Home

Čo je nové

Exkurzia Bratislava – Viedeň

Novinka
Čo je nové | 2. jún 2009
< foto > V dňoch 15.5 – 17.5. 2009 sa triedy 1.D a 3. E spolu s p. p. Mgr. Halászovou a Mgr. Šolcovou zúčastnili exkurzie do Bratislavy a Viedne. V našom hlavnom meste sme si prezreli historické centrum, Bratislavský hrad a Slavín a zavítali sme aj na Devín. Spestrením pobytu bola návšteva TV JOJ a netradičná výstava Šangri-la v Slovenskom národnom múzeu. Na ďalší deň sme zavítali do Viedne, ktorá nás očarila veľkolepými pamiatkami ako Schönbrunn, Hofburg a Stephansdom. Prechádzali sme sa malebnými uličkami Viedne, kde na nás z každej budovy dýchala história. Po kultúre nasledovala zábava a každý si dosýta mohol vychutnať rozličné atrakcie v Prátri. Plní nových poznatkov a zážitkov sme sa napokon šťastne vrátili domov.

Mladí Európania na celoslovenskom kole!

Novinka
Čo je nové | 2. jún 2009
< galéria ocenení > V celoštátnom kole súťaže Mladý Európan naše družstvo skončilo na 6. mieste. Zastupovali nás Jaklovská M. z 3.E, Košková A. z 3.F a Volner F. z 3.F. Blahoželáme.

Hviezdoslav v podaní Prof. Jána Gbúra

Novinka
Čo je nové | 4. jún 2009
< celý článok > Dekan Filozofickej fakulty /FF/ UPJŠ v Košiciach medzi gymnazistami na Šrobárovej v Košiciach Hviezdoslav v podaní Prof. Jána Gbúra zaujal košických gymnazistov. Dom Matice slovenskej /DMS/ v Košiciach usporiadal na Gymnáziu na Šrobárovej l v Košiciach významnú matičnú akciu. V rámci matičného cyklu „Matiční spisovatelia v slovenskej literatúre“, ktorý založil košický DMS v minulom roku. Na pozvanie košického riaditeľa DMS zavítal medzi gymnazistov literárny vedec a súčasný dekan FF UPJŠ Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. Tento matičný cyklus velikánom slovenskej literatúry bol venovaný velikánovi slovenského národného a literárneho života Pavlovi Országovi Hviezdoslavovi, k jeho 160. výročiu narodenia. A kto by mohol hovoriť o tomto velikánovi viac, ako súčasný dekan FF UPJŠ , ktorý napísal o tomto velikánovi najviac monografií a profesorom bol menovaný práve na základe vedeckého výskumu diela P. O. Hviezdoslava. Dekana FF UPJŠ v Košiciach , spolu s riaditeľom DMS Františkom Mrvom prijala na gymnáziu riaditeľka školy PhDr. Jana Teššerová. Následne riaditeľ košického DMS odovzdal dekanovi a riaditeľke školy ocenenia DMS v Košiciach. Na dekana FF UPJŠ už čakali študenti Gymnázia na Šrobárovej l v Košiciach. Jeho pôsobivé rozprávanie o živote a diele P. O. Hviezdoslava ich doslova učarovalo. Na prednáške bolo ticho ako v kostole. Pán dekan v prednáške spomenul aj pôsobenie tohto velikána v našej najstaršej kultúrnej a národnej ustanovizni na Slovensku – Matici slovenskej. Potom nasledovala beseda, kde študentov zaujímalo všetko zo života tohto veľkého slovenského spisovateľa. Prednáša o Hviezdoslavovi... viac

Máme tretie miesto

Novinka
Čo je nové | 4. jún 2009
< galéria ocenení > Včera 3.6.2009 sa konala mestská súťaž družstiev prvej pomoci SŠ. Družstvo našej školy získalo 3.miesto z 11 zúčastnených škôl. Veľká vďaka patrí dievčatám z 2.A triedy v zložení: Anka Telepovská, Solomija Kuzmak, Maja Hiščáková, Danka Gajdošová, Martina Putnokiová a Dominika Monokyová. Súťaže sme sa zúčastnili druhýkrát,a práve preto nás tento úspech veľmi teši (minulý rok to bolo 8.miesto).Blahoželáme.

Ocenenie fyziky Krajským školským úradom!

Novinka
Čo je nové | 15. jún 2009
< galéria ocenení > Pri príležitosti 50. výročia Fyzikálnej olympiády ocenil Krajský školský úrad Ďakovnými listami naše tri profesorky fyziky - RNDr. Annu Jurkechovú, Mgr. Vlastu Kupčíkovú a RNDr. Miriam Šimralovú . Pri tejto príleľitosti prebral aj diplom víťaz FO v kategórii B - Lukáč M. z 3.C, ktorého pripravovala Mgr.Palenčárová.

Program na posledný týždeň

Novinka
Čo je nové | 22. jún 2009
Program konca školského roka 2008/209

Beseda s Ministrom zdravotníctva Slovenskej Republiky pánom doktorom Richardom Rašim

Novinka
Čo je nové | 22. jún 2009
< Foto > Dňa 19. júna 2009 sa na našej škole konala beseda s Ministrom zdravotnictva MUDr. Richardom Rašim. Mudr. Richard Raši je absolventom nášho Gymnázia, maturoval v roku 1989. Téma besedy bola "Informatizácia zdravotníctva". Žiaci sa zauijímali o problematiku a kládli veľmi kompetentné otázky, na ktoré pán minister ochotne odpovedal. Ďakujeme pánovi ministrovi za návštevu. Za organizáciu besedy ďakujeme pani profesorke RNDr. Viere Strakovej

Výstava exotických motýľov v Botanickej záhrade v Košiciach

Novinka
Čo je nové | 22. jún 2009
Dňa 18.6 sme sa zúčastnili výstavy exotických motýľov v Botanickej záhrade v Košiciach. Spolu s pani profesorkou Majherovou sme boli očarení krásou a farebnosťou motýľov, ktoré u nás bežne nemožno vidieť. 3.D

Pochod AVONu proti rakovine prsníka

Novinka
Čo je nové | 23. jún 2009
< Foto > Dňa 20. júna sa uskutočnil po prvýkrát Pochod AVONu proti rakovine prsníka v spolupráci s Ligou proti rakovine v Bratislave. 10 žiakov našej školy , ktorí navštevujú onkologickú výchovu dostali príležitosť a pozvanie zúčastniť sa na tomto pochode ako víťazi súťaže o najzdravšie recepty pod názvom „ Obezita Ťa obmedzuje“. Liga proti rakovine zabezpečila účasť na tomto pochode pod vedením pani profesorky Kellemesovej.

Najlepšia diskárka na Slovensku je zo Šobárky!

Novinka
Čo je nové | 24. jún 2009
Na Celoštátnej olympiáde stredoškolákov "Gaudeamus igitur" získala Barbora Jakubcová zo 4.B v hode diskom zlatú medailu a Alexandra Bezeková z 2.A v behu na 400m bronzovú medailu. Blahoželáme.

Gymnastika

Novinka
Čo je nové | 24. jún 2009
< Foto > Jana Duchnovská, žiačka 1.C triedy, sa v dňoch 28.-29. marca 2009 zúčastnila Majstrovstiev Slovenskej republiky v modernej gymnastike – kategória seniorky. V štvorboji získala bronzovu medailu, čím sa kvalifikovala do finále jednotlivých náradí, kde za loptu, obruč a švihadlo získala taktiež bronzove medaily. Bola zaradená do reprezentácie a zúčastnila sa na Majstrovstvách Európy v Baku v Azerbajdžane 14.-17.5.2009. Tam súťažila v jednej disciplíne, zostave s loptou, s ktorou obsadila 36. miesto, čo bol najlepší výsledok zo slovenských a českých reprezentantiek. V septembri ju čakajú Majstrovstvá sveta v Mie v Japonsku.

Program na utorok 30. VI. 2009

Novinka
Čo je nové | 29. jún 2009
• Organizácia fotenia: 1A –7:30,1B- 7:40, 1C –7:50, 1D –8:00, 1E – 8:10, 2A –8:20, 2B-8:30,2C- 8:40, 2D-8:50 , 2E –9:30, 2F- 9:40, 3A –9:50, 3B- 10:00, 3C –10:10, 3D –10:20, 3E –10:30, 3F –10:40, profesori 10:50 • Školská slávnosť 9:00 – 9:30 • Triednická hodina, rozdávanie vysvedčení - po slávnosti. • Vyhodnocovacia porada o 11:00 • Potom slávnostný obed. • Obed pre žiakov od 10:00

Extra dávka v Tatrách

Novinka
Čo je nové | 30. jún 2009
25. júna sme sa my, ,,tatranskí kamzíci´´ pod vedením p.prof. Spišiaka a p.prof. Novotnej zúčastnili výletu v Tatrách. Bol to neuveriteľný zážitok, pri ktorom sme prechodili veľa kilometrov od Hrebienka na Zbojnícku chatu, kde sme si pochutnali na výborných polievkach. Svižným tempom sme sa presunuli na Skalnaté pleso. Počas tejto cesty nás zastihla silná búrka s krupobitím a aby toho nebolo málo, zostali sme visieť 20 minút v kabínkových lanovkách. Na stanicu sme došli zmoknutí, zmrznutí a na smrť vyčerpaní. Nakoniec sme si v našom EC-čku, ktoré meškalo 25 minút, poriadne zakúrili a spokojne a šťastlivo dorazili domov.

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (2)august (3)septemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk