Home

Čo je nové

Máme 2. miesto v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku !

Novinka
Čo je nové | 8. apríl 2015
Máme 2. miesto v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku ! Dňa 1. apríla 2015 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naša žiačka Sofia Komlóšová z 1.B triedy získala úžasné 2. miesto ! K dosiahnutému mimoriadnemu úspechu jej týmto srdečne blahoželáme a ďakujeme !

Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Novinka
Čo je nové | 17. apríl 2015
Dňa: 16. 4. 2015 Prítomní: podľa Prezenčnej listiny Hostia: Mgr. Šolcová Zasadnutie zahájila p. Homolya, ktorá privítala prítomných na zasadnutí. Mgr. Šolcová – ako vedúca redakčnej rady školského časopisu Študentské slovo - informovala rodičov o práci redakcie, spôsobe prípravy časopisu, realizácii samotnej tlače a hospodárení s výnosom z predaja výtlačkov. Celoškolský výbor schvaľuje:  preplatenie 2-och faktúr za tlač Študentského slova v celkovej výške 186,40 eur  preplatenie nákupu kytíc a kvetov pri príležitosti Dňa učiteľov v celkovej výške 158,05 eur  nákup kytíc pri príležitosti slávnostného ukončenia školského roka v celkovej hodnote 45,- eur  nákup účelovo viazaných poukážok v kníhkupectve PANTA RHEI – 17 x 10,- eur – pre najlepších študentov každej triedy + 3 x 20,- eur – pre 3-och najlepších žiakov 4-tého ročníka – pri príležitosti ukončenia školského roka – spolu v hodnote 230,- eur  príspevok na zakúpenie kvetov na malý a veľký školský dvor v celkovej výške 50,- eur  preplatenie poskytnutia obedov učňom, ktorí pomáhali pri rekonštrukcii telocvične v celkovej hodnote 26,88 eur  Predsedníctvo OZ Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1 odvoláva ku dňu 31. 08. 2015 predsedu OZ p. Ivetu Homolya a podpredsedu a hospodára p. Miriam Rolakovú. Na funkciu predsedu s účinnosťou od 01. 09. 2015 zvolilo predsedníctvo Ing. Evu Moyzesovú a na funkciu podpredsedu a hospodára Ing. Martinu Beliovú. Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 6. 5. 2015 o 16:00 hod. Výbor ZR pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich. Na záver p Homolya poďakovala... viac

Máme 2. miesto v celoštátnom kole Olympiády zo SJL!

Novinka
Čo je nové | 20. apríl 2015
16.-17.4.2015 sa konalo v Bratislave celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Študentka 1.D triedy Petra Jankurová zabojovala a umiestnila sa na vynikajúcom 2. mieste. Ku skvelému umiestneniu jej srdečne blahoželáme!

Študentské slovo má 2. miesto v celoslovenskej súťaži !

Novinka
Čo je nové | 21. apríl 2015
Náš časopis opäť zabodoval v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 2015 a v kategórii stredoškolských časopisov v celkovom poradí získal 2. miesto. Na súťaži sa tento rok zúčastnilo spolu 94 časopisov. Naša finančná príloha tiež zabodovala. Nadácia Slovenskej sporiteľne hodnotila osemnásť stredoškolských časopisov. Tie sa aspoň v jednej zo svojich rubrík venovali finančnému vzdelávaniu. Študentskému slovu bolo udelené 2.miesto. Porota vysoko vyzdvihla prácu autora prílohy Mareka Engeľa, ktorý sa už tradične venuje citlivým otázkam, ktoré so svetom financií neodmysliteľne súvisia. Jeho príspevky sú kritické a študentom otvárajú dvere aj mimo bežných tém bankovníctva obsiahnutých v osnovách. Okrem týchto hlavných cien sme získali aj dve mimoriadne. Prémiu od TV Markíza, jedného z hlavných vyhlasovateľov súťaže Štúrovo pero, a Cenu Vladimíra Maňku, poslanca Európskeho parlamentu – cestu do Bruselu pre jedného člena redakcie. Za prácu a príspevky ďakujeme šéfredaktorke A.Erbyovej 4.C, Z.Kondásovej 4.B, S. Hisirovej 1.C, L. Hoľanovej 3.C, M. Achimovičovej 2.C, S. Horváthovej 3.A, A. Slota 1.D, L. Draveckému 4.B, N. Imrichovej 3.D, S. Vargovej 3.D, S. Mlynskej 3.A, G. Staňovej 3.B, P. Radačovskému 3.C. Za vedenie časopisu ďakujeme Mgr. E. Šolcovej a PaedDr. Z. Frankovičovej (finančná príloha). Redakčnej rade srdečne blahoželáme a ďakujeme za ich úsilie a prácu!

Naši žiaci uspeli v súťaži Hviezdoslavov Kubín!

Novinka
Čo je nové | 23. apríl 2015
22.4.2015 sa na ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach konalo regionálne kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Za našu školu bojovali dvaja žiaci, ktorí sa vrátili s výborným umiestnením: Viktória Veľková (1.A) obsadila 1. miesto v prednese poézie a Adam Dancsák (1.D) 2. miesto v prednese prózy. Srdečne im obom blahoželáme!

Novým predsedom študentskej rady sa stal Leon Harčarik

Novinka
Čo je nové | 27. apríl 2015
V piatok dňa 24.4.2015 sa konali na našej škole voľby predsedu študentskej rady. Volieb sa zúčastnilo 355 žiakov s výsledkom: 1. Leon Harčarik 2.B - 261 hlasov 2. Milan Fedorík 2.D - 87 hlasov 7 hlasovacích lístkov bolo neplatných. Novým predsedom študentskej rady sa stane Leon Harčarik, po skončení funkčného obdobia Filipa Kundisa. Víťazovi blahoželáme!

Finále Slovenskej debatnej ligy 2015

Novinka
Čo je nové | 28. apríl 2015
25.-27.04.2015 v Bratislave sa kvalifikovali 4 tímy šrobárčanov. Do finálovej debaty, ktorá sa konala v Národnej rade Slovenskej republiky sa prebojoval tím ATREB s Jakubom Chihadom (3.B), kde si v napínavej debate zmerali sily s debatérmi z Martina a zaujali tak miesto druhého najlepšieho tímu Slovenskej debatnej ligy. Jakub sa umiestnil aj na 6. priečke medzi najlepšími rečníkmi. Skvelé výkony podal na turnaji aj tím POŠRÁC II. s Martin Richard Rolak (4.C), ktorý sa prebojoval až do semifinále. Turnaja sa zúčastnilo celkom 20 najlepších tímov z celého Slovenska a medzi nich patrí aj tím LaŠrob s Zuzana "Kiku" Kondásová (4.B) a tím ŠROB 1 - Alexandra Pasterňaková (2.D), Kristian Kottfer (2.D) a Milan Fedorik (2.D). Debatéri sa museli na turnaji popasovať s pripravovanou tézou - Vyslanie pozemných ozbrojených síl na boj proti ISIS v Iraku a Sýrii je v našom najlepšom záujme. Okrem nej v základných kolách prebehli argumentačné boje na tézy: "EÚ by mala prijímať migrantov, ktorí nepredstavujú bezpečnostnú hrozbu" a "V správnych radách veľkých firiem by mali byť kvóty na ženy." V štvrťfinále sme sa bavili o tom, či by nevera v manželstve mala byť trestná a v semifinále sme si vypočuli debaty na tézu "Štát by mal trestať šíriteľov konšpiračných teórií." Záznam z finálovej debaty si môžete pozrieť na http://tv.nrsr.sk/NRSRInternet/index.aspx?module=Internet&page=MeetingOther&MeetingID=1445

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (1)augustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk