Home

Čo je nové

Finále Debatnej ligy 14. – 16. 4. 2007 v Bratislave.

Novinka
Čo je nové | 24. apríl 2007
Víkend po Veľkej noci patril vyvrcholeniu tohtoročného kola debatnej ligy. Z našej školy postúpili dva tímy v zložení Katka Kubičková (4.E), Lukáš Bogoš (4.E), Zuzka Gedeonová (2.B) a Majka Sedláková (4.E), Majo Porvažník (4.E), Viki Takácsová (4.E). Napriek výborným výkonom sa nám nepodarilo postúpiť do semifinále. Medzi ocenenými najlepšími rečníkmi boli aj naši žiaci Majka a Majo zo 4.E. Pre štvrtákov sa týmto turnajom skončilo ich debatné pôsobenie na tejto škole. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým debatérom – štvrtákom menovite: Majo, Katka, Viki, Tibor, Lukáš, Ester, Maťo, Majka za ich výbornú reprezentáciu školy počas celého štúdia.

Regionálne kolo súťaže Cisco OLYMP 2007

Novinka
Čo je nové | 24. apríl 2007
V súťaži Cisko OLYMP 2007 sa umiestnili naši žiaci nasledovne: v kategórii súť. tímov HS3 obsadili J. Kováč, L. Krišák, M. Pitoňak 4. miesto, v kat. HS1 jednotlivcov obsadil L. Krišák 4. miesto, v kat. Packet tracer obsadil M. Pančišin -7. miesto a M. Vavrek 8. miesto. Srdečne blahoželáme Tš

Celoslovenský seminár nemeckého jazyka

Novinka
Čo je nové | 25. apríl 2007
V termíne od 16.04.-18.04.2007 sa na našej škole konal celoslovenský seminár nemeckého jazyka určený vyučujúcim a lektorom v triedach s rozšíreným vyučovaním NJ (so zameraním na prípravu žiakov pre získanie nemeckého jazykového diplomu II. stupňa). Organizátorom bol Dr. Georg Szalai, odborný poradca pre nemčinu ako cudzí jazyk na Slovensku. Témou semináru bolo Zavedenie reformovaného jazykového diplomu II. stupňa so zameraním na písomnú komunikáciu. Organizačne celý seminár zabezpečoval pán Hartmut Hapke, lektor tunajšieho gymnázia. Obsahom ďalšieho vzdelávania učiteľov NJ bolo Leseverstehen – čítanie s porozumením a Hörverstehen – posluch s porozumením, ktoré viedol Kai Fürst. Schriftliche Kommunikation – novinky v písomnej komunikácii, Bewertung – kritéria hodnotenia, Prüfungsteil Mündliche Kommunikation – ústna komunikácia na skúške viedol Dr. Georg Szalai. Fähigkeitsentwicklung im Bereich schriftliche Kommunikation – rozvoj schopností v písomnej komunikácii viedol Hartmut Hapke, Einübung von elementaren Aufsatztechniken im DaF – precvičovanie základných štylistických techník vo vyučovaní NJ, ktoré viedol Karl-Heins May, Boris Blahak z EU v Bratislave pripravil príspevok a materiály o práci so štatstikami a grafmi – Zur Arbeit mit Zahlenbildern a pani Freitag pripravila časť venovanú ústnemu skúšaniu – Prüfungsteil – Zur Fähigkeitsausprägung. Z nášho gymnázia sa na seminári aktívne zúčastnili a nové poznatky k reforme Sprachdiplomu si osvojili vyučujúce NJ v triedach so zameraním na získanie nemeckého jazykového diplomu: PhDr. Tatiana Mikitová, vedúca PK NJ, Mgr. Zlatica Takácsová, Mgr. Dana Halászová. V priebehu rokovania prišla účastníkov seminára pozdraviť riaditeľka školy PhDr. Jana Teššerová ... viac

Celoštátne kolo súťaže Mladý Európan

Novinka
Čo je nové | 27. apríl 2007
V celoštátnom kole súťaže Mladý Európan obsadilo naše družstvo v zložení Jaroslav Dolný 3C, Daniela Džuganová 3C, Natália Kobulská -6. miesto. Blahoželáme.

Archív

RokMesiac
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (15)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (6)
2017január (6)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk