívaním G kódu. K naplneniu nášho cieľa sa nám podarilo vrámci krúžku IKT v spoluporáci so žiakmi 2.B triedy postaviť pod vedením Ing. Jána Poradského, CSc.,Ing. Jozefa Vrabla a Ing. Otomara Pejka našu prvú 3D tlačiareň. Rozhodli sme sa využívať tlačiarne vo forme stavebníc, preto aby žiaci lepšie pochopili princíp fungovania takejto tlačiarne a v budúcnosti si mohli tlačiareň opraviť, postaviť, alebo vylepšiť.

ZR pre 1. - 4. ročník o 17:00 hod. v aule

Novinka
Čo je nové | 19. máj 2016
Dňa 19.5.2016 sa uskutoční ZR pre 1. - 4. ročník o 17:00 hod. v aule a informačný deň od 17:30 hod. do 18:30 hod.

Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy

Novinka
Čo je nové | 24. máj 2016
< pdf > Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach sa uskutočnili dňa 19. 5. 2016. Počet prítomných (podľa prezenčných listín): 160 rodičov z celkového počtu 451 rodičov.

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (2)august (3)septemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk