Home

Čo je nové

Turnaj mladých fyzikov

Novinka
Čo je nové | 9. marec 2010
Šrobárka žne opäť úspechy, tentokrát na fyzikálnom poli. Tím v zložení Petra Drenčáková z 3.C , Martina Drenčáková z 2.C, Matúš Ficko a Miroslav Bachura zo 4.A , Eduard Ješko z 3.E triedy nám vybojovali 3. miesto na krajskom kole fyzikálnej súťaže Turnaj mladých fyzikov. Týmto im gratulujeme a držíme palce aj na celoslovenskom kole .

Strojárska olympiáda

Novinka
Čo je nové | 9. marec 2010
Gratulujeme žiakovi Michalovi Némethovi zo 4.C triedy za úspešnú reprezentáciu školy v 3. ročníku celoslovenskej Strojárskej olympiády v oblasti Procesného strojárstva a enviromentálnej techniky, kde sa umiestnil na obdivuhodnom 2.mieste. Súťaž pozostávala z testu z matematiky, fyziky a strojárstva, prezentácie a obhajoby vlastnej práce. Pevne veríme, že toto nie sú naše posledné úspechy v tejto olympiáde.

Obedy budúci tyždeň

Novinka
Čo je nové | 11. marec 2010
Obedy v ŠJ v utorok 16.3. a v stredu 17.3. sa budú vydávať od 11,15 hod. do 12,45 hod. Ak sa chcete z týchto dní odhlásiť, prosím, urobte tak do pondelka do 14,30hod.

Zimný lyžiarky kurz

Novinka
Čo je nové | 15. marec 2010
V dňoch 1.-6.3.2010 sa uskutočnil zimný lyžiarky kurz v Bachledovej doline. Zúčastnili sa ho žiaci z 1.A, 1.B, 1.D a 1.E triedy pod vedením inštruktorov p.p.Vackovej, p.p.Matta a p.p.Novotnej. Oddýchli sme si od školských povinností, užili sme si slnko, sneh a večernú zábavu. Ďakujeme všetkým zúčstneným za príjemnú atmosféru.

Študentská kvapka krvi

Novinka
Čo je nové | 18. marec 2010
V mesiacoch október a november ( 12.10-20.11.) prebehla kampaň Študentská kvapka krvi, ktorú organizoval SČK v Košiciach. Aj študenti nášho gymnázia,v počte 19, sa aktívne podieľali na jej realizácii. Vo februári (8.2.-26.2.) nasledovala ďalšia kampaň Valentínska kvapka krvi, ktorej sa zúčastnilo 22 študentov našej školy. Poďakovanie patrí hlavne koordinátorom tejto akcie na škole A. Borovskému z 3.A, R.Salákovi z 2.E a študentom ktorí boli ochotní zapojiť sa,pomôcť: 4.E - Žiačková, Schurerová, Bachledová, Kuljovská, Schnegerová, Klekner, 4.C - Klima, Kobezda, Komarovský, Redaj, Virgala, Štollman, Tomaško, 4.A - Redajová, Grešáková, 3.C - Harsányiová, Svitičová, Terescsiková, Lederová, Zajac, 3.E - Oberleová,3.F - Semanová, 3.A - Borovský,, 2.E - Salák a ostatní. Dúfame, že budúci rok sa rady darcov krvi na našej škole rozšíria.

Vierka Jaklovská (4.F) hosťom prezidenta SR

Novinka
Čo je nové | 22. marec 2010
< Foto > 10. marec 2010 Prezident SR Ivan Gašparovič prijal v Prezidentskom paláci úspešných riešiteľov medzinárodných predmetových olympiád zo slovenských stredných škôl. Na stretnutí bola prítomná aj manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová, ktorá sa vo svojich aktivitách venuje vzdelávaniu mladých ľudí a štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR Bibiána Obrimčáková. Medzi pozvanými hosťami bola aj študentka nášho gymnázia Vierka Jaklovská.Pripomíname, že na Medzinárodnej environmentálnej olympiáde v Istanbule získala striebornú medailu. Prezident Ivan Gašparovič na stretnutí so študentmi zdôraznil, že sa vždy rád stretáva so schopnými mladými ľuďmi, ktorí robia niečo pre seba, ale aj pre celú spoločnosť. Ivan Gašparovič sa úspešným študentom poďakoval za skvelú reprezentáciu Slovenska, a ocenil aj prítomných pedagógov, že rozpoznali ich schopnosti a dokázali ich viesť k takýmto výsledkom.

VENUJTE ŠKOLE 2% z dane.

Novinka
Čo je nové | 26. marec 2010
< Vyhlásenie > Vážená pani, vážený pán, štáty a národy početné svojím obyvateľstvom sa môžu spoliehať na silu danú počtom, malé národy sa môžu spoliehať na silu svojho ducha. Povedané ústami klasika - vedomosť je sila. Je samozrejmé, že vzdelanie na dobrej úrovni možno nadobudnúť len v dobrej škole s dobrým vybavením. Priatelia školy a členovia pedagogického zboru založili občianske združenie, ktorého cieľom je rozvoj duševných hodnôt žiakov, rozvoj talentu nadaných žiakov a taktiež nadobudnutie špeciálnych učebných programov, ktoré by zlepšili vybavenosť školy. Všetci si uvedomujeme ekonomicky stiesnený priestor, v ktorom žijeme. Ale i napriek tomu, či práve preto, apelujeme na všetkých, ktorým je blízke vzdelanie, aby podľa svojich možností pomohli tomuto občianskemu združeniu plniť ušľachtilé zámery, ktoré si predsavzdalo. Bude nám cťou, ak sa Vy osobne alebo Vaša organizácia stanete členom Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky, prípadne sponzorom občianskeho združenia. Pochopením a podporou nášho zámeru sa stanete už dnes súčasťou vyššej duchovnej úrovne zajtrajška. Ďakujeme. Klub priateľov Šrobárky

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (2)august (3)septemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk