Home

Čo je nové

Seminár Oxford University Press

Novinka
Čo je nové | 2. október 2014
Dňa 1.októbra 2014 sa na našej škole konal krajský metodický seminár Oxford University Press pre učiteľov ANJ na SŠ spojený s ukážkovou hodinou, ktorú viedol teacher trainer Edmund Dudley z V.Británie. 12 odvážnych žiakov II.D triedy podalo na danej hodine pred vyše 40 učiteľmi ANJ excelentný výkon.

91. ročník MMM

Novinka
Čo je nové | 6. október 2014
< Foto > Opäť raz naša škola pomáhala pri organizácii MMM, tentokrát na 91. ročníku. Tak, ako každý rok, žiaci našej školy pomáhali na osviežovacej a na občerstvovacej stanici , ktorých činnosť viedli pani profesorky Mgr. Dana Bugorčíková a RNDr. Zuzana Novotná. Na stanovištiach neúnavne pomáhali nasledovní žiaci, ktorým veľmi pekne ďakujeme za pomoc a ochotu. -na osviežovacej stanici: II.D Barbora Nováková II.D Kristián Kottfer II.D Juraj Hajduček II.D Michal Hirko II.D Pavel Kolesár II.D Michal Hirko II.D Barbora Gumanová II.D Milan Fedorik -na občerstvovacej stanici: I.D Anton Schriffel I.D Martin Bomba I.D Klaudia Müllerová I.D Žaneta Fabriciová I.B Emma Knoteková I.B Dávid Habina I.B Tomáš Šoltés I.C Alexandra Gombošová II.A Rasťo Fronko II.A Alexandra Grácová II.A Ivana Syrovátková II.A Bianka Vargová II.A Diana Vaňová II.A Dominika Briľáková II.A Laura Harbuľáková II.A Alexander Šáriczki II.C Denisa Randušková II.C Sabina Dragošková IV.E Zuzana Labancová 4.E IV.E Zuzana Leitnerová 4.E -

Naši žiaci Na Komíne v T-Systems :)

Novinka
Čo je nové | 6. október 2014
< Foto > Na Komín Cez víkend naši žiaci z 1.B Miro Bugorčík a Juraj Slivka pomáhali na súťaži v lezení robotov pri prezentáciách v stánku FLL a našich robotov v interiérii Cassovaru T-Systems. Cieľom súťaže bolo navrhnúť a zostrojiť robota schopného vyliezť na komín (komínový rebrík) v areáli CASSOVAR BUSIESS CENTER NA Žriedlovej 13 v Košiciach.

Literárna exkurzia na Orave

Novinka
Čo je nové | 8. október 2014
< Foto > V dňoch 22.9.-24.9.2014 navštívili naši žiaci (výber 3.C, 3.D, 3.B, 2.C, 4.A) v rámci projektu ESF SAPERE AUDE jeden z najkrajších kútov Slovenska – Oravu. Cieľom literárnej exkurzie bolo zoznámiť sa so životom a tvorbou významných predstaviteľov slovenského realizmu a medzivojnovej literatúry. Prvá zastávka bola v Jasenovej, rodisku Martina Kukučína, autora známych poviedok Rysavá jalovica, Neprebudený, Keď báčik z Chochoľova umrie či románu z jeho pôsobenia na ostrove Brač v Juhoslávii Dom v stráni. Na modro namaľovaná chalupa, nízke dvere, pôvodný nábytok a k tomu pútavé rozprávanie v nás zanechali svoj dojem. V tesnom susedstve objektu, v blízkom parku, je osadená socha spisovateľa v nadživotnej veľkosti od akademického sochára Jána Kulicha. Druhou zastávkou bol Vyšný Kubín, kde si pozreli pamätnú izbu a tabuľu na mieste, kde voľakedy stál dom jedného z najväčších básnikov slovenskej literatúry Pavla Országha - Hviezdoslava. V Dolnom Kubíne sme navštívili múzeum tohto velikána. Ďalej sme pokračovali až k budove hájovne pod Babou horou, kde je nainštalovaná literárna expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy. Expozícia predstavuje prostredie, v ktorom básnik čerpal inšpirácie a taktiež približuje dielo od jeho vzniku, prvého vydania, ako i jeho odraz v iných umeniach - divadelnom, filmovom a výtvarnom. V hájovni, v ktorej sa rodila Hájnikova žena, sa v roku 1904 narodil Milo Urban - výrazná osobnosť novej modernej slovenskej medzivojnovej literatúry, spisovateľ, redaktor a prekladateľ. Druhý deň bol venovaný mestu Martin, ktoré bolo v 19. stor. významným miestom nášho národného a kultúrneho života. Tu sme navštívili Slovenské literárne múzeum SNK v budove Matice slovenskej a Národný... viac

Ekologické účelové cvičenie

Novinka
Čo je nové | 8. október 2014
< Foto > V dňoch 7. - 8.10 sa uskutočnilo ekologické účelové cvičenie na Aničke pre žiakov prvého a druhého ročníka. Žiakom predviedli profesionálnu prvú pomoc záchranári z Košickej záchrannej služby, naučili sa pracovať s buzolou a zahriali sa na športovom stanovišti. Dúfame, že sa počas týchto dní všetci niečo nové naučili.

Šrobárka na workshope Ligy proti rakovine

Novinka
Čo je nové | 14. október 2014
< Foto >V dňoch 10-12.10.2014 sa študentky biologického krúžku aj s onkologickým zameraním Alexandra Grácová (2.A) a Ivana Syrovátková (2.A) s RNDr. Ľubomírou Cimbalovou zúčastnili na workshope Ligy proti rakovine v Starom Smokovci. Na tomto stretnutí informovali Ligu proti rakovine o svojich skúsenostiach, činnosti a aktivitách. Pripomenuli si blížiace sa 25. výročie založenia Ligy proti rakovine. Zúčastnili sa viacerých odborných prednášok a robili outdoorové aktivity. Workshop bol pre nich veľmi zaujímavý a obohacujúci. Vďaka nemu budú môcť získané informácie šíriť nielen medzi svojich spolužiakov, ale určite aj medzi široké okolie a to nielen v škole.

Študentská kvapka krvi 2014

Novinka
Čo je nové | 14. október 2014
< Plagát > „Sú tuNIAKY MOJI ľudia?“ je heslo jubilejného 20. ročníka kampane Slovenského Červeného kríža, ktorej cieľom je oslovovanie darcov krvi na Slovensku. Tohtoročná Študentská kvapka krvi sa verejnosti prihovára rečou mladých ľudí a slovnou hračkou – sú tu nejakí moji ľudia - Nebuď tuniak a daruj krv! - keďže primárne je kampaň zameraná na získavanie prvodarcov, medzi ktorými sú najmä ľudia v mladšom veku. Už tradične sa s kampaňou spájajú mobilné odbery krvi. Krv môžete darovať aj na našom gymnáziu 21.októbra (utorok) 2014 od 8.00 hod. v Aule školy. Darcovia prihláste sa prosím čo najskôr u p.p. Lechovej, kde získate aj všetky potrebné informácie. Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko-transfúznymi oddeleniami (HTO) nemocníc . Študentská kvapka krvi má celoslovenskú pôsobnosť a už 20-ročnú tradíciu. Práve preto sa Slovenský Červený kríž rozhodol zapísať názov „Študentská kvapka krvi" do registra ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR. Šrobárčania - sú moji ľudia, za čo im vopred srdečne ďakujem.

DEŇ JABĹK na Šrobárke

Novinka
Čo je nové | 17. október 2014
< Foto > BDEŇ JABĹK na Šrobárke Biologický krúžok a mladí Šrobárčania sa vo štvrtok 16.10.2014 pod vedením RNDr. Ľ. Cimbalovej v spolupráci s RNDr. M. Prokaiovou a vedúcou jedálne pani Slezákovou zapojili do 2 akcií na našej škole, ktoré sa konali pri príležitosti Dňa jabĺk v rámci Týždňa boja proti rakovine. Akcie boli zamerané na prevenciu proti vzniku onkologických ochorení a na zdravé stravovanie nielen na našej škole. Najskôr nás študenti počas veľkej prestávky pohostili vlastnoručne napečenými, voňavými a hlavne zdravými jablkovými koláčmi v aule nášho gymnázia. Študenti si okrem ochutnávky koláčikov mohli od pekárov odniesť aj recepty a dobré rady, ako sa s pečením popasovať. Okrem koláčového dopoludnia si naši študenti a celý pedagogický zbor vychutnali výborný obed pod dohľadom pozvaného šéfkuchára v školskej jedálni. Naše šikovné jabĺčkové dievčatá ich pri obede obdarovali krásnymi jabĺčkami a letáčikmi, v ktorých našli informácie, aké má jabĺčko úžasné liečivé účinky. Tieto akcie mali obrovský úspech a veríme, že budúci rok bude ešte lepší. Tešíme sa na ďalšie nové recepty a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa dnes zapojili patrí veľká vďaka. Zdravie je to to najcennejšie, čo všetci máme. Ak Vás zaujíma téma „JABLKO“ určite stojí za pozretie táto stránka: http://emarketer.raabe.co/display.php?M=631849&C=6e74406931e7bdd5ddb6e3aa7492ca3b&S=3654&L=386&N=3466

Máme 1. miesto!

Novinka
Čo je nové | 20. október 2014
Najlepším tímom na 1. východoslovenskom debatnom turnaji, ktorý sa uskutočnil tento víkend (17. -18.10.) na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, bol tím Martina ROLAKA (4.C), druhé miesto si odniesol tím Zuzany KONDÁSOVEJ (4.B). V poradí rečníkov sa na treťom mieste umiestnili Zuzana KONDÁSOVÁ (4.B) a Jakub CHIHADA (3.B). Celého turnaja sa zúčastnilo až 18 členov nášho debatného klubu. Pripraviť sa museli na tézu - štát by mal zavádzať ekologické opatrenia aj na úkor zadĺženia krajiny. V prvom kole debatéri museli argumentovať, či by mali študenti medzi strednou a vysokou školou mať rok určený na stáže a cestovanie. V sobotu zas museli obhajovať zavedenie povinnej účasti vo voľbách.

Na Šrobárke sú MOJI ľudia

Novinka
Čo je nové | 23. október 2014
< Foto > Cieľ jubilejného 20.ročníka kampane Slovenského Červeného kríža bol splnený! Tohtoročná Študentská kvapka krvi na našej škole, ktorá prebehla 21.októbra 2014, oslovila spolu 35 darcov krvi a z tohto úžasných 33 prvodarcov! Neváhali a prišli ponúknuť kúsok seba na záchranu ľudského života. Mobilný odber nám po prvýkrát zorganizovali z HTO Nemocnice Košice Šaca. Za úspešný a dynamický priebeh im patrí naše poďakovanie. Vďaka patrí aj p.Slezákovej za chutné občerstvenie, ako aj organizátorom - Krúžku prvej pomoci pod vedením p.p.Lechovej a veľmi ochotným spoluorganizátorom: N.Bavoľárovej 4.B, L. Semanovej a J. Bibenovi 4.C. Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko-transfúznymi oddeleniami (HTO) nemocníc . Študentská kvapka krvi má celoslovenskú pôsobnosť a už 20-ročnú tradíciu. Práve preto sa Slovenský Červený kríž rozhodol zapísať názov „Študentská kvapka krvi" do registra ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR. Šrobárčania - sú moji ľudia, za čo im úprimne ĎAKUJEM.

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (1)augustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk