Home

Čo je nové

Deň s nemčinou

Novinka
Čo je nové | 9. apríl 2010
Túto akciu pripravila Mgr. Ľubica Korečková, vedúca oddelenia metodiky a koncepcie vzdelávania RP MPC Košice. Žiaci mali formou plnenia úloh na jednotlivých stanovištiach zábavnou formou preukázať svoje zručnosti v nemeckom jazyku. Podujatia sa zúčastnilo okolo 90 žiakov a učiteľov základných a stredných škôl v Košiciach. Odpovede žiakov budú vyhodnotené a cenami z vydavateľstva Hueber budú odmení prví traja žiaci zo ZŠ a prví traja zo SŠ. Ako lektorky pracovali študenti Filozofickej fakulty UPJŠ a učiteľky PhDr. Janka Hrušková a Mgr. Zlatica Karkošiaková. Akcia sa konala v priestoroch kultúrno-vzdelávacieho centra pri ŠVK, Pribinova 1 v Košiciach.

Exkurzia Drážďany, Berlín a Postupim

Novinka
Čo je nové | 15. apríl 2010
< Foto > V dňoch 7.4. až 11.4. 2010 sme sa výber z tried 2.D, 2. E a 4.E spolu s p. p. Mgr. Halászovou a Mgr. Šolcovou zúčastnili exkurzie do SRN. Po namáhavej celonočnej ceste sme v skorých ranných hodinách konečne dorazili do cieľa – do saského mesta Drážďany. Plní nadšenia sme sa prechádzali týmto útulným mestečkom a každý pohľad nás utvrdzoval v tom , že Nemecko je krásna krajina, do ktorej sa oplatí cestovať. Navštívili sme tu najväčšiu pýchu mesta – Zwinger, kde nás očarili obrazy starých majstrov a výstava porcelánu. Po príchode do Berlína sme boli očarení nekonečným pohľadom na všetky svetové strany. Je to obrovská metropola, kde sa stretáva klasická atmosféra a história po 2. svetovej vojne s moderným životným štýlom a vysokou životnou úrovňou. Ľudia tu vyzerajú na prvý pohľad nazainteresovane a odmerane, ale v skutočnosti sú príjemní a ak ich človek osloví, priateľsky sa porozprávajú a pomôžu. Hlavné mesto Nemecka si nás okamžite získalo a my určite nezabudneme na historické pamiatky ako Brandenburgská brána, Pergamonské múzeum, Nemecký parlament, Humboldtovu univerzitu a mnoho ďalších, ktoré sme navštívili. Poslednou našou zastávkou bolo mestečko Postupim. Mysleli sme si, že už nás nemôže ničím prekvapiť, ale miesta ako Sanssouci so svojimi krásnymi záhradami a množstvom múzeí, ako aj zámok Cecilienhof, miesto podpisu Postupimskej dohody, nás presvedčili, že je tu čo obdivovať. Po náročnom programe sme sa šťastne vrátili domov s množstvom zážitkov, vedomostí a presvedčením, že sa sem ešte raz vrátime.

Úspechy v biológii pokračujú!

Novinka
Čo je nové | 16. apríl 2010
< Foto > Dominika Faixová (3.A) získala v krajskom kole biologickej olympiády kategórie A 1. miesto, v štátnom kole v Nitre z 18. súťažiacich 8. miesto a Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Téma jej súťažnej práce bola: Vplyv mykotoxínov na oxidačný stres a syntézu bielkovín u hydiny. Dominiku do súťaže pripravila a metodicky usmerňovala pani prof. Straková.

Lívia Buzgová – víťazka regionálneho kola Hviezdoslavovho Kubína

Novinka
Čo je nové | 16. apríl 2010
< Foto > 30. marca 2010 sa konalo regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína. Našu školu úspešne zastupovala Lívia Buzgová z 1.B, ktorá vyhrala 1. miesto v prednese prózy. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. Lívia Buzgová postúpila do regionálneho kola ako víťazka školského kola, ktoré sa konalo 23. februára 2010. V prednese prózy v školskom kole na 2. mieste skončil Jakub Varga z 1.D a na 3. mieste sa umiestnila Andrea Hužvárová z 2.E. V kategórii prednes poézie vyhrala Kristína Vasiľová z 1.A, na 2. mieste sa umiestnili Blanka Pristašová z 2.C a Stanislava Miklošová z 1.D, 3. miesto nebolo udelené.

Našu školu navštívil premiér Róbert Fico

Novinka
Čo je nové | 23. apríl 2010
< Foto > Dňa 22.4.2010 nás poctil svojou návštevou pán premiér Róbert Fico. Vzhľadom na to, že mali v ten deň v našom regióne výjazdové zasadnutie vlády, sa pán premiér rozhodol venovať trošku svojho vzácneho času študentom. Hľadal „dobrú“ školu a bola mu doporučená Šrobárka. Aula bola plná zvedavých žiakov. Pán premiér v úvode oznámil ,že téma tohto stretnutia bude ústava, ústavnosť a ľudské práva. Príklady zo života, kde na seba narážali právo na súkromie s právom na informácie úplne pohltili pozornosť žiakov a mierne uvoľnili atmosféru. Nemenej zaujímavé boli aj príspevky ohľadom práva na život. Otázky žiakov na adresu pána premiéra viedli hlavne k jeho doterajšej právnickej praxi,tiež ich zaujímalo jeho pôsobenie ako agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva a Európskou komisiou pre ľudské práva. Žiaci sa otázkami dotkli aj premiérovej publikačnej činnosti napr. na tému primeraná sebaobrana. Na záver pán premiér daroval pánu riaditeľovi pre školu sadu euromincí ako symbol bezproblémového prijatia tejto meny širokou slovenskou verejnosťou.

Študentské slovo medzi najlepšími...

Novinka
Čo je nové | 26. apríl 2010
< Diplom > Dňa 23. 4. 2004 sa vo Zvolene konal jubilejný 15. ročník súťaže študentských časopisov „Štúrovo pero“. Náš časopis zastupovali Grétka Čandová zo 4. A a Stanka Kažimírova z 2. D. S redaktormi školských časopisov sa tu stretli mnohí významní ľudia z novinárskej a moderátorskej oblasti, napr. Patrik Hermann, Václav Mika a profesori z Katedry žurnalistiky FF UK v Bratislave. Po piatich zaujímavých besedách a po večernom programe na zámku vo Zvolene nasledovalo vyhodnotenie. My sme získali ocenenie prvého stupňa TV Markíza. Veľmi nás to potešilo a utvrdilo v tom, že naozajstná snaha sa cení. Ocitli sme sa medzi dvadsiatimi najlepšími školskými časopismi na Slovensku. To nás posúva ďalej a núti k tomu, aby sme sa do ďalšej súťaže len a len zdokonaľovali.

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (2)august (3)septemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk