Home

Čo je nové

Rozlúčka s prof. Dr. E. Kvašňakovou

Novinka
Čo je nové | 4. september 2008
Oznamujeme kolegom a absolventom skoly, ze rozlucka s Dr. E. Kvasnakovou bude 10.09.2008 o 10.00 na verejnom cintorine Rastislavova ulica. Tess.

Vzdelávacie poukazy

Novinka
Čo je nové | 11. september 2008
Vyplnené vzdelávacie poukazy / na zadnú stranu ceruzkou napíšte aký krúžok a kto je vedúci / doneste najneskôr v stredu 17. septembra a odovzdajte ich triednym profesorom. NEZABUDNITE!

Združenie rodičov pre 1. ročník

Novinka
Čo je nové | 24. september 2008
Zajtra, t.j. vo štvrtok 25. IX., bude Združenie rodičov pre 1. ročník o 16,15 hod vo vlastných triedach. Tešíme sa na bohatú účasť rodičov.

Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne

Novinka
Čo je nové | 24. september 2008
Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne : pondelok 12,30 - 14,00 hod. streda 11,45 - 12,30 hod. Prosím informujte žiakov a rodičov na ZR. Kl.

Environmentálna exkurzia

Novinka
Čo je nové | 28. september 2008
V stredu 24.09.2008 sa zúčastnila 3.B trieda environmentálne zameranej exkurzie do Zádielskej doliny.Spoločnos» im robili aj 4 zahraniční ątudenti,ktorí sú na naąej ąkole.Pedagogický dozor boli biologičky RNDr Ąudmila Majherová a Mgr.Eva Kellemesová.Počasie sa vydarilo, ątudenti sa správali zodpovedne - vąetci sme boli spokojní! Dôkazom je aj pár fotiek z exkurzie:

Regionálne kolo stredných škôl v šachu

Novinka
Čo je nové | 29. september 2008
< viac >Usporiadateľ: z poverenia KŠÚ v Košiciach - Gymnázium Šrobárová 1 Riaditeľstvo: riaditeľ turnaja: Ing. Oto Pejko hl. rozhodca: Juraj Lisoň org.pracovníci: Rastislav Serbin Termín: 9.10.2008 (štvrtok) o 9.00 Miesto: Gymnázium Šrobárova 1, aula (1.poschodie vľavo, č.d. 87)

Tour de Tatry

Novinka
Čo je nové | 29. september 2008
< foto > V sobotu 13.9.2008 sa skupinka šrobárskych nadšencov vybrala pozrieť si tatranské štíty zblízka. Niektorí s ľahkosťou a niektorí s vypätím posledných síl sme sa už po pár hodinách došplhali aj s pomocou reťazí cez všetky nástrahy na Bystré sedlo (2314m) medzi Soliskom a Furkotským štítom a dokonca aj moje kamenné srdce obmäkčil ten neskutočný výhľad. Plesá boli krásne, modré, studené aaa bolo ich veľa. Máte čo ľutovať . Pre úplnosť naša trasa: Štrbské Pleso Vodopád Skok, Mlynická dolina, Capie pleso Bystré sedlo Furkotská dolina Jamské pleso Štrbské Pleso. Ďakujeme p. p. Spišiakovi za vydarenú sobotu, za svalovku nasledujúci deň a za zážitok, na ktorý tak ľahko nezabudneme . L. Grešáková

KOČaP – Kysak – 4.9.-6.9.2008

Novinka
Čo je nové | 29. september 2008
< foto > V dňoch 4.-6.septembra 2008 sa uskutočnil v Kysaku internátnou formou Kurz ochrany človeka a prírody ( KOČaP ) pre triedy 3.C, 3.F, 3.E.Inštruktormi kurzu boli Mgr.Palenčárová, RNDr.Trebuňa, RNDr.Fecková, Ing.Pejko a vedúcou kurzu bola Mgr.Matisová Zuzana. V piatok poobede vystriedala Ing.Pejka Mgr.Trnková. Absolvovali tieto stanovištia: zdravotnícka príprava (vyvrtnutie, vykĺbenie, zlomeniny, resuscitácia, stabilizovaná poloha) – Mgr.Matisová , CO príprava (vyhlasovanie poplachov, chemické látky a ochrana, úkrytová batožina) – RNDr.Fecková, topografia (práca s mapou a buzolou, určovanie azimutov) – Mgr.Palenčárová, požiarna príprava (hasiace prístroje, bezpečnostné opatrenia pri práci a pod.) – Ing.Pejko, strelecká príprava (popis častí vzduchovky, technika streľby na terč, bezpečnosť pri streľbe) – RNDr.Trebuňa, dopravná výchova (pravidlá a bezpečnosť cestnej premávky) – Ing.Pejko, rozvoj PS (obratnosť – hod loptičkou na cieľ) – RNDr.Fecková. Študenti sa zúčastnili turistického pochodu na Jánošíkovu baštu, kde pozorovali geomorfológiu aj geologické zloženie okolia za asistencie p.p.Palenčárovej. Vo večerných hodinách prebiehala nočná, ktorá sa začala o 21,00h a skončila 00,30h.Hneď po ukončení hry sme vyhodnotili najlepšie družstvá, ktoré boli odmenené drobnými sladkosťami a víťazi tortou. V sobotu sa konal volejbalový turnaj. Zúčastnili sa ho 4 družstvá ( C1, C2, F1, E1) a víťazom sa stalo družstvo C1. Popoludní sme vyhodnotili turnaj i celý kurz. Záverom by som chcela tento početne veľký kurz vyhodnotiť veľmi kladne. Poďakovanie patrí kolegom RNDr.Feckovej, RNDr.Trebuňovi, Ing.Pejkovi, Mgr.Palenčárovej a Mgr.Trnkovej za veľmi dobrú prácu na stanovištiach,... viac

1. a 2. ročník na cvičenie

Novinka
Čo je nové | 29. september 2008
< vyhladaj spojenie > Zajtra, t.j. v utorok 30. 09. ide 1. a 2. ročník na cvičenie na ochranu života a zdravia. Zraz o 8,30 na Lingove /konečná trolejbusov na Furči/ za každého počasia.

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (2)august (3)septemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk