Home

Čo je nové

Valentínska kvapka krvi 2015

Novinka
Čo je nové | 3. február 2015
< Plagát > Darovali ste už niekedy krv? Ak nie, tak potom je najvyšší čas začať a to práve na tohtoročnej Valentínskej kvapke krvi. Nie je to nič ťažké. Stačí byť zdravý a odhodlaný urobiť niečo aj pre druhých. Valentínsku kvapku krvi, 17.februára 2015, organizujeme prvýkrát v „novom šate“. Odber krvi sa nebude konať v provizórnych priestoroch nášho gymnázia, ale poskytnutým autobusom budú naši darcovia prepravení priamo na špecializované pracovisko: Hematologicko-transfúziologické oddelenie Nemocnice Košice – Šaca, kde v priestoroch na to určených, odborné vybavených a kapacitne vyhovujúcich prebehne odber krvi. Odchod autobusu bude spred školy: 17.2.2015 (t.j. utorok) ráno. Darcovia, hláste sa u pp. Lechovej, najneskôr do 10.2.2015! Krv je jediná nenahraditeľná tekutina a najvzácnejší dar. Jediný dar na svete, ktorý môže zachrániť ľudský život. Mal by vychádzať zo srdca darcu a z jeho vlastného spontánneho rozhodnutia. Nezabúdajme, že jediným zdrojom ľudskej krvi je človek.

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Novinka
Čo je nové | 9. február 2015
9.2.2015 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V kategórii B zvíťazila študentka našej školy Petra Jankurová (1.D), súťažiaca v kategórii A Soňa Vargová (3.D) sa stala úspešnou riešiteľkou. Obom dievčatám srdečne gratulujeme k dosiahnutému úspechu.

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

Novinka
Čo je nové | 11. február 2015
10.2.2015 sa uskutočnilo Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 2A zvíťazila Sofia Komlošová z I.B a postupuje do celoštátneho kola, v kategórii 2C1 získal Roman Kočiš z III.D tretie miesto. Obidvom súťažiacim blahoželáme!

Ďalší víťaz krajského kola!

Novinka
Čo je nové | 12. február 2015
Ďalší víťaz krajského kola! 17.ročníka krajského kola Olympiády ľudských práv sa zúčastnilo 46 súťažiacich z gymnázií a SOŠ Košického kraja. Víťazom sa stal Marek Engeľ zo IV.E triedy, ktorý ako jediný získal plný počet bodov. Tým postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v marci v Modre. Srdečne blahoželáme!

Naše žiačky opäť bodovali!

Novinka
Čo je nové | 12. február 2015
Dňa 11.2.2015 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom boli naše žiačky opäť úspešné. Simona Absolonová z 2.C získala 3. miesto v kategórii 2C a Petronela Flachbartová z 2.C získala 2. miesto v kategórii 2B. K dosiahnutým výsledkom im týmto srdečne blahoželáme.

Rok Ľudovíta Štúra

Novinka
Čo je nové | 16. február 2015
V roku 2015 uplynie 200 rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa Ľudovíta Velislava Štúra, kodifikátora spisovnej slovenčiny, spisovateľa, poslanca uhorského snemu, novinára, učiteľa a nositeľa viacerých ďalších okrídlených prívlastkov.Vláda v tejto súvislosti vyhlásila budúci rok za Rok Ľudovíta Štúra. Prestíž 200. výročiu dodáva aj jeho zaradenie do zoznamu výročí UNESCO na roky 2014 až 2015. Na našej škole si tiež pripomenieme tohto velikána. Predmetová komisia SJ pripravuje niekoľko zaujímavých podujatí a v týchto dňoch vychádza ďalšie číslo Študentského slova, ktoré sa redakčná rada rozhodla venovať práve osobnosti Ľudovíta Štúra.

Ľudovít Štúr

Novinka
Čo je nové | 16. február 2015
< Foto > Ľudovít Štúr sa narodil 28.októbra 1815 v Uhrovci, kde získal aj základné vzdelanie. Študoval na nižšom gymnáziu v Rábe a potom sa zapísal na evanjelické lýceum v Bratislave. Študenti tu v roku 1829 založili Spoločnosť česko-slovenskú, Štúr sa stal jej podpredsedom. Jednou z aktivít Spoločnosti bola vychádzka na Devín 24. apríla 1836, kde si zvolili k svojmu menu druhé, slovanské meno - Štúr si pridal meno Velislav. Neskôr sa ako bývalý žiak s vynikajúcimi znalosťami latinčiny stal námestníkom prof. Palkoviča na lýceu. Dva roky strávil na univerzite v Halle. V roku 1843 sa komplikovala situácia na lýceu a Ľ. Štúr bol pozbavený funkcie zástupcu. Na protest proti jeho odvolaniu odišli niekoľkí študenti z lýcea do Levoče. Zároveň sa vyriešila otázka nastolenia spisovnej slovenčiny. 11.júla 1843sa Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža stretli na Hurbanovej fare v Hlbokom, kde sa dohodli na kodifikácii spisovnej slovenčiny . V roku 1846 vydal Štúr Nárečja Slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí, v ktorom obhajoval nevyhnutnosť nového spisovného jazyka a v tom istom roku vyšlo jeho jazykovedné dielo Nauka reči Slovenskej, obsahujúce základy novej gramatiky. V spisovnej slovenčine vydával Štúr Slovenskje národňje novini s literárnou prílohou Orol tatránski. V roku 1847 vstúpil na pôdu Uhorského snemu ako poslanec za slobodné kráľovské mesto Zvolen, kde obhajoval svoje národné a sociálne postoje. Búrlivé udalosti vo Francúzsku roku 1848 našli svoju odozvu aj v habsburskej monarchii. Boli skoncipované Žiadosti slovenského národa, ktoré načrtli možnosť riešenia slovensko-maďarských vzťahov na základe princípu rovnoprávnosti. Maďarská vláda vydala na Štúra, Hurbana... viac

Naši debatéri

Novinka
Čo je nové | 16. február 2015
Cez víkend 13.-14.02. sa v Michalovciach stretli debatéri, aby si zmerali svoje sily v argumentácii. Debatným šampiónom sa stal Jakub Chihada (3.B), ktorý nielenže je najlepším rečníkom ale aj so svojim tímom získal prvé miesto v poradí tímov. Na 4. mieste sa umiestnil šrobársky tím Alex Pasterňáková (2.D), Milan Fedorik (2.D) a Kristián Kottfer (2.D). Kristián sa ako rečník umiestnil na 7. mieste a Martin Rolak (4.D) zaujal 9. miesto. Pripraviť sa museli na tému: "Vysokí predstavitelia vlády USA by mali byť stíhaní za zločiny proti ľudskosti vykonané pri výsluchu a zadržiavaní osôb podozrivých z terorizmu." Turnajom sa niesli aj argumenty o tom, či by satira urážajúca menšiny mala byť zakázaná alebo či by mali byť lekárske prehliadky v dospelosti povinné.

Kandidáti za predsedu študentskej rady

Novinka
Čo je nové | 17. február 2015
Kandidátmi za predsedu študentskej rady sú Leon Harčarik - 2.B Milan Fedorík - 2.D

Darcovia z našej školy

Novinka
Čo je nové | 19. február 2015
< Foto >..rozprúdili krv vo svojich žilách a podali pomocnú ruku, dňa 17.februára 2015 v peknom počte 21 ochotných darcov. Plány viacerým odhodlaným darcom narušil, žiaľ, chrípkový vírus  Odber krvi prebehol priamo na špecializovanom pracovisku Hematologicko-transfúziologickom oddelení Nemocnice Košice – Šaca, v priestoroch na to určených, za asistencie odborných a láskavých pracovníkov. Svojim citlivým prístupom pomohli prekonať akúkoľvek pochybnosť či prvotnú obavu. Patrí Vám naše úprimné poďakovanie. Valentínska kvapka krvi v sebe spája motív zaľúbencov i dôležitosť darovať krv opakovane. Cieľom celoslovenskej kampane je šíriť myšlienku darcovstva krvi, najmä výchovou k darcovstvu krvi. Ďakujeme všetkým ochotným darcom, najmä prvodarcom za vlastné spontánne rozhodnutie a jedinečný dar, ktorý vychádza zo srdca samotného darcu. Tešíme sa a dovidenia na Študentskej kvapke krvi!

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (1)augustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk