Home

Čo je nové

Úspech V celoslovenskom kole Beniakových Chynorian

Novinka
Čo je nové | 2. marec 2009
V celoslovenskom kole Beniakových Chynorian získala Miriam Kolouchová z 3E čestné uznanie. Blahoželáme.

Oznam pre maturantov

Novinka
Čo je nové | 4. marec 2009
Na centrálnej nástenke visia zoznamy žiakov na externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky. Každý maturant sa osobne presvedčí, či sa nachádza na zoznamoch pre slovenský jazyk, cudzí jazyk a kto si vybral matematiku, tak aj na zoznamoch pre matematiku. Nezrovnalosti prosíme hlásiť do kancelárie zástupcov. Niektorí žiaci 4E, ktorí úspešne vykonali KMK, nie sú na zoznamoch pre cudzí jazyk a teda nekonajú EČ a PFIČ. Ďakujem Jurkechová

Dôležité pre žiakov 2. ročníka:

Novinka
Čo je nové | 6. marec 2009
Ministerstvo školstva rozšírilo kritériá pre záujemcov o sociálne štipendiá vlády SR na štúdium do zahraničia. Ďalší žiaci stredných škôl majú príležitosť získať v školskom roku 2009/2010 sociálne štipendium vlády SR na jednoročné štúdium v zahraničí. Žiadatelia musia spĺňať aspoň jedno z troch sociálnych kritérií. Okrem poberateľov sociálneho štipendia si teraz môžu podávať žiadosti aj stredoškoláci z rodín, ktorých jedna dvanástina príjmu za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima danej rodiny. Napríklad v prípade štvorčlennej rodiny s dvoma neplnoletými deťmi je hranica priemerného mesačného príjmu na úrovni 934,10 eur. Rovnako tak môžu o štipendiá požiadať aj žiaci stredných škôl, ktorí sú zverení do náhradnej starostlivosti. Sociálne kritériá upravilo Ministerstvo školstva SR na základe rokovaní s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Termíny predkladania prihlášok a presné podmienky pre uchádzačov zverejňujú jednotlivé krajské školské úrady (KŠÚ) a vyššie územné celky (VÚC). Vyplnenú prihlášku s prílohami je potrebné výlučne zaslať príslušným VÚC alebo KŠÚ (aj cirkevné a súkromné stredné školy) podľa zriaďovateľskej pôsobnosti kmeňovej školy na určenú adresu. O sociálne štipendium vlády SR sa môžu uchádzať terajší žiaci 2. ročníka SŠ. Sociálne štipendium pokrýva náklady na ubytovanie, stravovanie, nákup kníh, nákup učebných pomôcok, cestovné z bydliska v SR do mesta školy v zahraničí a späť 1x ročne, poistné a vreckové. Výzva a prihláška sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva.

Šrobárska cesta do mikrokozmu!

Novinka
Čo je nové | 12. marec 2009
V rámci projektu " Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu" získal Peter Bardiovský z 3.C "Cenu ÚEF SAV" . Navrhol logo výstavy " Slovenská cesta do mikrokozmu" Logo bude zverejnené na fyzikálnej nástenke a bude vystavené v priestoroch Slovenského technického múzea. Blahoželáme.

OK Biblickej olympiády

Novinka
Čo je nové | 12. marec 2009
Žiačky Kuzmová a Plichtová z 1.D získali 2. miesto v OK Biblickej olympiády. Blahoželáme.

Zlá diera

Novinka
Čo je nové | 16. marec 2009
< foto > Dňa 25. februára sa triedy 2.A a 2.D vybrali na exkurziu do jaskyne Zlá diera. Ráno o 7:30 čakali študentov pani profesorka Bugorčíková, Palenčárová a Jacková pred budovou šrobárky. Po krátkej prezentačke sme nastúpili do dvoch autobusov a nechali sme sa odviezť až po obec Lipovce v Prešovskom okrese. Čakala nás dlhá cesta kaňonom pohoria Branisko, prebárali sme sa polmetrovým snehom, vyskúšali sme si lezenie po rebríkoch aj preskakovanie potokov. Miestami bolo snehu toľko, že nám pani profesorka Palenčárová takmer celá zapadla do snehovej pokrývky. Po namáhavej ceste sme sa konečne dostali k jaskyni, kde nás už čakali sprievodkyne na čele s pánom Koščom, otcom Katky Koščovej, s čím sa nám hneď veľmi hrdo a oduševnene pochválil. Do jaskyne sme zostupovali po menších skupinách. Na hlavách sme mali ochranné prilby, v rukách svietiace karbidky a pomaly sme sa oboznamovali s jaskyňou. Bol nám vysvetlený princíp vzniku kvapľov, videli sme pár druhov spiacich netopierov, zvyšky starej keramiky a kostí zvierat. Prehliadka sa skončila okolo pol tretej poobede, kedy sme sa vybrali naspäť domov. Príchod do Košíc bol približne o pol štvrtej, kedy sme sa všetci unavení a vysilení pred budovou školy rozišli. Veronika Trojčáková .

SWOT analýza našej školy

Novinka
Čo je nové | 16. marec 2009
SWOT -žiaci výsledky- -rodičia výsledky- V úsilí o zlepšovanie našej práce sme sa začiatkom februára opýtali žiakov a ich rodičov na ich názor na vnútorné hodnotenie našej školy v tzv. SWOT dotazníku. Odpovedalo 156 žiakov 2. - 4. ročníka a 112 rodičov. Tu je zhrnutie ich odpovedí.

Na Olympiáde francúzskeho jazyka znovu zabodovali Šrobárčania!

Novinka
Čo je nové | 16. marec 2009
V krajskom kole OFrJ sa Dominik Blaško zo 4.F v kategórii 2B umiestnil na 1. mieste a postupuje do celoštátneho kola a S. Šoffová z 2.B v kategórii 2A získala 2. miesto. Blahoželáme.

Pokyny a harmonogram EČ a PFIČ MS

Novinka
Čo je nové | 16. marec 2009
< harmonogram > Príchod maturantov aspoň 15 minút pred začiatkom - na vstupných dverách bude umiestnenie skupín v učebniach - na dverách učebne bude visieť zoznam - prekontrolovať. Doniesť občiansky preukaz a vedieť známky z daného predmetu z polroku 4. ročníka. Podľa vnútorného poriadku školy sa tieto dni považujú za slávnostné, preto sa vyžaduje slávnostné oblečenie.

Kurz práva

Novinka
Čo je nové | 19. marec 2009
< letak > Pozor studenti Srobarcania- vsimnite si moznost prihlasit sa do kurzu prava. Uzavierka prihlasok je do 31. marca 2009

Beseda so spisovatelom Imrichom Jesenskym

Novinka
Čo je nové | 19. marec 2009
< foto > Diplomy dostali uspešni žiaci -recitátori a pedagogóvia školy, pani riaditelka PhDr. Jana Teššerová, pani zástupkyna RNDr. Anna Jurkechová a pani profesorka Mgr Mária Bicová

Konferencia riaditeľov škôl KMK 2. stupňa

Novinka
Čo je nové | 23. marec 2009
< foto > Konferencia riaditeľov škôl zapojených do programu nemeckého jazykového diplomu /DSD/, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. a 6. marca 2009 v Bratislave. Našu školu zastupovala naša riaditeľka PhDr. Jana Teššerová a koordinátor nemeckeho programu p. Hartmut Hapke Naše Gymnázium, Šrobárova 1 aj ďaľšie školy s nemeckým programom boli poctené Plaketou " Partner budúcnosti" - "Partner der Zukunft". Plaketu nám odovzdal veľvyslanec Spolkovej Republiky Nemecko na Slovensku pán Jochen Trebesch

Projekt *Príma - Klíma - Životný štýl*

Novinka
Čo je nové | 24. marec 2009
< foto > Organizácia Priatelia Zeme SPZ, otvára dvojročný projekt environmentálnej výchovy zameraný na zvyšovanie environmentálneho povedomia detí a mládeže pod názvom Projekt *Príma - Klíma - Životný štýl* Naša škola sa do toho projektu zapojila prostredníctvom 1.A triedy. Prvé tzv.pilotné stretnutie sa uskutočnilo na našej škole 19.marca 2009.Zasielam aj pár fotiek

Biologickej olympiády sme sa nielen zúčastnili, ale aj zvíťazili!!!

Novinka
Čo je nové | 25. marec 2009
< galéria ocenení > V KK BO získala Horváthová Erika z 3.F v kategórii B 1. miesto a Viera Jaklovská tiež z 3.F 2. miesto. Obe víťazky postupujú do celoštátneho kola. Blahoželáme.

Šrobárčania sú výborní Európania!

Novinka
Čo je nové | 28. marec 2009
< galéria ocenení > V regionálnom kole celoslovenskej vedomostnej súťaže " Mladý Európan" získalo trojčenné družstvo v zloženi Jaklovská M. z 3.E, Košková A. z 3.F a Volner F. z 3.F 1. miesto. Blahoželáme.

Sme tretí na Slovensku v Olympiáde ľudských práv!

Novinka
Čo je nové | 28. marec 2009
< galéria ocenení > Sme tretí na Slovensku v Olympiáde ľudských práv! Réveszová Zuzana zo 4.F získala 3. miesto v celoštátnom kole Olympiády ľudských práv. Šrobárka znovu zabodovala. Blahoželáme.

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (1)augustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk