Home

Čo je nové

TalentGuide – Mentoring pre stredoškolákov

Novinka
Čo je nové | 7. november 2013
< Plagát >ADovoľujeme si Vás osloviť s bezplatnou príležitosťou na rozvoj pre Vašich najtalentovanejších študentov. Nezisková organizácia LEAF pripravuje k spusteniu v januári 2014 pilotný ročník výberového mentoringového programu TalentGuide (www.talentguide.sk) pre najtalentovanejších študentov gymnázií a stredných škôl zo Slovenska. Veríme, že veľa mladých ľudí na Slovensku má osobnostné predpoklady a nadšenie sa rozvíjať, ale nie vždy má dostatok informácií o možnostiach rozvoja. TalentGuide sa na túto výzvu zameriava a má ambíciu prepájať stredoškolákov s vysokoškolákmi a mladými profesionálmi s cieľom bezplatne poskytovať individuálny mentoring talentovaným stredoškolákom. Veríme, že TalentGuide môže pomôcť mnohým stredoškolákom pri hľadaní svojej cesty, a preto Vás prosíme o sprostredkovanie nasledovných informácií Vašim študentom a ich rodičom. Čo je obsahom TalentGuide Od Januára 2014 budú vybraným študentom počas šiestich mesiacov k dispozícii mentori, na 2-3 hodiny mesačne. Sú to ľudia, ktorí sa úspešne presadzujú vo svojom obore a môžu byť vzorom pre ostatných. Jedná sa napríklad o študentov a absolventov vysokých škôl v zahraničí (napr. Univerzita Cambridge, Oxford, St. Andrews, King’s College v Londýne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Stockholm School of Economics či Colby College), mladých ľudí z rôznych oblastí (medicína, ekonómia, právo, business, psychológia či informatika) a z rôznych lokalít (Slovensko, UK, Belgicko). Reagujúc na pozitívnu odozvu z našich doterajších rozvojových programov, mentori študentom pomôžu v nasledujúcich oblastiach: • Inšpirácia - Čo všetko môžu v živote dosiahnuť? • Uplatnenie,... viac

Voľby na predsedu žiackej školskej rady

Novinka
Čo je nové | 18. november 2013
< Kundis >< Semanova >< Ristvejova > < Sivá > Dňa 21.11.2013 sa počas 3. vyučovacej hodiny uskutočnia voľby na predsedu žiackej školskej rady. Tu si môžete pozrieť kandidátov a ich kampane.

Videli ste už niekedy debatu?

Novinka
Čo je nové | 21. november 2013
Videli ste už niekedy debatu? Ak odpovedáte záporne, neprepásnite túto skvelú šancu a príďte sa pozrieť na to, ako prebieha také debatné podujatie, už 6. a 7. decembra na našej škole. Môžete sa tešiť na debatérov z celého východného Slovenka a debaty v ich podaní na pripravovanú tézu: Ruská federácia by nemala mať právo organizovať zimné olympijské hry 2014 z dôvodu porušovania práv LGBTQ osôb. Taktiež máte jedinečnú možnosť vidieť tímy debatovať o témach na ktoré budú mať len hodinu prípravného času. Budete sa môcť zúčastniť aj otvorenej diskusie o právach LGBTQ menšiny. Študenti Šrobárky majú jedinečnú možnosť zúčastniť sa podujatia ako pozorovatelia bez registračného poplatku (bez stravy a ubytovania). Oficiálna pozvánka: http://sda.sk/pozvanky/2-vychodoslovensky-regionalny-turnaj-1 Event na Facebooku: https://www.facebook.com/events/646685308707765/

Šrobárka v Slovenskom rozhlase

Novinka
Čo je nové | 25. november 2013
< Viac > 13. novembra 2013 sa študenti nášho gymnáziá s RNDr. Ľ. Cimbalovou zúčastnili Dňa otvorených dverí Slovenskej akadémie vied. Počas návštevy na Parazitologickom ústave poskytli na základe veľmi dobrej dlhoročnej spolupráce s týmto ústavom aj rozhovor Slovenskému rozhlasu.http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=5138

Výsledky iBOBOR v školskom roku 2013/2014

Novinka
Čo je nové | 25. november 2013
< Výsledky > Naša žiačka Lenka Mareková, 4.A získala plný počet bodov a tak sa umiestnila na prvom mieste informatickej súťaže iBOBOR.

Nový predseda študentskej rady

Novinka
Čo je nové | 25. november 2013
Dňa 21.11.2013 si žiaci volili predsedu študentskej rady a zároveň svojho zástupcu v Rade školy. Kandidovali: 1. Filip Kundis z 3.A 2. Lucia Semanová z 3.B 3. Soňa Sivá z 3.C 4. Michaela Ristvejová z 3.D Výsledky volieb: 1. Filip Kundis – 204 hlasov 2. Soňa Sivá – 128 hlasov 3. Michaela Ristvejová – 41 hlasov 4. Lucia Semanová – 39 hlasov Volieb sa zúčastnilo – 435 študentov z toho bolo 23 hlasov neplatných Víťazovi srdečne blahoželáme.

Šrobárčania pomáhajú košickým psíkom v útulku

Novinka
Čo je nové | 27. november 2013
V sobotu 16.11.2013 sa študenti biologického krúžku pod vedením RNDr. Ľ. Cimbalovej zúčastnili akcie v útulku psov v Haniske. Okrem zbierky, ktorú urobili a doniesli pre košických psíkov, sa im venovali počas celého popoludnia. Podarilo sa nám jedno šteniatko vziať do dočasnej opatery a veríme, že nie je posledné. Akcia sa stretla s veľkým úspechov a určite v nej budeme pokračovať.

Študentská kvapka krvi 2013

Novinka
Čo je nové | 27. november 2013
Skutočne, 12.novembra 2013 Šrobárčania, „Ktorí nerobili nič“, darovali svoju vzácnu tekutinu KRV. V rámci Študentskej kvapky krvi 2013 bolo 25 úspešných dobrovoľných darcov. Je to menší počet, ako sme zvyknutí, pretože medzičasom boli viacerí spolužiaci na mimoriadnom darovaní krvi. Ďakujeme všetkým, najmä prvodarcom, ale samozrejme pravidelným darcom za ich ľudský prístup a odvahu ponúknuť svoju krv na záchranu ľudského života. Ďakujeme p.Slezákovej za poskytnuté občerstvenia, a organizátorom - Krúžku prvej pomoci pod vedením p.p. Lechovej. Cieľom Študentskej kvapky krvi, ktorú spoluorganizuje SČK, je osloviť a motivovať mladých ľudí, aby sa stali bezpríspevkovými darcami krvi a šírili humánnosť a úžasnú myšlienku darcovstva. Dovidenia na Valentínskej kvapke!

Súťaž v programovaní robotov - First Lego league

Novinka
Čo je nové | 27. november 2013
< Video > Dňa 15.11.2013 sa v Košiciach na Technickej univerzite konala súťaž v programovaní robotov. Naše družstvo Šrobsters sa v kategórii ROBOTGAME umiestnilo na 4.mieste. Na túto súťaž pripravovali žiakov Ing. Poradský, Ing. Pejko, Ing. Vrabel

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (1)augustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk