Home

Čo je nové

Šrobárčania za zdravím :)

Novinka
Čo je nové | 2. apríl 2012
< Foto > V nedeľu 1. apríla 2012 sa naši študenti zúčastnili pod vedením RNDr. Ľ. Cimbalovej jarnej ONKO-KARDIO TURISTIKY. Počasie bolo chladné, ale slnečné a „vytváraním pozitívneho fluida“ sme sa chceli pričiniť, aby sa roztopil posledný sneh. Študenti sa takto chceli vyhnúť aj civilizačným chorobám aktívnym pohybom. Účastníkom bol na záver akcie meraný krvný tlak a pulz i zásoby tuku. Našich študentov pri meraní si môžete pozrieť aj na fotkách, ktoré sme pre Vás pripravili. Na otázky účastníkov odpovedali lekári a sestričky, ktoré sa zúčastnili obľúbeného podujatia. Dúfame, že na najbližšej takejto akcii nás bude omnoho viac a tým posilníme naše šrobárske zdravie. Tešíme sa na Vás na našich ďalších spoločných akciách. :)

Svetový deň povedomia o autizme

Novinka
Čo je nové | 2. apríl 2012
< Video > V súvislosti so snahou upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na problematiku autizmu vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2007 2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme. Celosvetovou kampaňou „Light it Up Blue“ – Rozsvieťme to na modro! sa v tento deň svetové architektonické pamiatky rozsvietia modrým svetlom, aby vyjadrili podporu a solidaritu s ľuďmi s autizmom. AUTIZMUS (diagnóza f84) je prenikavá vývinová porucha charakterizovaná základnou trojicou poškodenia v oblasti komunikácie, sociálnych vzťahov, predstavivosti a vnímania, ktorá výrazne zasahuje celú osobnosť. Pojem autizmus pochádza z gréckeho slova „autos“, čo znamená „sám“. V roku 1943 americký psychiater Leo Kanner po prvýkrát popísal autizmus ako samostatné postihnutie a odlíšil ho od detskej schizofrénie. Obraz postihnutia je dodnes známy ako ranný autizmus alebo Kannerov syndróm a označuje sa ním všeobecne používaný pojem autizmus. V roku 1980 Americká psychiatrická asociácia autizmus oficiálne uznala ako samostatnú diagnostickú kategóriu. Poruchy autistického spektra zahŕňajú detský autizmus, atypický autizmus, Rettov syndróm, detskú dezintegračnú poruchu a Aspergerov syndróm. Štatistiky poukazujú na fakt, že sa s autizmom narodí každé 90-te dieťa. Častejšie, až 4x viac sa vyskytuje u chlapcov. Pri tejto vývinovej poruche sú zmyslové orgány primárne bez defektu, no prijaté informácie postihnutý spracúva defektným spôsobom. Nedostatky v oblasti sociálnych vzťahov a komunikácie stavajú osobu s autizmom do pozície cudzinca, ktorý nerozumie svojmu okoliu a ani okolie nerozumie jemu. Motorické stereotypy, akými sú napríklad trepotanie prstami, mávanie rukami, kolísanie tela, obmedzené a vyhranené... viac

Mladí biológovia zo Šrobárky za vedou

Novinka
Čo je nové | 13. apríl 2012
< Foto > V stredu 3.4.2012 sa naši študenti-biológovia pod vedením RNDr. Ľ. Cimbalovej zúčastnili vedeckej kaviarne s témou „Skôr ako sa narodíme“. Prednášal MVDr. Dušan Fabián, PhD. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV. Dozvedeli sme sa množstvo informácií z najskoršieho vývinu jedinca, prvé dni a „kroky“ embrya v čase od jeho vzniku až po zahniezdenie sa do maternice. Vysvetlil nám čo sa s čerstvo vzniknutým zárodkom a v jeho okolí deje. Oboznámil nás s najvážnejšími nástrahami, ktoré musí embryo prekonať. A taktiež sme sa dozvedeli aj čosi o jeho komunikačnej výbave a mechanizmoch „prvej pomoci“, ktoré mu pomáhajú s nástrahami bojovať. Téma bola veľmi zaujímavá a tak sa rozšírili naše vedomosti aj z tejto oblasti. Z tejto akcie sme pre Vás pripravili aj zopár fotiek nielen s MVDr. D. Fabiánom, PhD., ale aj s RNDr. Jánom Gálikom, CSc. z Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach. Už teraz sa tešíme na ďalšiu vedeckú kaviareň a dúfame, že sa k nám pridáte aj Vy.

Naša Šrobárka - pesnička

Novinka
Čo je nové | 13. apríl 2012
Naša Šrobárka - text Na hudbu Leonarda Cohena, napísal text Mgr. Slavomír Harabin, ktorý ju aj sám interpretoval na akadémii pri 120. výročí založenia školyvideo

MEDZITRIEDNY VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Novinka
Čo je nové | 19. apríl 2012
Medzitriedny Volejbalový Turnaj sa uskutoční 24.4.2012 v utorok o 14:15h. Finále : 15.5. V utorok o 14.15 Víťazný dream team Bude hrať proti Profesorskému-prof(i) tímu Podmienky: • V družstve musí byť aspoň jedno dievča • Za jednu triedu sa môžu zúčastniť aj dve družstvá • Odovzdať súpisky s názvom družstva • Sledovať rozpis zápasov na športovej nástenke súpisky odovzdať do 20.4.p.prof.Bugorčíkovej

120. výročie školy - AKADÉMIA

Novinka
Čo je nové | 19. apríl 2012
< Foto > < foto > Naša Šrobárka oslavuje tento rok krásne 120. výročie. Pri tejto príležitosti sa 30. marca 2012 konala v Dome umenia slávnostná akadémia. Na programe sa okrem našich profesorov a študentov zúčastnili aj mnohí významní hostia, medzi nimi honorárny konzul SRN prof. J. Banský, primátor mesta Košice MUDr. R. Raši, rektor UPJŠ prof. L. Mirossay, rektor TU prof. A. Čižmár, starosta MČ Košice –Sever M. Gaj a zástupcovia VUC a KŠÚ. Nechýbali ani naši úspešní absolventi, ako napríklad slovenský spisovateľ Tomáš Janovic. Svojou prítomnosťou nás poctili bývalí profesori gymnázia, ktorí väčšinu svojho života venovali práve Šrobárčanom. Slávnostný program okrem terajších žiakov obohatili aj úspešní umelci, taktiež bývalí absolventi, mím Štefan Capko, tanečník Peter Vidašič, speváčka Anna Gaja a ďalší. Svojou hudbou nás potešil v spolupráci s Košickým speváckym zborom učiteľov aj orchester Musica Iuvenalis pod taktovkou šéfdirigenta Štátnej opery Košice Igora Dohoviča, nášho absolventa. Šrobárka opäť raz dokázala, že okrem kvalitného vzdelávania žiakov je aj „továrňou na talenty“ a svoju dlhoročnú históriu si vie dôstojne uctiť. Za dramaturgiu, scénar a réžiu ďakujeme Mgr. D. Halászovej, za prípravu a koordináciu slávnostného programu ďakujeme Mgr. M.Šolcovej, Ing. J. Vráblovi a Mgr. M. Coroničovi.

Poď behať 2.5.2012 a pomôžeš tak hendikepovaným deťom - VSE City run!

Novinka
Čo je nové | 25. apríl 2012
< VSE city run >Aj v roku 2012 prinášame do miest východného Slovenska sériu charitatívnych bežeckých podujatí nesúcich názov VSE CITY RUN. Už po piatykrát si budú môcť športoví nadšenci odbehnúť v Košiciach trať dlhú 4km, po roku sa vrátime i do Michaloviec a Spišskej Novej Vsi a premiéru zažije v tomto roku Bardejov, ktorý sa tak stane štvrtým mestom na našej "VSE City Run Tour". Aj v tomto roku prinesieme do peších zón jednotlivých miest množstvo pohybových aktivít, no nie len to. Súčasťou podujatia bude ako každý rok i nonstop beh na bežeckom páse, prostredníctvom ktorého bude vďaka finančnej pomoci generálneho partnera podujatia spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. podporených niekoľko obdarovaných subjektov. Celým dňom nás bude sprevádzať množstvo hudobných koncertov, pódiových vystúpení a novinkou budú v tomto roku pripravované zábavné a kreatívne aktivity pre najmenších. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Máme krásne 2. miesto!

Novinka
Čo je nové | 30. apríl 2012
Eva Butkovičová z III.F získala v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku krásne 2. miesto. Blahoželáme.

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (2)august (3)septemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk