Home

Čo je nové

Literárna exkurzia

Novinka
Čo je nové | 3. november 2009
< Foto > Mesto Martin, národné kultúrne centrum Slovákov, sa dňa 27.10.2009 stalo cieľom pre 39 študentov našej školy spolu s p. profesorkami Mgr. Halászovou a Mgr. Šolcovou. Našou prvou zastávkou bol Národný cintorín – miesto posledného odpočinku mnohých osobností slovenského života a od roku 1967 aj národná kultúrna pamiatka. Sú tu pochované významné postavy našej politiky, literatúry a kultúry, ako napr. Janko Kráľ, Jozef Cíger-Hronský, Maša Haľamová, Milan Hodža, Mikuláš Galanda, S. H. Vajanský, Martin Kukučín a i. Zapálenou sviečkou sme si pripomenuli veľkosť ľudí, ktorí tu snívajú svoj večný sen. V Martine sa v 19. storočí začalo Slovenské národné obrodenie, v roku 1861 tu bolo vyhlásené Memorandum národa slovenského a od roku 1863 tu sídlila Matica slovenská. A práve prvú budovu tejto celonárodnej slovenskej kultúrnej ustanovizne sme navštívili. V budove, ktorá bola postavená z darov slovenského ľudu, je momentálne umiestnená expozícia Slovenského národného literárneho múzea, ktorá nám zaujímavo priblížila dejiny slovenskej literatúry od jej začiatkov a do obdobia literárnej moderny.

Šrobárka získala najvyššie ocenenia !!!

Novinka
Čo je nové | 5. november 2009
< Foto > Erika Horváthová – hlavná cena za najkvalitnejší žiacky vedecký projekt a účasť na XXV Encuentro de Jóvenes Investigatores 2009, Salamanca, Španielsko Vierka Jaklovská – cena za mimoriadne kvalitný žiacky vedecký alebo technický projekt RNDr. Viera Straková - Cena Scientia Pro Futuro 2009 – hlavná cena udelená pedagógovi školy, ktorý metodicky viedol autora najkvalitnejšieho žiackeho vedeckého alebo technického projektu V celoštátnej súťažnej prehliadke vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro tri Šrobárčanky získali 4 ceny. To tu ešte nebolo! Celoštátna súťažná prehliadka vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro, ktorá sa uskutočnila v dňoch 1. - 4. novembra 2009 v Bratislave, bola sprievodným podujatím II. Odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách v Týždni vedy a techniky na Slovensku.

Šrobárčania boli na Superstar v BA

Novinka
Čo je nové | 9. november 2009
< video > < Foto > Žiaci tried 3D a 3C sa v nedeľu zúčastnili Česko Slovenskej superstar v Bratislave.

Výborné umiestnenia našich žiakov, Informatická súťaž iBobor

Novinka
Čo je nové | 12. november 2009
< www.ibobor.sk > < vysledky > 4. miesto Patrik Michalov, Patrik Pancisin, (74.67 bodov) v kategorii juniori. 17. miesto Petra Drenčáková, (64.01 bodov) v kategorii seniori. Pred štyrmi rokmi vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších šiestich krajín. Okrem Litvy sa v tomto školskom roku konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku a Holandsku a zapojilo sa do nej viac než 44 000 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

„Relativistická fyzika“ na Šrobárke

Novinka
Čo je nové | 18. november 2009
< Foto > Fyzika na našej škole v stredu 11.11.2009 privítala významného hosťa. Bol ním RNDr. Karel Šafařik CSc. Hlavný koordinátor fyzikálneho experimentu ALICE v CERN-e v Ženeve. Žiaci mali možnosť vypočuť si prednášku na tému „Relativistická fyzika“ v podaní jedného z najvýznamnejších vedcov Slovenska. Našiel sa priestor aj na otázky žiakov a tie sa samozrejme týkali hlavne CERN-u a toho čo sa tam aktuálne deje.

WIFI na Šrobárke

Novinka
Čo je nové | 19. november 2009
Na našej škole existuje možnosť pripojenia na WIFI. Sieť sa volá srobarka. K priojeniu potrebujete mať nainštalovaný OS s najnovšou aktualizáciou Windows XP (SP3), VISTA alebo W7. Pristupové body sú zatial v KAJ, Hospodárske oddelenie, VT2, MM

Vnútorný poriadok školy

Novinka
Čo je nové | 19. november 2009
Vnútorný poriadok školy pre žiakov Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach na školský rok 2009/2010

Krajské kolo v bedmintone

Novinka
Čo je nové | 22. november 2009
< Foto >Dňa 18.11.2009 sa v športovej hale SOŠ železničné uskutočnilo krajské kolo v bedmintone. Našu školu reprezentovali Patrícia Glajcová /3.D/, ktorá obsadila celkovo 3. miesto, Štefan Tutko /2.C/ - obsadil 4. miesto a Miriam Tutková - obsadila 6. miesto. K dosiahnutým umiestneniam im srdečne gratulujeme.

Časový harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS:

Novinka
Čo je nové | 23. november 2009
< KOMPLET > Podrobná špecifikácia testov EČ a PFIČ MS je zverejnená na www.nucem.sk v časti Maturita 2010. 16. marec 2010 slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra 17. marec 2010 anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk 18. marec 2010 matematika 19. marec 2010 maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra Náhradný termín maturitnej skúšky bude prebiehať v dňoch 27. – 30. apríl 2010.< KOMPLET >

Cena ministra školstva pre Vierku Jaklovskú

Novinka
Čo je nové | 24. november 2009
< Foto > Vierka Jaklovská (4.F) prevzala od podpredsedu vlády a ministera školstva Jána Mikolaja 18.11.2009 v Bratislave Pamätný list sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu SR na environmentálnej olympiáde v Istanbule. 52 mladých ľudí si z rúk ministra už tradične prevzalo Pamätný list sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu v medzinárodných olympiádach a športových súťažiach. V uplynulom školskom roku získali študenti SR spolu 34 medailí, z toho 4 zlaté, 9 strieborných a 21 bronzových. Svoje kvality dokazovali na medzinárodnej matematickej, fyzikálnej, chemickej, biologickej, informatickej či geografickej olympiáde. Slovenskú republiku úspešne reprezentovali aj na medzinárodnej olympiáde environmentálnych projektov, turnaji mladých fyzikov, medzinárodnej olympiáde mladých vedcov, ale aj olympiáde EÚ v prírodných vedách a medzinárodnej súťaži v oblasti robotiky. Mladí športovci sa zase presadili na medzinárodných súťažiach v plávaní, streľbe, vo floorballe, džude, zimnom triatlone, orientačnom behu či v tanečnom športe.

Možnosti štúdia na VŠ

Novinka
Čo je nové | 26. november 2009
< linka > Informáciám pre 4.roč. ako možnosti štúdia na VŠ - kontaktné adresy

Továreň na talenty: Absolventi košického gymnázia sa nestratili (Život, 27.11.2009)

Novinka
Čo je nové | 28. november 2009
< Foto > .< Život > Medzi absolventami našj školy nájdeme mnoho známych ľudí nielen z oblasti showbiznisu. V laviciach sedel aj superstarista Miro Šmajda. Bude tiež úspešný?

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (1)augustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk