Home

Čo je nové

Kurz ochrany života a zdravia

Novinka
Čo je nové | 13. september 2011
Oznam pre žiakov 3.ročníka - žiaci 3. ročníka, ktorí absolvujú Kurz ochrany života a zdravia s dennou dochádzkou v Košiciach, budú mať zraz v pondelok 19.9.2011 o 8.30 na štadióne Lokomotívy.

Oznam pre žiakov 3. a 4. ročníka:

Novinka
Čo je nové | 13. september 2011
Aj tohto školského roku sa našu školu obrátili organizátori BIELEJ NOCI v Košiciach. Hľadajú dobrovoľníkov na toto podujatie. Žiak, ktorý chce byť dobrovoľníkom na tomto podujatí, sa môže prihlásiť mailom na adresu: v.illesova@gmail.com, je potrebné uviesť údaje: škola, meno a priezvisko, vek, telefonický kontakt, email. V kancelárii zástupkýň riaditeľa 1 žiak za triedu vyzdvihne tlačivá Súhlas rodiča, ktoré žiaci odovzdajú triednemu profesorovi. Porada s dobrovoľníkmi bude 20.9.2011 o 14:40 v aule.

Oznam pre žiakov:

Novinka
Čo je nové | 16. september 2011
Žiaci, ktorí si objednávali preukazy ISIC a duplikáty v septembri, ich majú na sekretariáte školy.

Co je tu zakodovane :)

Novinka
Čo je nové | 20. september 2011
Sutaz vyhral Martin Krivos zo 4.C. Kto to dokaze precitat? :) Odpovede do kabinetu informatiky. Prvy dostane cokoladu!

Naša škola získala finančný grant projekt Comenius

Novinka
Čo je nové | 22. september 2011
Naša škola bola úspešná a získala finančný grant pre projekt Comenius v rámci Programu pre celoživotné vzdelávanie. Všeobecným cieľom tohto projektu je prispievať k rozvoju Európskeho spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a kvalitnejšími pracovnými miestami, ako aj väčšou sociálnou súdržnosťou pri súčasnom zabezpečení riadnej ochrany životného prostredia pre budúce generácie. Program je zameraný najmä na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Spoločenstva tak, aby sa stali svetovým štandardom kvality. My sme sa zapojili do podprogramu Comenius - multilaterálne školské partnerstvo, ktorého cieľom je posilniť európsku dimenziu najmä vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekt nám umožní spoluprácu so zahraničnými školami na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva dá žiakom možnosť precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k jeho štúdiu. Stredobodom nášho projektu pod názvom Wir in Europa – unsere Wurzeln unser Weg! je sprostredkovanie poznatkov o našich spoločných historických koreňoch v Európe, ako aj výmena názorov žiakov k téme súčasnej Európy a prezentácia jednotlivých krajín. Počas celého trvania spoločného projektu budú žiaci pracovať na kultúrnom programe, ktorý bude predstavený na poslednom projektovom stretnutí v súvislosti s aktivitami hlavného mesta kultúry Košice 2013. Našimi partnermi sú Staatliches Gymnasium Arnstadt v Nemecku a Bocskai István Gimnázium v Hajduböszörményi v Maďarsku. Partnerstvo bude trvať dva roky a pracovným jazykom bude nemčina.

5. Camp Šrobárky.

Novinka
Čo je nové | 23. september 2011
< foto > V dňoch 15. - 17. septembra sa p. p. Spišiakovi podarilo zorganizovať 5. Camp Šrobárky, ktorý sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore združenia Košice IT Valley a firmy IXONOS (Ďakujeme!). 25 študentov spolu s piatimi profesormi - vedúcimi krúžkov – matematický (p. p. Spišiak), informatický (p. p. Pejko), fyzikálny (p. p. Jurkechová), kalamajkový (p. p. Piteľová), a zdravotnícky (p. p. Matisová) zamenili steny Šrobárky za tatranské prostredie. V peknom prostredí penziónu Tatra v Tatranskom Lieskovci sme sa venovali nielen intelektuálnej krúžkovej činnosti, ale za mimoriadne pekného počasia (ktoré si zrejme snažilo vyžehliť to mizerné počasia z minulého roku) sme podnikli nenáročnú prechádzku na Štrbské pleso a v nečakane veľkom počte sme s optimizmom zdolali Bystré sedlo. Ako bonus sme pridali večernú opekačku (niektorí on line...) a v sobotu výlet lanovkou na Skalnaté Pleso. Domov sme tak v sobotu prišli so svalovkou, ale hlavne s nezabudnuteľnými zážitkami, dobrým pocitom z nášho heroického výkonu, vedomosťami, kamarátstvami a mnohým ďalším, ale o tom už viac v Študentskom slove. Nech žije Camp Šrobárky!

Výmenný pobyt v Hamburgu

Novinka
Čo je nové | 23. september 2011
< foto > V dňoch 10. až 17.9. 2011 sa žiaci 3.E triedy spolu s p. p. Karkošiakovou a Lyócsovou zúčastnili výmenného pobytu v Hamburgu, SRN. Mali jedinečnú príležitosť precvičiť si svoju znalosť NJ, spoznať život v nemeckých rodinách a nazbierať veľkú kopu super zážitkov.

Noc výskumníkov a naši študenti

Novinka
Čo je nové | 26. september 2011
< pdf > < foto > Dňa 23.9.2011 sa v priestoroch Pantha Rei Optimy v Košiciach zúčastnili 25 študenti pod organizáciou RNDr. Ľubomíry Cimbalovej v spolupráci s RNDr. Petrou Lechovou významného festivalu vedy – Noci výskumníkov.

Volejbalový krúžok ZAJTRA 27.9 utorok o 14:30

Novinka
Čo je nové | 26. september 2011
Volejbalový krúžok ZAJTRA 27.9 utorok o 14:30 je prvý tréning :) Ste srdečne vítaní. Tréningy budu v stredy od 14:30 do 16:00 len 4.10 bude ešte v utorok.Chlapci aj dievčatá su prihlásení do sútaže. Tešíme sa na Vás :) p.profesorka Bugorčíková.

Mobilný odber krvi

Novinka
Čo je nové | 26. september 2011
< facebook > 17.oktobra sa na šrobarke uskutoční už po 4 krát mobilný odber krvi :) Zúčastniť sa môže každý nad 18 rokov chuťou spraviť dobrú vec. Odber sa bude konat 17 oktobra v aule od 8:00. Záujemcovia hláste sa pani profesorke Matisovej.10 oktobra cez veľku prestávku v telocvični bude stretnutie záujemcov. úspešní darcovia majú v deň odberu nárok na deň voľna :). Tak neváhajte a príd podporiť túto akciu. Viac info aj na facebooku udalosť študentská kvapka krvi - šrobarka . http://www.facebook.com/event.php?eid=167490473333136

Kurz ochrany života a zdravia

Novinka
Čo je nové | 28. september 2011
< foto > V dňoch 19.9. - 23.9.2011 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia (KOŽaZ) pre žiakov 3.ročníka v Kysaku. Prvej časti kurzu sa zúčastnilo 52 žiakov z tried 3.A, 3.C a 3.E a druhej časti 38 žiakov z tried 3.B, 3.D a 3.F. Po ubytovaní sme absolvovali kurz 1.pomoci a topografickú prípravu, ktorú sme neskôr využili pri nočnej hre. Sily sme si zmerali v streľbe zo vzduchovky či vodáckych pretekoch na Hornáde. Zdolali sme náročný výstup na Jánošíkovú baštu, no odmenou nám bol krásny výhľad. Cyklisti si vyšliapli dolinu Sopotnica a užili si dlhý zjazd. Zbytok energie sme si vybili vo futbalovom a volejbalovom zápase a niektorí odvážlivci "saltami" na trampolíne. O zábavu sa nám postarali pani profesorky: Novotná, Bugorčíková, Benninghausová, Bodnárová a Lechová - za čo im týmto srdečne ďakujeme.

Veľkonočné zvyky neboli hrozné, no v Amerike by ich nezaviedla

Novinka
Čo je nové | 30. september 2011
Čítajte viac: Na Gymnáziu Šrobárova študovala uplynulý školský rok aj Teague Paris zo Wisconsinu z USA

Dievčenskú školu navštívil Masaryk

Novinka
Čo je nové | 30. september 2011
Putovanie po košických školách, ktoré sa nezmazateľne zapísali do histórie mesta Čítajte viac:

Tešila sa na našich Cigánov, no boli iní, ako očakávala...

Novinka
Čo je nové | 30. september 2011
Mexičanka Samara Colina Borja absolvovala výmenný študijný pobyt na Gymnáziu na Šrobárovej ulici Čítajte viac:

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (1)augustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk