Home

Čo je nové

Máme 1. , 4. a 5. miesto v programovaní

Novinka
Čo je nové | 3. december 2010
< Foto > Viktor Kopčík (2.B) sa umiestnil na 1. mieste a Tomáš Iľaš (2.B) na 4. mieste v súťaži Zenit v programovaní, kategória B (žiaci 1. a 2. roč.). V kategórii A (žiaci 3. a 4. roč.) sa umiestnil na 5. mieste Richard Konečný (4.C). Viktor postupuje do celoslovenského kola súťaže 27. 1. až 29. 1. 2011 SŠ, Nové Zámky.

Dominika Faixová na Scientia Pro Futuro

Novinka
Čo je nové | 6. december 2010
< Foto > Dominika Faixová (4.A) sa zúčastnila v Bratislave celoštátnej súťažnej prehliadky vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl.Do súťaže ju pripravovala pani prof.Straková. Projekty si pozreli aj minister školstva SR Eugen Jurzyca a štátny tajomník Jaroslav Ivančo.

WIFI na Srobarke - aktualizovane

Novinka
Čo je nové | 7. december 2010
Novy HotSpot sa nachadza v kabinete NJ vedla auly. HotSpot z vratnice bol prelozeny do kabinetu matematiky kvoli dostupnosti signalu v trakte k jedalni.

Na výstave PRO EDUCO získala naša škola cenu za najkrajší stánok.

Novinka
Čo je nové | 7. december 2010
Na výstave PRO EDUCO získala naša škola cenu za najkrajší stánok! Ďakujeme všetkým, ktorí úspešne reprezentovali našu školu a pripravovali propagačné materiály: Učitelia: PhDr.I. Dienešová, Mgr.D. Starostová, Mgr. E. Šolcová, Ing.O. Pejko, PaedDr. Z. Frankovičová, Ing.J. Vrabel, Mgr. V. Kupčíková, žiaci: 4.F: M.Kičurová, M. Kuľková, M.Mihók, D. Barczi, M. Návesňák, A.Oravcová, 4.C: V. Macko, 2.B: P. Žiaček, M. Tutková, V. Kopčík, T. Iľaš.

Budúci Šrobárčania! Príďte, ukážeme Vám našu školu .

Novinka
Čo je nové | 7. december 2010
Ak sa chcete prísť pozrieť na našu školu, pošlite informáciu o počte žiakov a učiteľov na adresu: sekretariat@srobarka.sk Dňa 20.12.2010 sa na našej škole uskutoční deň otvorených dverí. Budúci Šrobárčania! Príďte, ukážeme Vám našu školu, netradičné vyučovacie hodiny a umožníme Vám otestovať sa na úlohách z prijímacích skúšok. Prehliadka školy sa začína o 9.00 alebo o 11.00.

Boli sme na celoslovenskom Anglickom turnaji v debatovaní

Novinka
Čo je nové | 7. december 2010
< Foto > Žiaci našej školy sa zúčastnili na celoslovenskom Anglickom turnaji v debatovaní, kde sa ako tím na 4. mieste umiestnil zmiešaný tím šrobárova-poštová v zložení Veronika Jankajová (Šrobárova, 1.A), Jana Babicová (Poštová) a Jakub Doležel (Šrobárova, 3.D). Na celkovom 7. Mieste sa umiestnil tím Šrobárova2 (Sindy Granda 1.E, Silvia Csopotiová 1.E a Adrián Lukáčik, 2.B) a na 8 mieste sa umiestnil tím Šrobárova1 (Denisa Chanáthová 1.E, Ľubomíra Brunová 1.E a Jakub Labanský 2.D). Ako rečníci sa umiestnili v top 15 Jakub Doležel(3.D) na 5. mieste, Veronika Jankajová(1.A) na 9. mieste a Jakub Labanský(2.D) na 11. mieste vrámci Slovenska.

Petra Drenčáková ocenená ministrom školstva Eugenom Jurzycom

Novinka
Čo je nové | 7. december 2010
< Foto > Dňa 19.11.2010 bola žiačka 4.C Petra Drenčáková ocenená ministrom školstva Eugenom Jurzycom, dostala pamätný list svätého Gorazda za úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodnom kole Turnaja mladých fyzikov. K úspechu srdečne blahoželáme!

II. ročník Staromestského turnaja v basketbale

Novinka
Čo je nové | 8. december 2010
Pod vedení pani profesorky E. Benninghausovej sa zúčastnili naši žiaci II. ročníka "Staromestského turnaja v basketbale" stredných škôl so sídlom v MČ Košice - Staré mesto, kde získali pekné 3. miesto. Blahoželáme!

XVI. ročník Študentskej kvapky krvi

Novinka
Čo je nové | 8. december 2010
V rámci XVI. ročníka Študentskej kvapky krvi a 50 rokov bezpríspevkového darcovstva krvi na Slovensku získala naša škola ocenenie a poďakovanie Slovenského Červeného kríža.

Dominik Bari z 1E vyhral súťaž Sympozium nádejných lekárov

Novinka
Čo je nové | 15. december 2010
< video > Dominik Bari z 1E vyhral súťaž Sympozium nádejných lekárov na temu alergie, ktorá sa konala na našej škole 6.12.2010.

Nové Študentské slovo v predaji

Novinka
Čo je nové | 17. december 2010
Nové Študentské slovo v predaji. Kúpiť si ho môžte na vrátnici, alebo v 3D.

Deň otvorených dverí

Novinka
Čo je nové | 20. december 2010
Dňa 20.12.2010 sa na našej škole uskutočnil deň otvorených dverí. Navštívili nás žiaci základných škôl - možno budúci Šrobárčania. Mali možnosť oboznámiť sa s netradičnými spôsobmi vyučovania, stretnúť sa s našimi učiteľmi a vyskúšať si testy z prijímacích pohovorov z minulého školského roka.

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (1)augustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk