Home

Čo je nové

Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Novinka
Čo je nové | 5. október 2015
< zápisnica > Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Imatrikulačný ples

Novinka
Čo je nové | 9. október 2015
< Foto > V piatok 2.10.2015 sme prijali ďalších prvákov do Cechu šrobárskeho. Krásne oblečené dievčatá a chlapci v oblekoch sa pred šiestou nahrnuli do sály. Po privítaní pánom riaditeľom nasledoval výborný program, na ktorom účinkovali všetci prváci. Tanečnú zábavu dopĺňala aj naša školská kapela pod vedením nemeckého lektora pána Michaela Oberhausa. Všetci sa bavili až do konca a užili si zábavu. Za organizáciu plesu ďakujeme p. zástupkyni RNDr. Grutkovej M., Mgr. Šolcovej E., Mgr. Labunovej J. a študentskej rade pod vedením Mgr. Coroniča M.

Vyhrň si rukáv pre dobrú vec

Novinka
Čo je nové | 14. október 2015
... je slogan tohtoročnej kampane Študentskej kvapky krvi. V Aule nášho Gymnázia sa mobilný odber uskutoční dňa 27.októbra od 8.00 hod. K darovaniu krvi vyzývame najmä prvodarcov, ako aj pravidelných darcov z radov študentov našej školy. Podmienkou je dosiahnutý vek 18 rokov, výborný zdravotný stav, obrovská chuť a nadšenie prísť s vyhrnutým rukávom . Ochotní prvodarcovia a skalní darcovia tejto vzácnej tekutiny nahláste sa u pp. Novotnej – kabinet TSV, do 22.októbra 2015! Tešíme sa na stretnutie s Vami. Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc pripravil 21. ročník Študentskej kvapky krvi, od 19.októbra do 20. novembra 2015.

Prvý tohtoročný regionálny turnaj v debate

Novinka
Čo je nové | 19. október 2015
Prvého tohtoročného regionálneho turnaja debaty sa zúčastnilo spolu 19 debatérov zo Šrobárky. V TOP 5 tímov sa umiestnili až 4 naši spolužiaci. Na druhom mieste skončil tím Jakuba Chihadu (4.B), na štvrtom mieste tím Kristiána Kottfera a Alexandry Pasterňakovej (3.D) a na piatom mieste tím Juraja Mihaľa (3.D). Okrem Jakuba vyhral všetky 4 debaty aj tím v zložení Lívia Jánošíková a Matúš Šuca (1.D). V TOP 10 rečníkov sme mali troch zastúpcov. Tretie miesto si z turnaja odniesol Jakub Chihada (4.B), šieste miesto Alexandra Pasterňaková (3.D) a delené deviate miesto Kristián Kottfer (3.D). Na tomto turnaji sa (nielen) naši debatéri museli popasovať s pripravovanou tézou: "Európska únia by mala prijať všetkých migrantov, ktorí nepredstavujú bezpečnostné riziko." Okrem tejto hlavej tézy si zadebatovali aj na improvizované tézy, a teda: "Štát by nemal dotovať profesionálny šport" a "Riaditelia spoločností, ktoré vedome porušujú ekologické nariadenia, by mali byť trestne stíhaní." Našim debatérom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a vidíme sa s nimi aj na druhom turnaji.

8. Camp Šrobárky* (* s podporou spoločnosti GlobalLogic Slovensko a Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky)

Novinka
Čo je nové | 22. október 2015
< Foto > Štart nového školského roku na Šrobárke sa počas víkendu 12.-14.9. 2015 najintenzívnejšie prejavil v Tatranskom Lieskovci, kde sa uskutočnil 8. ročník sústredenia Camp Šrobárky. Ochotne sa o to pričinili matematici (s p. prof. Spišiakom a olympijskými príkladmi), IT-ťáci (s náším absolventom Jánom Kobezdom a tými najčerstvejšími novinkami zo sveta informačných technológii), fyzici (s p. prof. Šimralovou a plánmi na budúce fyzikálne súťaže), kalamajkoši (v spoločnosti p. prof. Labunovej a mimoriadnej dávky fantázie) a v neposlednom rade naše milé zdravotníčky (so svojim tímovým vodcom p. prof. Lechovou a novými nápadmi, ako nám priblížiť význam prvej pomoci). Progres vo výpočtoch, kalamajkové vízie či organizácia zdravotníckej akcie sú len zlomkom aktivít, ktoré sme počas týchto plodných a zároveň nezabudnuteľných troch dní stihli. Keďže počasie Campu doprialo, nezabudlo sa ani na obhliadku hôr či dokonca celodennú túru na Kôprovský štít. Reportáže o ďalších zážitkoch, ale aj o nezabudnuteľných momentoch z tohtoročného sústredenia Šrobárčanov, ktoré nás, dúfajme, nakopnú do ďalšieho ročníka Campu, ale aj do nastávajúceho školského roka, si nenechajte ujsť v Študentskom slove. Nech žije Camp Šrobárky!

Exkurzia do Bratislavy

Novinka
Čo je nové | 26. október 2015
< Foto > Dňa 23.10.2015 sa výber žiakov z 2. a 3. ročníka spolu s p.p. Mgr.Radaljovou M., Mgr. Šolcovou E., PaedDr.Frankovičovou Z. a Mgr.Labunovou J. zúčastnil literárno-dejepisnej exkurzie do nášho hlavného mesta. V rámci dejepisu sme navštívili unikátnu výstavu Titanic, ktorá je chronologickou rekonštrukciou udalostí okolo tejto lode. Na začiatku prehliadky sme dostali palubný lístok a stali sa z nás pasažieri s konkrétnou identitou osoby, ktorá sa v roku 1912 na legendárnej lodi plavila. V závere sme potom hľadali na nástenke zomretých a preživších meno zo svojho palubného lístka, aby sme zistili, aký osud postihol nášho pasažiera. Priestormi znela hudba zo začiatku 20. storočia a my sme sa ocitli na chodbe legendárneho Titanicu medzi kajutami prvej triedy, ktoré boli symbolom luxusu, zastavili sme sa v kaviarni a putovali až do strojovne, kde sme obdivovali bezpečnostné dvere, ktoré mali v osudnú noc zabrániť vode, aby prenikala do celej lode, a originálne exponáty, z ktorých niektoré prežili potopenie najslávnejšieho parníka. Po dlhšej pauze v obchodnom centre bola ďalším naším programom literatúra - pozreli sme si divadelné predstavenie v Slovenskom národnom divadle od F. Švantera Nevesta hôľ s pohľadom na Slovákov spätým s prírodou, ktorej pôsobením sa ľudské vášne odhalia až na kosť.

Vedecká roadshow

Novinka
Čo je nové | 28. október 2015
< Foto > Dňa 19.10.2015 sa na Technickej univerzite v Košiciach uskutočnila Vedecká roadshow. Čo je to vlastne ,,Vedecká roadshow?" Úlohou tejto aktivity bolo oboznámiť študentov z rôznych stredných škôl s rôznymi odbormi, poukázať na ešte neznáme skutočnosti, ktoré môžu každému študentovi pomôcť pri rozhodovaní ďalšieho možného štúdia na VŠ, obohatiť svoje vedomosti o informácie podané priamo z úst odborníkov v danom odbore. Študenti našej školy mali možnosť sledovať prednášky z chémie a fyziky. Samozrejme Šrobárčania túžia po čo najväčšom stupni vzdelanosti a tak im bolo umožnené zúčastniť sa aj prednášky z biológie,ktorá bola ukrytá pod názvom ,,Taje biológie" a (neočakávanej) prednášky z elektrotechniky. Bezjpochyby našli sa študenti, ktorí mali záujem aj o biológiu a tak si privstali, aby prednášku stihli. Celá Roadshow sa niesla v zábavnom duchu. Mali sme možnosť vidieť veľa zaujmavých experimentov s ohňom, chem.prvkami...odpovedať na otázky a tak poukázať na našu inteligenciu :-D . Každý jeden z nás si mohol vyskúšať používanie piepety a podobných vecí. Aktívni študenti si so sebou odniesli okrem množstva nových informácii aj zaujímave ceny (odmeny). Okrem toho sme si odniesli aj ,ktoré nám pomôžu dostať sa na TUKE. Aby toho nebolo málo, v závere tohto skvelého podujatia bola pripravená prednáška z ,,Robotiky", kde si všetci mohli vyskúšať ovládať robota pomocou Smartphonu,kopať penalty a podobne. Veľkým prínosom nielen pre Šrobárčanov bolo počúvať slová pána profesora Šafařika, ktorý pracuje priamo v Cerne.

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (1)augustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk