Home

Čo je nové

3. stretnutie v rámci programu Comenius

Novinka
Čo je nové | 1. február 2012
< Foto > < Wir in Europa >V dňoch 22.1.-28.1. 2012 sa žiaci 4.D triedy Stanka Kažimírová, Dominika Knapová, Izabela Vajová a Marcel Sakáč spolu s triednou profesorkou Mgr. Šolcovou E. zúčastnili projektového stretnutia - praktík v rámci programu Comenius v nemeckom meste Arnstadt. Po dlhej a náročnej ceste ich čakal týždeň plný nových zážitkov, kde ich ale neminulo ranné vstávanie, pretože sa každodenne zúčastňovali vyučovania na partnerskom gymnáziu. Súčasťou praktických cvičení boli totiž hospitácie na vyučovacích hodinách a prezentovanie našej krajiny a mesta v nemeckom jazyku na hodinách geografie pre 6. ročník. Prekvapením boli hodiny výtvarnej výchovy, hudby a spievania. Po škole nasledovalo spoznávanie mesta Arnstadt, ktoré má čo turistom ponúknuť. Istú časť svojho života tu prežil slávny nemecký skladateľ J. S. Bach. Zaujímavá bola návšteva hradu Wartburg, kde žila sv. Alžbeta a Martin Luther tu preložil bibliu. Do programu bola zaradená aj prehliadka bývalého koncentračného tábora Buchenwald a výlet do mesta Erfurt, ktoré je hlavným mestom spolkovej krajiny Durínsko. Bol to veľmi namáhavý týždeň, ale plný pekných zážitkov a zaujímavých informácií.

Beseda "S Tebou o Tebe"

Novinka
Čo je nové | 2. február 2012
Aj v tomto roku sa na škole uskutočnila beseda s pani M. Čollákovou pre študentky 1. ročníka na tému "S Tebou o Tebe". Beseda doplnená o pútavú prezentáciu zaktivizovala dievčatá k otázkam o danej problematike. Prednáška opäť zaujala, a preto v tejto osvete budeme pokračovať i naďalej.

Nove logo školy

Novinka
Čo je nové | 6. február 2012
< Logo > V priebehu predošlých dvoch mesiacov sa konala pri príležitosti 120 – tého výročia našej školy súťaž o nové logo. Zo všetkých zúčastnených návrhov, ktoré bojovali o výhru, je 1. miesto udelené Marianovi Hudákovi zo 4.A. Týmto mu srdečne blahoželáme!

Valentínska kvapka krvi 2012 na Šrobárke!

Novinka
Čo je nové | 6. február 2012
< Plagat > < Foto > Aj tento rok organizujeme na Šrobárke Valentínsku kvapku krvi! Odborní pracovníci z Národnej transfúznej stanice prídu priamo do priestorov našej školy vo štvrtok 23. februára 2012. Preto vyzývame dobrovoľných darcov krvi z radov našich študentov, ktorí dosiahli 18 rokov, ale tiež pedagógov a ostatných pracovníkov školy. Úspešní darcovia krvi budú v tento deň z výučby ospravedlnení! Ďakujeme Vám za pomoc a spoluprácu a dúfame, že spoločným úsilím sa nám podarí pomôcť získať dostatok krvi v zdravotníckych zariadeniach. Bližšie podmienky pre darovanie nájdete aj na webovej adrese: www.cervenykriz-ke.sk Táto celoslovenská kampaň je zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí ale aj rodinných príslušníkov. Jej cieľom je šíriť myšlienku darcovstva krvi, najmä výchovou k darcovstvu krvi. Táto náborová kampaň je druhou najväčšou kampaňou, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž (SČK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko- transfuziologickými oddeleniami nemocníc (HTO).

Neviete čo budete robiť cez víkend?

Novinka
Čo je nové | 9. február 2012
< Viac o súťaži > Mám pre vás návrh: ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE "S OPTIMOU DO FORMY" v OC Optima Košice, Food Court 11. a 12. februára 2012 (deň si môžete vybrať)

Lyžiarsky kurz Tatranská Lomnica 13.-18.2.2012

Novinka
Čo je nové | 21. február 2012
< Foto > Žiaci prvých ročníkov úspešne absolvovali lyžiarsky kurz v Tatranskej Lomnici 13.-18.2.2012. Po lyžovačke si mohli vybrať medzi korčuľovaním, Aquacity alebo prechádzkou. Nechýbali zoznamovací večierok, súťaže, karneval a samozrejme preteky. Inštruktormi boli Mgr.Lechová (družstvo Jozef), Mgr.Harabin (Slavos slaves), Mgr.Novotná (Lost), Ing. Vrabel (Tym2), Mgr.Bugorčíková (Black swan).

4. stretnutie v rámci projektu Comenius

Novinka
Čo je nové | 21. február 2012
LINK|http://youtu.be/79xAyyT1ZR0| < Video > < Foto > < Wir in Europa > V dňoch 12.2.2012 až 17.2.2012 sme v Košiciach privítali žiakov a učiteľov z našich partnerských škôl v Maďarsku a v Nemecku. Súčasťou dopoludňajšieho programu boli hospitácie na hodinách NJ a prezentácie o Nemecku a Maďarsku, ktoré odzneli v nemčine. Počas vyučovacích hodín odznelo zo strany našich študentov množstvo zaujímavých otázok, zaujímali sa o mnohé aspekty zo života nemeckých a maďarských žiakov. Poobede sme sa snažili našim hosťom ukázať centrum mesta, navštívili sme Dóm sv. Alžbety, Technické múzeum, Rodošto či Miklušovu väznicu. V programe nechýbala návšteva koncertu v Dome umenia a opery v historickej budove divadla. Košice našich projektových partnerov očarili a veľmi radi sa sem ešte niekedy vrátia.

Prednáška o možnostiach štúdia v Nemecku

Novinka
Čo je nové | 21. február 2012
< Foto > < Video > Dňa 16.2.2012 sa v nemeckej knižnici Goetheho inštitútu v Košiciach uskutočnila pre žiakov 3. a 4. ročníka prednáška o možnostiach štúdia v Nemecku. Organizátorom bol náš nemecký lektor, pán Friedrich Burrichter a prezentáciu pripravila naša praktikantka Natasha Pessel. Svojou prítomnosťou túto akciu poctili veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Dr. Axel Hartmann a odborná poradkyňa Centrály pre zahraničné školstvo, pani Gudrun Telge, ktorí spolu s ďalšími hosťami ochotne odpovedali na zvedavé otázky študentov.

Úspech v basketbale chlapcov

Novinka
Čo je nové | 23. február 2012
< Foto > Na krajských majstrovstvách stredných škôl v basketbale chlapcov v Rožňave sme vybojovali 3.miesto za OŠG Košice a Gymnáziom SNV. Našu školu reprezentovali: Dobrovský, Ecker,Janitor, Kokinda, Krajňák,Kráľovský, Ndiaye, Šimko, Šperling, Vasiľ. Blahoželáme!

1. miesto v Krajskom kole Olympiády anglického jazyka

Novinka
Čo je nové | 23. február 2012
E. Butkovičová z 3.F triedy získala 1. miesto v kategórii 2.B v Krajskom kole Olympiády anglického jazyka a postupuje do celoslovenskej súťaže. Srdečne blahoželáme!

Šrobárčania, vďaka Vám za humánny čin

Novinka
Čo je nové | 23. február 2012
Dňa 23.02.2012 na našom gymnáziu prebiehal mobilný odber krvi v rámci Valentínskej kvapky krvi 2012. Zapojili sa študenti 3. a 4.ročníka (Kapasný, Jokeľ, Pančišin, Barila, Cverňák, Gorel, Labanský, Jancusková, Hetešová, Kokošková, Špánik, Nghiem Thi, Hegedus, Štarková, Kič, Kudlík, Vargová, Gombošová, Birošová, Miklošová, Makajiová, Grofová, Lajčák, Váhovský, Kokinda, Vasiľ, Zolota, Bohač, Horečný, Marková) a učitelia (Vacková, Grešova, Piteľová, Lechová). Vysloviť poďakovanie je to najmenej, čo môžeme všetkým prvodarcom a pravidelným darcom krvi, ktorí si uvedomujú potrebu vzácnej tekutiny zvlášť v zimnom období, kedy má, hlavne pri zvýšenom počte úrazov, život zachraňujúcu cenu. Naše ďakujem patrí aj p.Slezákovej za poskytnutie občerstvenia a organizátorom (Huličová, Šuťáková, Sedláková, Macková,Csizmárová). Bezpríspevkovo odobraná krv patrí k najhodnotnejším darom , ktorý je zvláštny tým, že je darcovi obdarovaný zvyčajne neznámy. Darovanie krvi prináša často darcovi pocit ľudskej spolupatričnosti a preto daruje krv viackrát.

Európsky strom

Novinka
Čo je nové | 24. február 2012
< Foto > Súčasťou projektu Comenius bolo vytvorenie Európskeho stromu, ktorý bol v týchto dňoch realizovaný a vystavený na našej škole. Na kompozícii vidíme univerzum. Jeho súčasťou je planéta Zem, ktorej životodárnu silu dáva Slnko. Korene stromu, ktoré sú symbolom spoločnej minulosti a kontinentálnej spolupatričnosti európskych krajín, rastú v mohutný kmeň. Jeho korunu tvorí mapa Európy so zvýraznenými projektovými krajinami – Slovenskom, Maďarskom a Nemeckom. Koruna stromu predstavuje prítomnosť, v ktorej sú uvedené krajiny súčasťou EÚ. Tú pripomínajú hviezdy v ľavom pláne kompozície. Za návrh Európskeho stromu ďakujeme študentom 2.D triedy – Ivane Lazarčíkovej a Mariánovi Harbuľákovi a za maliarsku realizáciu návrhu Frederikovi Sýkorovi z 2.A a Romane Šoltísovej, Lule Tomiq a Miriame Jožefiovej z 2.E pod vedením p.p. Mgr. A. Ivaneckej.

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (1)augustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk