Home

Čo je nové

Odovzdávanie Sprachdiplomu

Novinka
Čo je nové | 6. jún 2012
< Video > < Foto > Dňa 31.05.2012 prevzali žiaci DSD- škôl s pôsobnosťou na východnom Slovensku z rúk veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Dr. Axela Hartmanna Nemecký jazykový diplom (SPRACHDIPLOM). Slávnostného odovzdávania sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorí vo všetkých častiach skúšky dosiahli vysokú vedomostnú úroveň B2 alebo C1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Štyria z nich boli ocenení aj knižným darom za vynikajúce výsledky. Odborná poradkyňa Centrály pre zahraničné školstvo (ZfA), pani Gudrun Telge a pán veľvyslanec ocenili vo svojich príhovoroch výborné výsledky žiačok a žiakov. S jazykovým diplomom DSD sa teraz môžu uchádzať o študijné miesta na nemeckých vysokých školách bez toho, aby museli absolvovať prijímacie skúšky. Navyše získali s diplomom šancu budovania kariéry v budúcnosti v niektorej z nemeckých firem, ktoré sídlia na Slovensku. Táto jedinečná udalosť sa uskutočnila v Kultúrno- vzdelávacom centre ŠVK na Pribinovej ul.č.1 v Košiciach. Sprievodný hudobný program sa postaral o príjemnú atmosféru a dobrú náladu.

Košický parlament mladých

Novinka
Čo je nové | 11. jún 2012
V dňoch 7.a 8.6.2012 sa žiaci našej školy A. Lukáčik,3.B, J. Labanský,3.D, K.Kiššová,3.F, I.Bilička,3.A a S.Perdikisová,2.D zúčastnili zasadnutia modelového študentského parlamentu "Košický parlament mladých", kde pracovali a reprezentovali komisie pre veci verejné, týkajúce sa mesta Košíc. Všetci piati "poslanci" získali diplom za aktívnu prácu v komisiách a príspevky na parlamentnom zasadaní, ktoré sa konalo priamo na Magistráte mesta. Môžme byť tak opäť hrdí na úspechy našich debatérov.

Sprachdiplome

Novinka
Čo je nové | 12. jún 2012
< Video > < Foto > Am 31.05.2012 übergab der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Axel Hartmann, den DSD-Schülern der Ostslowakei ihre Sprachdiplome. An der Zeremonie nahmen auch unsere Schüler teil, die in allen Prüfungsteilen ihr Wissen unter Beweis stellen konnten und Kenntnisse auf dem Niveau B2 bzw. C1 des europäischen Referenzrahmens aufwiesen. Vier von ihnen erhielten außerdem als Auszeichnung für exzellente Leistungen ein Buch. Die Fachberaterin der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), Frau Gudrun Telge, sowie der Botschafter würdigten in ihren Reden die hervorragenden Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Mit dem Deutschen Sprachdiplom können die SchülerInnen sich nun an einer deutschen Hochschule bewerben, ohne eine Aufnahmeprüfung absolvieren zu müssen. Darüber hinaus erhöht das Deutsche Sprachdiplom die Chance auf eine zukünftige Laufbahn in einem der zahlreichen deutschen Unternehmen, die in der Slowakei ansässig sind. Diese einzigartige Veranstaltung fand im Goethe-Lesesaal in der Pribinova Straße 1 in Košice statt. Das begleitende musikalische Programm sorgte für eine gute Stimmung und eine angenehme Atmosphäre.

Medzinárodná konferencia v Dubline.

Novinka
Čo je nové | 13. jún 2012
< Foto > Medzinárodná konferencia v Dubline. V spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu ESTABLISH. V dňoch 06.06.2012 - 10.06.2012 sa naše profesorky RNDr. Anna Jurkechová a RNDr. Petra Lechová aktívne zúčastnili na medzinárodnej konferencii učiteľov ESTABLISH/SMEC2012, ktorá sa konala v Dubline, Írsko a prezentovali svoje výsledky Projektu 7. rámcového programu ESTABLISH. Svoje skúsenosti odovzdali formou ústneho príspevku, posterovej prezentácie a zapojili sa do workshopov. Cieľom projektu ESTABLISH je rozšírenie a používanie objaviteľských vyučovacích metód v prírodovednom vzdelávaní študentov (vo veku 12 - 18 rokov) v širokej miere v Európe pomocou vytvoreného originálneho vzdelávacieho prostredia a zapojením všetkých zainteresovaných do realizácie zmien v triede. Viac informácii o projekte ESTABLISH nájdete na webovej stránke: http://www.establish-fp7.eu/

Krajská športová olympiáda stredoškolákov.

Novinka
Čo je nové | 19. jún 2012
Na ňu sa prebojovali naše školské družstvá : bedmintonu dievčat, basketbalu chlapcov a stolného tenisu chlapcov Ako sme obstáli? 1.miesto v bedmintone : dievčenské družstvo školy 3. miesto v basketbale: chlapčenské družstvo školy Zaznamenali sme úspechy aj v plávaní a v atletike 3.m.: 50m znak: Jozef Biben I.C, 3.m.: 50 voľný spôsob Semanová Lucia I.A, 1.m.: štafeta dievčatá 4x50 m voľný spôsob 1.m.: 800 m Viktória Krištovčová 1.A, 2.m.:skok do výšky Ema Grajcárová II.C 3.m.:skok do výšky Ismail Ndiaye III.F, 3.m:400m Tomáš Kapasný III.A, 2.m.: štafeta chlapci 4x100m, 3.m.: štafeta dievčatá 4x100m

Dvadsať fakúlt, ktorých absolventi sú na Profesii najžiadanejší

Novinka
Čo je nové | 21. jún 2012
< www.sme.sk > Za pä rokov najviac klesol záujem o absolventov Stavebnej fakulty STU. BRATISLAVA. V máji bolo pod¾a štatistík Ústredia práce nezamestnaných vyše 22,5 tisíca absolventov. Ich šance na trhu ve¾mi závisia od školy a zamerania štúdia. Najlepšie šance zamestna sa mali vlani vysokoškolskí absolventi, ktorí študovali na Fakulte informatiky a informaèných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Za nimi nasledovali absolventi Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Tretí v poradí z poh¾adu atraktivity pre zamestnávate¾ov boli absolventi Fakulty medzinárodných vzahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vyplýva to z údajov pracovného portálu Profesia.sk. V prvej dvadsiatke najlepších absolventov na trhu práce bolo 11 fakúlt technického zamerania. Najèastejšie, šeskrát, sa medzi úspešnými fakultami objavili fakulty so zameraním na informatiku.

exkurzia Nórsko

Novinka
Čo je nové | 25. jún 2012
< Foto > V dňoch 26.5.2012 – 2.6.2012 sa uskutočnila exkurzia Nórsko OSLO-LILLEHAMER-GEIRANGERFJORDEN - KODAŇ, To že nám tam bolo úžasne pochopíte z nasledujúcich záberov J

Triedny výlet 1.C - Slovenský raj

Novinka
Čo je nové | 25. jún 2012
< Foto > Triedny výlet 1.C - Slovenský raj

Školský výlet - 1.B na Geravách

Novinka
Čo je nové | 28. jún 2012
< Foto > Posledný júnový víkend patril na Šrobárke triednym výletom. Po desiatich mesiacoch úmorného štúdia väčšina Šrobárčanov zatúžila po rajskom oddychu, ktorý našli práve v Slovenskom raji. Nadšení turisti z 1.B triedy si vychutnávali čaro slovenskej prírody priamo na Geravách. Predprázdninový víkend venovali futbalu, volejbalu, jazdeniu na koni, či zdolávaniu turistických chodníkov a rebríkov Zejmarskej rokliny. Posledný večer si spríjemnili chutnou opekačkou. Chvíle plné smiechu, pohody a oddychu boli zaslúžilou bodkou za školským rokom, ktorý sa blíži k svojmu koncu. Čo viac dodať? Hurááá na prázdniny... J

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (2)august (3)septemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk