Home

Čo je nové

Krajské kolo Biologickej olympiády 2012/2013 na Šrobárke

Novinka
Čo je nové | 4. apríl 2013
< Foto > V dňoch 12.-13.2.2013 sa na našej škole konalo krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii A a B. Výsledky z tejto súťaže sú zverejnené na RCM Košice: < kategória A > < kategória B >

Šrobárčania získali ďalšie víťazstvo v Krajskom kole olympiády.

Novinka
Čo je nové | 8. apríl 2013
Dňa 4.4.2013 sa konalo Krajské kolo 5.ročníka Dejepisnej olympiády, na ktorom sme sa prvýkrát zúčastnili . Študent I.B triedy Ondrej Spišák (konzultant PhDr.Ľ.Szedláková) vyhral 1.miesto v kategórii B, vďaka vynikajúcim vedomostiam a kvalitnej historickej práci, venovanej pôsobeniu spolku Svojina v Košiciach. Tento úspech teší o to viac, že ide o nášho prváka, ktorému aj touto cestou chceme zablahoželať a zaželať veľa úspechov v ďalšom kole.

Máme víťaza Krajského kola kola OĽP

Novinka
Čo je nové | 12. apríl 2013
Marek Engeľ (pod vedením PhDr. Jána Kobulského) sa stal víťazom Krajského kola kola Olympiády ľudských práv.

Máme 2. miesto na celoštátnom kole OĽP

Novinka
Čo je nové | 12. apríl 2013
Marek Engeľ (pod vedením PhDr. Jána Kobulského) obsadil 2. miesto na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv.

Európske hlavné mesto KALAMAJOK

Novinka
Čo je nové | 17. apríl 2013
< Zajtrajšie noviny >Škola nápadov, vtipov, tvorivosti. Aj takéto je Gymnázium na Šrobárovej ulici v Košiciach. Už 40 rokov organizujú študenti, učitelia a absolventi kultúrno-spoločenské podujatie Kalamajky. Úctyhodný 40. ročník Kalamajok sa uskutoční 26. apríla o 18:00 hod. v areáli gymnázia. Tentoraz s podtitulom ŠROBÁRKA 2013 – Európske hlavné mesto Kalamajok. Študentská estráda alebo prehliadka pripravených recesistických, tanečných, hudobných a iných vystúpení vytvára príležitosť nielen na nápadité vystúpenia, ale aj na stretnutie ľudí, ktorých spája jedna spoločná vec – Šrobárka. Po skončení vystúpení sa o 19:30 hod. na školskom dvore uskutoční open-air party s diskotékou, ktorá potrvá do 22.00 hod. Skvelá príležitosť na reunion, milí Košičania! Redakcia

Kritériá Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2013-2014

Novinka
Čo je nové | 20. apríl 2013
< Kritériá > Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2013-2014http://rozne.srobarka.sk/zast/doc/2013kriteriaps.pdf

Deň narcisov 2013 a naši Šrobárčania až 3 484,38 €

Novinka
Čo je nové | 23. apríl 2013
< Foto > < Ďakovný list > < Poďakovanie > Naši študenti pod vedením RNDr. Ľubomíry Cimbalovej sa dňa 12. apríla 2013 zapojili aktívne ako dobrovoľníci Ligy proti rakovine do finančnej zbierky Deň narcisov 2013. Z celkovej sumy 57 838,95 € vyzbieranej v Košiciach sa im podarilo aj napriek daždivému počasiu vyzbierať až 3 484,38 €, za čo im patrí veľká vďaka.

Jedinecna moznost ziskat stipendium na skole svetovej urovne!

Novinka
Čo je nové | 29. apríl 2013
< celý článok > Naša nezisková organizácia LEAF ponúka prvý krát študentom gymnázií a stredných škôl zo Slovenska jedinečnú možnosť získať štipendium na letný vzdelávací program Global Scholars Program (GSP) na medzinárodne uznávanej strednej škole svetovej kvality - African Leadership Academy (ALA) v Juhoafrickej republike. GSP sa uskutoční v dvoch termínoch, prvý od 2. do 22. júla 2013, druhý od 22. júla do 9. augusta 2013.

10. medzinárodné stretnutie v rámci projektu Comenius

Novinka
Čo je nové | 30. apríl 2013
< Foto > V dňoch 22.4.2013 – 26.4.2013 sa v Košiciach uskutočnilo posledné projektové stretnutie partnerov z Nemecka, Maďarska a Slovenska. Počasie nám prialo a tak sme hosťom ukázali naše krásne centrum s mnohými pamätihodnosťami. V programe nechýbala návšteva koncertu, opery a botanickej záhrady. Súčasťou stretnutia bol nácvik programu na záverečnú akadémiu. V posledný deň ku nám zavítal celý pedagogický kolektív z gymnázia v maďarskom Hajdúböszörmény. Po prehliadke mesta si prišli pozrieť aj našu školu a živo sa zaujímali o náš školský systém. Za spoluprácu počas celého týždňa ďakujem Mgr. Šolcovej E., Mgr. Halászovej D., Sarah Neumann, Mgr. Lyócsovej H., Mgr. Bugorčíkovej D., PaedDr. Frankovičovej Z. Za propagáciu projektu pred aulou ďakujeme Mgr. Karkošiakovej.

Záverečná prezentácia projektu Comenius

Novinka
Čo je nové | 30. apríl 2013
< Foto > Náš dvojročný spoločný projekt Comenius sme dňa 25.4.2013 úspešne ukončili záverečnou slávnostnou prezentáciou všetkých troch zúčastnených krajín v príjemnom prostredí GES – klubu. V programe, ktorý prispel k zviditeľneniu našich miest, sme dramaturgicky prepojili klasické hudobné diela s autentickým folklórom a modernou tvorbou a tým sme spojili minulosť so súčasnosťou. Nemecké mesto Arnstadt, v ktorom žil a tvoril jeden z najvýznamnejších barokových skladateľov J. S. Bach, reprezentovala práve hudba tohto velikána. Atmosféru baroka nám sprítomnili originálne kostýmy na scéne. Osviežením programu bola vokálna interpretácia folklóru z maďarskej pusty. Do súčasnosti nás preniesla scénická choreografia na súčasnú slovenskú hudbu a moderná improvizácia na fragment diela Zoolok. Počas programu boli s fotografiami z projektových stretnutí. Slávnostnú atmosféru podčiarkli jazzové improvizácie. Finále vyvrcholilo spoločným valčíkom z baletu Mascarade. Za dramaturgiu, scénar a réžiu ďakujeme Mgr. Dane Halászovej, za technickú spoluprácu Ing. Jozefovi Vráblovi a za produkciu Mgr. Emílii Šolcovej. Ďakujeme všetkým študentom, ktorí svojimi umeleckými výkonmi prispeli k úspešnej realizácii programu: Göbl Viliam (4.A), Maďar Matej (4.B), Adriana Štofová (4.A) – hudobný doprovod, Simona Mlynská (1.A), Richard Straka (1.A), Rasťo Sabol (1.B) – tanečné LOGO, Emma Grajcárová (3.C), Ivana Horinková (4.E) - tanec Leť tmou, Simona Antlová (1.C), Jana Jadlošová (1.C), Hrabkovská Eva (1.C) - vlajkonosičky, Michal Kostecký (4.B), Michaela Sibertová (4.B) – film LOGO, Michal Kuc (3.D) – Foto, Dominik Bari (3.E) – filmový záznam.

Študentské slovo má 2. miesto!

Novinka
Čo je nové | 30. apríl 2013
< Foto > V dňoch 26. - 27. apríla 2013 sa v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene konalo vyhodnotenie 18.ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2012, ktorá je vo svojom segmente najprestížnejšou súťažou na Slovensku. Tento rok sa súťaže stredoškolských časopisov zúčastnilo spolu 84 časopisov, čo je to štvrtý najvyšší počet v histórii súťaže. Náš časopis Študentské slovo opäť zabodoval a v absolútnom poradí hlavných cien získal 2. miesto. Porotou bola vyzdvihnutá vysoká úroveň a aktuálnosť článkov a grafiky. Zapojili sme sa aj do súťaže, ktorú organizuje NADÁCIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE. Táto už tretí rok v rámci súťaže Štúrovo pero odmeňuje stredoškolské časopisy, ktoré sa aspoň v jednej rubrike venovali oblasti finančného vzdelávania. Do ekonomickej súťaže sa zapojilo 18 stredoškolských časopisov. Porota v zložení ekonómov a PR zástupcov Slovenskej sporiteľne hodnotila témy, štýl a formu spracovania článkov. Naša finančná rubrika získala 2. miesto za perfektné spracovanie témy o eurovale, ktorej predchádzal článok s opisom historických súvislostí od vzniku Európskej únie, spoločnej menovej únie, vstupu Slovenska do EÚ a menovej únie. Našu redakčnú radu zastupovali Zuzana Kondásová (2.B) a Alexandra Erbyová (2.C). Počas 2 dní si mali možnosť vymeniť skúsenosti s redaktormi iných študentských časopisov. Súčasťou vyhodnotenia boli aj tlačové besedy a diskusie s významným hosťom z politického života Slovenska a úspešnými žurnalistami. Tento rok medzi účastníkov Štúrovho pera zavítal aj premiér Robert Fico. Celej redakčnej rade pod vedením Mgr. Šolcovej E. a PaedDr. Frankovičovej Z. blahoželáme a do... viac

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (1)augustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk